fbpx
Generic filters
Search in title

SOA with Java Eğitimi

Eğitim Hakkında

“SOA with Java Eğitimi”, üç günlük bir programdır ve Service-Oriented Architecture (SOA) konseptlerine odaklanır. Bu eğitim, Java teknolojileri kullanılarak SOA uygulamalarının nasıl geliştirileceğini öğretmeyi amaçlar. Katılımcılara SOA’nın temel prensipleri, servis tasarımı ve Java ile SOA servislerinin geliştirilmesi konusunda derinlemesine bilgi sunulur. Ayrıca eğitimin temel hedefi, katılımcıların Java tabanlı SOA çözümlerini etkin şekilde tasarlayıp geliştirmeleridir.

Eğitim süresince, katılımcılar SOA’nın temel kavramlarını öğrenirler. Bununla birlikte web servisleri, SOAP ve REST protokolleri üzerinde durulur. Java teknolojileri kullanılarak bu servislerin nasıl uygulanacağı ele alınır. Bunun yanı sıra, program, teorik bilgilerle beraber uygulamalı çalışmaları da kapsar. Böylece katılımcılar, öğrendiklerini gerçek dünya senaryolarında uygulayarak pratik beceriler kazanır.

Katılımcılar, SOA mimarisini Java ile nasıl entegre edeceklerini öğrenirler. Ayrıca, servis tasarımı ve geliştirme, eğitimin önemli bir parçasıdır. Java tabanlı SOA çözümlerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır. Böylece eğitim, katılımcılara SOA servislerinin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını öğretir.

Eğitim, Java ve SOA’nın entegrasyonu üzerine detaylı bir bakış sunar. Katılımcılar, modern servis tabanlı mimarileri nasıl geliştireceklerini öğrenirler. Katılımcılar SOA’nın temel kavramları ve uygulamaları, eğitimde derinlemesine inceler. Eğitim, katılımcılara SOA çözümlerinin geliştirilmesinde kritik beceriler kazandırır.

Katılımcılar, SOA ve Java kullanımında yetkin hale gelirler. Eğitim, SOA‘nın teorik ve pratik yönlerini kapsar. Katılımcılar, uygulamalı çalışmalarla teorik bilgilerini pekiştirirler. SOA with Java Eğitimi, SOA uygulamalarını Java ile geliştirmek isteyen bireyler için idealdir. Eğitim sonunda, katılımcılar SOA çözümlerini etkin bir şekilde tasarlayıp geliştirebilirler. Program, katılımcılara SOA ve Java teknolojileri konusunda kapsamlı bir anlayış kazandırır.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. SOA’nın Temel Prensipleri ve Kavramları
 2. Java ile Web Servislerinin Geliştirilmesi
 3. SOAP ve REST Protokolleri
 4. Servis Tasarımı ve Geliştirme Yöntemleri
 5. SOA Entegrasyonu ve Uygulamaları
 6. Hata Yönetimi ve Performans İyileştirmeleri

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmak için önerilen ön koşullar:
 • Temel Java programlama bilgisi
 • Web teknolojileri ve HTTP protokolü hakkında temel anlayış

Kimler Katılmalı

 • Java Geliştiricileri
 • Yazılım Mühendisleri
 • Sistem Entegratörleri
 • SOA tabanlı çözümler geliştirmek isteyen IT profesyonelleri
 • Servis odaklı mimari konularında yetkinlik kazanmak isteyen teknik uzmanlar

Outline

 1. SOA’nın Temelleri
  • SOA Kavramları ve Prensipleri
  • SOA ve Geleneksel Mimariler Arasındaki Farklar
 2. Java ile Web Servislerinin Geliştirilmesi
  • Java Web Servisleri Çerçeveleri
  • SOAP ve REST Tabanlı Servislerin Geliştirilmesi
 3. Servis Tasarımı ve Geliştirme Yöntemleri
  • Etkili Servis Tasarımı Stratejileri
  • Servis Geliştirme Süreci ve En İyi Uygulamalar
 4. SOA Entegrasyonu ve Uygulamaları
  • SOA Entegrasyon Modelleri
  • SOA Uygulama Senaryoları ve Vaka Çalışmaları
 5. Hata Yönetimi ve Performans İyileştirmeleri
  • SOA Sistemlerinde Hata Yönetimi
  • Performans İzleme ve Optimizasyon Teknikleri

Eğitim Talep Formu