Generic filters
Search in title

Kurumsal Satış Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kurumsal satış teknikleri eğitimi, kurumsal satış işlemlerinde başarılı olmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Bu eğitimde, satış profesyonelleri, satış yöneticileri ve diğer satışla ilgili rollerde çalışan kişiler için farklı satış teknikleri, satış psikolojisi, müşteri ilişkileri netimi ve satış sürecinin farklı aşamaları hakkında bilgi verilir.

Kurumsal satış teknikleri eğitimi, genellikle interaktif ve pratik bir eğitim şeklinde sunulur. Eğitimde, örnek senaryolar üzerinden pratik yapma fırsatı sunulur ve katılımcıların satış becerilerini geliştirmeleri hedeflenir. Kurumsal satış teknikleri eğitimleri, şirket içi eğitim programları veya özel eğitim kurumları tarafından sunulabilir.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Satış sürecinin anlaşılması: Satış sürecinin farklı aşamaları, bu aşamalarda yapılması gerekenler ve satış sürecindeki farklı türlerin tanımlanması.
 2. Müşteri psikolojisi ve davranışı: Müşterilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörler, müşteri davranışları ve beklentileri hakkında bilgi verilmesi.
 3. Satış teknikleri: Müşteri ihtiyaçlarını anlama, müşteriye özel çözümler sunma, ürün/hizmet özelliklerinin vurgulanması, fiyat müzakereleri ve satış sonrası takip gibi satış teknikleri ve taktikleri.
 4. İletişim teknikleri: İyi bir dinleyici olma, etkili bir konuşmacı olma, etkili sunumlar yapabilme, müşteriyle ilişki kurabilme ve müşteri memnuniyetini sağlama gibi iletişim teknikleri.
 5. Müşteri ilişkileri yönetimi: Müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, müşteri geri bildirimi ve müşteri ilişkilerinin sürdürülmesi konularında bilgi verilmesi.

Kimler Katılmalı

Kurumsal satış teknikleri eğitimi, satışla ilgili her sektörden, satış profesyonellerine, satış yöneticilerine ve diğer satışla ilgili rollerde çalışan kişilere yöneliktir. Bu eğitim, satış sürecini daha etkili bir şekilde yönetmek ve satış performansını artırmak isteyen herkes için faydalı olabilir. Satış yöneticileri ve satış ekibi liderleri, satış temsilcileri ve satış profesyonelleri müşteri hizmetleri temsilcileri, pazarlama profesyonelleri , iş geliştirme uzmanları, üst düzey yöneticiler ve iş sahipleri. Kurumsal satış teknikleri eğitimi, satış sürecinin her aşamasında çalışan herkese fayda sağlayabilir ve işletmenin büyümesi için çok önemli bir beceri olan satış yeteneğini geliştirebilir.

Eğitim İçeriği

Giriş
 • Satış sürecinin önemi ve işletmenin büyümesindeki rolü
 • Eğitim hedefleri ve beklentileri
Satış Süreci
 • Satış sürecinin farklı aşamaları ve yönetimi
 • Müşteriye değer yaratmanın önemi
 • Müşteri ihtiyaçlarını anlama yöntemleri
 • Müşteriye özgü çözümler sunmanın önemi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyetinin önemi
 • Etkili iletişim kurma teknikleri ve müşteri etkileşimi yönetimi
 • Müşteri geri bildirimlerinin yönetimi ve müşteri memnuniyeti sağlama stratejileri
Satış Teknikleri
 • Satış teknikleri ve taktikleri
 • Ürün / hizmet özelliklerinin vurgulanması ve müşteriye değer yaratmanın önemi
 • Fiyat müzakereleri yaparken kullanılabilecek teknikler ve müşteri ile nasıl etkili bir şekilde iletişim kurulacağı
 • Satış sonrası takip ve müşteri ilişkilerinin sürdürülmesi
İletişim Teknikleri
 • İyi bir dinleyici olmak ve etkili bir şekilde iletişim kurmak
 • Sunum teknikleri ve müşterilerin ilgisini çekme yöntemleri
 • Etkili müşteri desteği sunmak ve müşterilerle olumlu bir ilişki kurmak
 • Farklı müşteri profilleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmak
Uygulama ve Örnek Senaryolar
 • Katılımcıların satış tekniklerini öğrenmek için örnek senaryolar üzerinde çalışması
 • Grup tartışmaları ve eğitmenlerle birebir çalışmalar
Eğitimin Sonuçları ve Değerlendirme
 • Eğitimin hedeflerinin ne kadarını gerçekleştirildiği
 • Katılımcıların eğitimden aldığı verimlilik
 • Gelecekteki eğitim planları ve öneriler