fbpx
Generic filters
Search in title

Kurumsal Satış Teknikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kurumsal satış, işletmeler arası (B2B) pazarlarda ürün ve hizmetlerin satışını içeren karmaşık ve stratejik bir süreçtir. Bu süreç, bireysel müşterilere yapılan satışlardan önemli ölçüde farklıdır ve genellikle daha uzun satış döngüleri, daha yüksek değerli anlaşmalar ve birden fazla karar vericiyi içerir. “Kurumsal Satış Teknikleri Eğitimi”, satış profesyonellerine kurumsal düzeyde etkili satış stratejileri geliştirmeleri, müzakere becerilerini ileriye taşımaları ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmaları için gerekli beceri ve bilgileri sunmayı amaçlayan iki günlük yoğun bir programdır. Eğitim, katılımcılara kurumsal satış sürecinin her aşamasında başarıya ulaşmaları için kapsamlı bir rehberlik sunar, müşteri ihtiyaçlarının derinlemesine analizinden, etkili sunum tekniklerine, stratejik müzakereden, karar verici ve influencer’larla ilişki yönetimine kadar geniş bir yelpazede bilgi sağlar.

Katılımcılar, kurumsal satış süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden nasıl geleceklerini, müşteri karar verme süreçlerini nasıl etkileyebileceklerini ve değer odaklı satış yaklaşımları ile nasıl sürdürülebilen başarılar elde edebileceklerini öğrenecekler.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Kurumsal satış sürecinin temelleri ve ana bileşenleri
 • Müşteri ihtiyaç analizi ve çözüm odaklı satış yaklaşımları
 • Etkili sunum ve iletişim teknikleri
 • Stratejik müzakere taktikleri ve karar vericilerle ilişki kurma
 • İtiraz yönetimi ve zorlu müzakerelerde başarıya ulaşma yöntemleri
 • Satış döngüsünü hızlandırmak için etkili stratejiler
 • Uzun vadeli müşteri ilişkileri geliştirme ve yönetme
 • Kurumsal satışta dijital araçların ve sosyal medyanın etkili kullanımı
 

Ön Koşullar

Bu eğitim programına katılmak için katılımcıların temel satış prensipleri ve süreçleri hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları önerilir. Ayrıca, katılımcıların profesyonel iş hayatında iletişim becerileri ve müzakere deneyimine sahip olmaları faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal satış alanında çalışan veya çalışmayı hedefleyen satış profesyonelleri
 • Satış yöneticileri ve ekip liderleri
 • İş geliştirme yöneticileri ve stratejik hesap yöneticileri
 • Kurumsal satış stratejilerini geliştirmek ve uygulamak isteyen girişimciler ve işletme sahipleri

Outline

1. Gün:
 • Kurumsal Satışın Temelleri
  • Kurumsal satış süreci ve önemi
  • Müşteri ihtiyaç analizi ve çözüm odaklı yaklaşımlar
 • Etkili Sunum ve İletişim Teknikleri
  • Sunum stratejileri ve etkili iletişim becerileri
  • Karar vericilere ulaşma ve etkileme
 • Stratejik Müzakere ve İlişki Yönetimi
  • Müzakere taktikleri ve stratejileri
  • Karar verici ve influencer’larla ilişki kurma ve yönetme
2. Gün:
 • İtiraz Yönetimi ve Zorlu Müzakereler
  • İtirazları fırsata çevirme yöntemleri
  • Zorlu müzakerelerde başarılı olma stratejileri
 • Satış Döngüsünü Hızlandırma Yöntemleri
  • Satış döngüsünü kısaltma ve etkin yönetim teknikleri
  • Uzun vadeli müşteri ilişkileri geliştirme
 • Dijital Araçlar ve Sosyal Medya
  • Kurumsal satışta dijital araçların kullanımı
  • Sosyal medya stratejileri ve dijital varlık yönetimi
“Kurumsal Satış Teknikleri Eğitimi” programı, katılımcılara, kurumsal düzeyde etkili satış stratejileri geliştirme ve uygulama konusunda derinlemesine bilgi ve pratik beceriler sunar. Bu eğitim, katılımcıların kurumsal satış alanında uzmanlaşmalarını ve kariyerlerinde yeni başarılara ulaşmalarını sağlayacak temel bilgi ve becerilerle donatılmasını hedefler.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.