Generic filters
Search in title

Agile Project Management Practitioner (AgilePM®) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Agile Project Management Practitioner (AgilePM®) eğitimi, proje yönetimi alanında uygulamalı bir yaklaşım olan AgilePM metodolojisini daha derinlemesine öğrenmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır.

Eğitim, AgilePM Foundation eğitimini tamamlamış olan katılımcıları hedef almaktadır. AgilePM Practitioner eğitimi, katılımcıların AgilePM metodolojisini gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalarını sağlar. Bununla birlikte, Katılımcılar, eğitim boyunca gerçek bir proje üzerinde çalışarak, AgilePM’in proje yönetimi sürecinde nasıl uygulandığını öğrenirler.

AgilePM Practitioner eğitimi, AgilePM Foundation eğitimini tamamlamış olan katılımcılara yöneliktir ve daha derin bir bilgi ve uygulama deneyimi sağlar. Eğitim, AgilePM metodolojisinin gerçek dünya senaryoları üzerinde nasıl etkin bir şekilde uygulanacağını öğretir. Katılımcılar, bir projeyi baştan sona yönetmek için gereken tüm becerileri ve bilgileri edinmektedir.

Bu eğitim süresince, katılımcılar genellikle gerçek bir proje üzerinde çalışmaktadır. Böylece, bu süreçte, projenin planlanmasından, yönetiminden, teslim edilmesine kadar olan süreci öğrenirler. AgilePM’in projenin her aşamasında nasıl uygulanabileceğini öğrenmek, katılımcılara gerçek projeler üzerinde çalışırken Agile prensiplerini nasıl uygulayacaklarına dair değerli bilgiler sağlar.

AgilePM Practitioner eğitimi, bir projenin yaşam döngüsünün her aşamasında Agile prensiplerini uygulama yeteneği kazandırır. Bu, projelerin başarıyla tamamlanmasını sağlamanın yanı sıra, müşteri memnuniyetini de artırabilir.

AgilePM Practitioner eğitimi, aşağıdaki konuları içerir:

 1. AgilePM metodolojisi ve temel prensipleri
 2. AgilePM proje yaşam döngüsü ve süreçleri
 3. Ürün yol haritası ve ürün arka defteri kavramları
 4. AgilePM sprintleri ve iş paketleri
 5. Proje takımı rolleri, sorumlulukları ve yetenekleri
 6. İletişim ve işbirliği teknikleri
 7. Risk yönetimi ve kalite kontrolü
 8. AgilePM proje yönetimi araçları ve teknikleri
 9. Proje performans ölçütleri ve raporlama

Agile Project Management Practitioner (AgilePM®) eğitimi, başarılı bir sınav sonrasında AgilePM Practitioner sertifikası almaya hak kazanmanızı sağlar. Bu sertifika, AgilePM metodolojisinde uzmanlaştığınızı gösterir ve proje yönetimi kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olabilir.

Eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Agile Project Management Practitioner (AgilePM®) eğitimi, proje yönetimi alanında AgilePM metodolojisinin uygulamalı kullanımı hakkında bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Eğitim boyunca öğreneceğiniz konular şunlardır:
 1. AgilePM metodolojisi ve temel prensipleri
 2. AgilePM proje yaşam döngüsü ve süreçleri
 3. Ürün yol haritası ve ürün arka defteri kavramları
 4. AgilePM sprintleri ve iş paketleri
 5. Proje takımı rolleri, sorumlulukları ve yetenekleri
 6. İletişim ve işbirliği teknikleri
 7. Risk yönetimi ve kalite kontrolü
 8. AgilePM proje yönetimi araçları ve teknikleri
 9. Proje performans ölçütleri ve raporlama
Eğitim, gerçek dünya senaryoları üzerinde örnekler kullanarak, AgilePM metodolojisinin proje yönetimi sürecinde nasıl uygulandığını gösterir. Ayrıca, eğitim sınav tabanlı olduğu için, katılımcıların AgilePM metodolojisini başarıyla uygulamaları için gereken bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlar. AgilePM Practitioner sertifikası, başarılı bir sınav sonrasında alınabilir ve proje yönetimi kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olabilir.

Ön Koşullar

Agile Project Management Practitioner (AgilePM®) eğitimine katılmak için, öncelikle AgilePM Foundation sertifikasına sahip olmanız gerekmektedir. AgilePM Foundation sertifikası, AgilePM metodolojisi hakkında temel bir anlayışa sahip olduğunuzu gösterir. Eğitim, katılımcıların temel AgilePM kavramlarını ve süreçlerini bilmelerini varsayar ve bu nedenle öncelikle AgilePM Foundation eğitimini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Ayrıca, eğitimde kullanılan materyallerin İngilizce olduğunu ve eğitim dili olarak da İngilizce’nin kullanıldığını belirtmek isterim.

Kimler Katılmalı

Agile Project Management Practitioner (AgilePM®) eğitimi, proje yönetimi alanında AgilePM metodolojisi ile çalışmak isteyen veya mevcut becerilerini geliştirmek isteyen herkes için uygundur. Özellikle aşağıdaki profillerin AgilePM Practitioner eğitimine katılmaları önerilir:
 1. Proje yöneticileri ve yöneticileri
 2. Proje ekibi üyeleri
 3. Fonksiyonel yöneticiler
 4. İş analistleri ve danışmanlar
 5. Yazılım geliştiricileri ve test mühendisleri
 6. Proje yönetimi ile ilgili herhangi bir rolde çalışan diğer profesyoneller
AgilePM Practitioner eğitimi, eğitim sınav tabanlı olduğu için, katılımcıların AgilePM metodolojisini başarıyla uygulamaları için gereken bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlar. Ayrıca, AgilePM Practitioner sertifikası, katılımcıların proje yönetimi kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olabilir.

Outline

 • Consolidate your previous Agile knowledge
 • Roles and responsibilities and appropriate delegation
 • Preparing for an Agile project
 • Successfully implement an Agile methodology into all aspects of your projects
 • Communication in an Agile project
 • Iterative development
 • Prioritisation and time boxing
 • Maintaining control in an Agile project
 • Anticipating and managing risk
 • Requirements and Estimating
 • Agile Planning

Eğitim Talep Formu