Generic filters
Search in title

İş Analizi ve Tasarımı Eğitimi

Eğitim Hakkında

İş analizi ve tasarımı eğitimi, iş süreçlerini anlamak ve işletmelerin hedeflerini gerçekleştirmek için gereksinim duyulan bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlayan bir eğitimdir. Bu eğitim, işletmelerdeki verimliliği artırmak, işletmelerin karlılığını artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli olan araçları ve teknikleri öğretir. İş analizi ve tasarımı eğitimi genellikle işletme yönetimi, iş süreçleri analizi, proje yönetimi, risk yönetimi, veri analizi, stratejik planlama, teknoloji yönetimi ve insan kaynakları yönetimi gibi konuları içerir.

Bu eğitimde öğrenciler, işletmelerin ihtiyaçlarını belirlemek, iş süreçlerini analiz etmek, iş süreçlerini tasarlamak ve iş süreçlerinin etkinliğini ölçmek için gereken araçları ve teknikleri öğrenirler. Ayrıca, öğrenciler, işletmelerin farklı departmanları arasındaki koordinasyonu sağlamak, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmak ve işletmelerin karlılığını artırmak için gereken yöntemleri de öğrenirler. İş analizi ve tasarımı eğitimi, işletmelerin karşılaştığı sorunları anlamak, bunları çözmek ve işletmelerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için gereken becerileri sağlar. Bu eğitim, işletmelerin rekabet gücünü artırmak için gereken araçları ve teknikleri öğretir ve işletmelerin daha etkili ve verimli olmasını sağlar.

 

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

İş analizi ve tasarımı eğitimi, öğrencilere işletmelerin iş süreçlerini analiz etmek, tasarlamak ve yönetmek için gereken araçları ve teknikleri öğretir. Eğitim içeriği genellikle aşağıdakileri içerir:  
 1. İşletme Yönetimi: İşletme yönetimi konuları, işletmelerin faaliyetleri, işletmelerin hedefleri, işletme yönetimi teknikleri ve araçları, işletme yönetimi stratejileri, liderlik becerileri ve işletme performansını ölçmek için gereken araçları kapsar.
 2. İş Süreçleri Analizi: İş süreçleri analizi, işletmelerin faaliyetlerini nasıl yürüttüklerini anlamak için işletmelerin süreçlerini analiz etmek ve belirlemek için kullanılan teknikleri içerir. Bu analiz, işletmelerin süreçlerini daha etkin hale getirmek için gereken değişiklikleri belirlemek için kullanılır.
 3. Proje Yönetimi: Proje yönetimi, bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için gereken adımları planlamak, uygulamak ve izlemek için kullanılan teknikleri içerir. Bu kapsamda öğrencilere proje yönetimi süreci, proje planlama, kaynak yönetimi, proje riskleri, bütçeleme ve zaman yönetimi gibi konular öğretilir.
 4. Veri Analizi: Veri analizi, işletmelerin iş süreçlerini ve performanslarını ölçmek için kullanılan araçları kapsar. Bu kapsamda öğrencilere veri analizi teknikleri, veri toplama ve veri analizi araçları gibi konular öğretilir.
 5. Stratejik Planlama: Stratejik planlama, işletmelerin uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için gereken adımları belirlemek için kullanılan teknikleri içerir. Bu kapsamda öğrencilere stratejik planlama süreci, stratejik hedeflerin belirlenmesi, stratejik planların uygulanması ve stratejik planların izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konular öğretilir.
 6. İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan kaynakları yönetimi, işletmelerin insan kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek için gereken teknikleri kapsar. Bu kapsamda öğrencilere işe alma, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, ücret yönetimi, çalışan bağlılığı, liderlik ve takım yönetimi gibi konular öğretilir.
 7. Risk Yönetimi: Risk yönetimi, işletmelerin karşılaştığı riskleri belirlemek, analiz etmek ve yönetmek için

