fbpx
Generic filters
Search in title

Veri Analizi ve SQL ile BigQuery Eğitimi

Eğitim Hakkında

Veri Analizi ve SQL ile BigQuery Eğitimi, iş dünyasında veriye dayalı karar alma sürecini güçlendirir. Bu eğitim, veri analizinde yeni bir boyut sunar. Google Cloud’un güçlü veri ambarı BigQuery, büyük veri kümeleri üzerinde hızlı analizler yapar. Eğitim, katılımcılara SQL bilgisini derinleştirme fırsatı verir. Ayrıca, BigQuery’in özellikleri ve işlevselliği detaylı bir şekilde incelenir.

Katılımcılar, veri analizi tekniklerini ve SQL sorgulama yöntemlerini öğrenirler. Bu bilgiler, büyük veri setlerinden anlamlı sonuçlar çıkarmak için gereklidir. BigQuery platformunun kullanımı, pratik uygulamalarla pekiştirilir. Böylece, katılımcılar gerçek dünya senaryolarında uygulama becerisi kazanırlar.

Eğitim, veri setlerini nasıl optimize edeceklerini ve sorgu maliyetlerini nasıl düşürebileceklerini öğretir. Bu bilgiler, şirketlerin maliyetleri kontrol altına almalarına yardımcı olur. Veri güvenliği ve gizlilik konuları da eğitimde önemli bir yer tutar. Bu sayede katılımcılar, veri erişimini kontrol etme ve verileri güvende tutma yöntemlerini öğrenirler.

Eğitim sonunda, katılımcılar BigQuery’i etkin bir şekilde kullanır hale gelirler. Bu beceriler, iş dünyasında rekabet avantajı sağlar. Veriye dayalı karar alma süreçleri, daha doğru ve hızlı hale gelir. Sonuç olarak, Veri Analizi ve SQL ile BigQuery Eğitimi, şirketlerin veri analizi kapasitesini artırır. Bu eğitim, veri bilimcileri, analistler ve IT profesyonelleri için idealdir. BigQuery ile veri analizi, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol oynar. Bu eğitim, katılımcılara veri dünyasında yeni ufuklar açar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. BigQuery’nin Temel Kavramları ve Arayüzü
 2. SQL ile Veri Sorgulama ve Analizi
 3. Veri Setlerinin Yönetimi ve Optimizasyonu
 4. Karmaşık Sorgu Yapıları ve Performans İyileştirme
 5. BigQuery ile Veri Görselleştirme Teknikleri
 6. Güvenlik ve Erişim Kontrolü
 7. BigQuery ve Google Cloud Platform Entegrasyonları
 8. Gerçek Dünya Uygulamaları ve Case Study’ler

Ön Koşullar

 • Temel SQL bilgisi ve veritabanı kavramlarına aşinalık
 • Veri analizi konusunda temel bilgi ve deneyim
 • Bulut tabanlı hizmetler hakkında genel bir anlayış

Kimler Katılmalı

 • Veri analistleri ve veri bilimcileri
 • İş zekası uzmanları ve raporlama analistleri
 • SQL bilgisini BigQuery üzerinde uygulamak isteyen profesyoneller
 • Veri odaklı karar verme süreçlerini iyileştirmek isteyen her seviyeden bireyler

Outline

 1. BigQuery’ye Giriş
  • BigQuery’nin Temel Özellikleri
  • Kullanıcı Arayüzü ve Navigasyon
 2. SQL ile Veri Sorgulama
  • Temel ve İleri Düzey SQL Sorguları
  • Veri Filtreleme ve Sıralama Teknikleri
 3. Veri Yönetimi ve Optimizasyonu
  • Veri Setleri ve Tabloların Yönetimi
  • Performans İyileştirme Stratejileri
 4. Karmaşık Sorgular ve Analiz Teknikleri
  • Katmanlı ve İç İçe Sorgular
  • Veri Analizi İçin İleri SQL Teknikleri
 5. BigQuery ve Veri Görselleştirme
  • Veri Görselleştirme Araçları ile Entegrasyon
  • Etkili Raporlama ve Dashboard Oluşturma
 6. Güvenlik ve Erişim Yönetimi
  • Güvenlik İlkeleri ve Uygulamaları
  • Kullanıcı ve Erişim İzinleri
 7. Google Cloud Platform ile Entegrasyon
  • BigQuery ve Google Cloud Servisleri
  • Bulut Tabanlı Veri Analizi Ekosistemi
 8. Gerçek Dünya Senaryoları ve Case Study’ler
  • Sektörel Uygulamalar
  • Gerçek Dünya Veri Analizi Senaryoları

Eğitim Talep Formu