fbpx
Generic filters
Search in title

Google BigQuery Eğitimi

Eğitim Hakkında

Google BigQuery Giriş Eğitimi”, Google BigQuery üzerinde başlangıç seviyesinde kapsamlı bir eğitim sunar. Bu eğitim, temel BigQuery konularını ve BigQuery tabanlı veri analizlerinde gereken başlangıç seviye becerileri ele alır.

Eğitim, Google BigQuery’in temel özelliklerini, basit veri yönetimi, hızlı sorgu işleme, ölçeklendirme ve diğer kilit kavramları öğretir. Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve projeler aracılığıyla BigQuery konusundaki bilgilerini artırırlar.

Eğitim ayrıca, verilerin BigQuery tabanlı olarak analiz sürecinde hangi araç ve teknolojilerin nasıl kullanılabileceğini de öğretir. Katılımcılar, veri işleme, real-time analiz, büyük veri setlerinin yönetimi ve diğer temel özelliklerin nasıl kullanılacağını öğrenirler. Ayrıca, BigQuery ile veri analizlerinin nasıl tasarlanıp yönetileceğini de anlarlar.

Google BigQuery Giriş Eğitimi”, BigQuery tabanlı veri analizi sürecinin tüm temel yönlerini kapsar. Katılımcılar, büyük veri analizlerini tasarlamaya ve gerçekleştirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanırlar.

Eğitim programı, BigQuery konularının temelleriyle başlar. Katılımcılar, veri yönetimi, hızlı sorgu işleme ve ölçeklendirme gibi temel kavramları öğrenirler. Ayrıca, BigQuery tabanlı veri analizlerinin tasarlanması ve yönetilmesi konusunda nasıl bir rol oynadığına dair bilgi sahibi olurlar. Bu bilgiler, katılımcıların veri analizi sürecinde ihtiyaç duyacakları temel yapı taşlarını oluşturur.

Eğitimde, Google BigQuery ve bununla ilişkili temel özellikler ve bileşenler üzerinde duruyoruz. Bu, katılımcılara real-time veri işleme, büyük veri setleri ve hızlı sorgu işleme gibi temel yetenekleri kazandırır. Konu akışları, veri yönetimi ve büyük veri analizinin yönetimi gibi temel konuları işler.

Son olarak, bir veri analizinin nasıl BigQuery tabanlı gerçekleştirileceği hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreç, verinin yüklenmesini, sorguların oluşturulmasını, ve en sonunda analizin BigQuery tabanlı gerçekleştirilmesini içerir. Bu bilgiler, katılımcıların veri analizlerini başarılı bir şekilde BigQuery ile tasarlamalarına ve gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Diğer tüm veritabanı eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Google BigQuery eğitimi, katılımcılara, hem iş hem de teknik perspektiften BigQuery’nin temel işlevlerini anlamalarını sağlar. Eğitim, ayrıca BigQuery ile veri analitiği yapma ve bu hizmeti veri görselleştirme ve makine öğrenmesi projelerinde nasıl kullanabileceklerini gösterir. Google BigQuery eğitimi, katılımcılara, iş analitiği projelerinde veri kullanımını optimize etme ve değerli bilgiler elde etme becerisi kazandırır.

Ön Koşullar

Google BigQuery eğitimine katılmak için önerilen ön koşullar arasında SQL bilgisi bulunmaktadır. SQL, veritabanı sorgulama dili olup, BigQuery’nin temel sorgulama dilidir. Bu nedenle, SQL bilgisi, BigQuery ile etkin bir şekilde çalışabilmeniz için kritiktir. Ayrıca, temel programlama bilgisi ve veri analitiği konusunda bir miktar deneyim de faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

Google BigQuery eğitimi, veri analistiği alanında daha fazla deneyim kazanmak isteyen IT profesyonellerine yöneliktir. Veri analistleri, veri bilimcileri, veri mühendisleri ve iş analitiği konularında deneyim kazanmak isteyen diğer IT profesyonelleri, Google BigQuery eğitiminden büyük fayda görecektir.

Outline

  1. Gün: Google BigQuery’ye Giriş ve Temel Kavramlar Google BigQuery eğitiminin ilk günü, Google Cloud ve BigQuery’nin genel bir bakışını içerir. BigQuery’nin kullanıcı arayüzüne bir giriş yapıldıktan sonra, veri seti oluşturma ve yönetme tekniklerine geçilir. Günün sonunda, BigQuery SQL sorgulama temelleri üzerinde durulur.
  2. Gün: Google BigQuery’de Veri Yönetimi ve Analitiği Google BigQuery eğitiminin ikinci gününde, veri yükleme ve dışa aktarma teknikleri ele alınır. BigQuery’de veri analitiği ve ileri SQL kullanımı üzerinde yoğunlaşılır. Veri optimizasyonu ve performansı, BigQuery’nin sunduğu özelliklerin tam anlamıyla anlaşılması ve kullanılması için önemli bir konudur. Bu konular, Google BigQuery eğitiminde önemli bir yer tutar.
  1. Gün: Google BigQuery’de İleri Düzey Teknikler ve Görselleştirme Google BigQuery eğitiminin son günü, BigQuery ML (Machine Learning) temelleri ve veri görselleştirme konularına odaklanır. BigQuery ML, makine öğrenmesi modellerini oluşturmak ve uygulamak için BigQuery’yi kullanma yeteneği sağlar. Google Data Studio kullanımı ile veri görselleştirme teknikleri üzerinde durulur. Ayrıca, Google BigQuery’de güvenlik ve erişim yönetimi de bu eğitim gününde ele alınan konulardır. Eğitim, BigQuery ile ilgili iyi uygulama örnekleri ve dökümantasyonun gözden geçirilmesi ile sona erer.
Her bir oturum, teorik bilgi aktarımının yanı sıra, alıştırmalar ve gerçek dünya senaryolarına dayalı uygulamalar içerir. Eğitim sonunda, katılımcılar Google BigQuery’yi kullanarak kendi veri analitiği projelerini başlatmaya hazır olacaklardır.  

Eğitim Talep Formu

Google BigQuery Eğitimi

Google BigQuery Eğitimi: Büyük Veri Analitiği ve Veritabanı Yönetimi Kurumlar için Google BigQuery Eğitiminin Önemi İşletmelerde Büyük Veri Analitiği için Google BigQuery’in Rolü Google BigQuery,

Eğitimi İncele »