Kimler Katılmalı

İş analizi ve tasarımı eğitimi, işletme yönetimi, iş süreçleri ve proje yönetimi gibi konulara ilgi duyan herkes için uygun bir eğitimdir. Bu eğitim özellikle şu kişiler için uygun olabilir:  
 1. İşletme yöneticileri: İşletme yöneticileri, işletmelerin daha verimli ve etkili hale getirilmesi için iş analizi ve tasarımı tekniklerini öğrenmek isteyebilirler.
 2. Proje yöneticileri: Proje yöneticileri, projelerinin başarılı bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan iş analizi ve tasarımı becerilerini geliştirmek isteyebilirler.
 3. İş analistleri: İş analistleri, işletmelerin iş süreçlerini analiz etmek ve tasarlamak için kullanılan teknikleri öğrenmek isteyebilirler.
 4. İşletme danışmanları: İşletme danışmanları, işletmelere iş analizi ve tasarımı konularında danışmanlık yaparak işletmelerin daha verimli hale gelmelerine yardımcı olabilirler.
 5. İşletme öğrencileri: İşletme öğrencileri, iş analizi ve tasarımı eğitimi sayesinde işletmelerin iş süreçleri ve yönetim teknikleri hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirebilirler ve iş dünyasında başarılı bir kariyer için gereken becerileri öğrenebilirler.

Eğitim İçeriği

Giriş  
 • Eğitim amaçları ve hedefleri
 • Eğitim içeriği
 • Eğitmen ve katılımcıların tanışması
  İş Analizi Nedir?  
 • İş analizi tanımı ve kapsamı
 • İş analizinin önemi ve faydaları
 • İş analiz süreci ve aşamaları
 • İş analisti rolleri ve sorumlulukları
 • İş analisti becerileri ve özellikleri
  İş Süreçlerinin Modellenmesi  
 • İş süreçleri ve süreç yönetimi tanımı
 • İş süreçleri modelleri
 • İş süreçlerinin analizi ve tasarımı için teknikler
 • İş süreçleri iyileştirme ve optimizasyonu
 • Süreç yönetimi yazılımları
  İş Gereksinimleri Analizi  
 • İş gereksinimleri analizi tanımı ve süreci
 • İş gereksinimleri toplama teknikleri
 • İş gereksinimleri belgeleme yöntemleri
 • İş gereksinimlerinin doğrulanması ve doğruluğunun sağlanması
 • İş gereksinimlerinin yönetimi ve değişiklik yönetimi
  İş Tasarımı Nedir?  
 • İş tasarımı tanımı ve kapsamı
 • İş tasarımının önemi ve faydaları
 • İş tasarımı süreci ve aşamaları
 • İş tasarımı teknikleri ve araçları
 • İş tasarımı ve işletme stratejisi
  İşletme Performansının Ölçülmesi  
 • İşletme performansı ve performans yönetimi tanımı
 • Performans ölçütleri ve performans göstergeleri
 • İşletme performansının ölçülmesi için teknikler
 • Performans analizi ve raporlama
 • İşletme performansı yönetimi ve iyileştirme
  Proje Yönetimi ve İş Tasarımı  
 • Proje yönetimi tanımı ve proje yönetimi süreci
 • Proje yönetiminde iş tasarımı ve iş analizi
 • Proje yönetiminde işletme stratejisi ve işletme performansı
 • Proje yönetimi için araçlar ve teknikler
 • Proje yönetimi başarısının ölçülmesi
  Örnek Olay Çalışmaları ve Uygulamalı Örnekler  
 • İş analizi ve tasarımı konularında örnek olay çalışmaları
 • İş analizi ve tasarımı konularında uygulamalı örnekler
  Grup Çalışmaları ve Tartışmalar  
 • Grup çalışmaları ve tartışmalar
 • Soru-cevap ve görüş alışverişi
  Değerlendirme ve Sertifika  
 • Eğitim sonunda katılımcıların değerlendirilmesi
 • Katılımcılara verilecek sertifika ve belgeleme süreci
  Kaynaklar  
 • İş analizi ve tasarımı konusunda kaynaklar
 • İş analizi ve tasarımıyla ilgili kitaplar, dergiler ve diğer kaynaklar
  Özet ve Sonuç  
 • Eğitimin özeti ve anahtar noktaların tekrarı
 • Katılımcıların geri bildirimleri ve eğitimin sonuçları
 • İleri eğitim ve gelişim olanakları hakkında bilgi verilmesi