Generic filters
Search in title

Virtualization

« Back to Glossary Index

Sanallaştırma, tek bir fiziksel kaynağı (örneğin bir sunucu veya bir depolama aygıtı) birden çok kullanıcı veya uygulama arasında paylaşmayı sağlar. Bu, verimliliği artırır ve kaynak kullanımını optimize eder.

« Back to Glossary Index