fbpx
Generic filters
Search in title

Exchange Server Disaster Recovery ve Yedekleme Çözümleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Exchange Server Disaster Recovery ve Yedekleme Çözümleri” eğitimi, kritik e-posta altyapılarının korunması ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla derinlemesine bir yaklaşım sunar. IT profesyonellerine yönelik bu eğitim programı, Exchange Server sistemlerinin yedekleme ile başlar. Ardından geri yükleme ve felaket kurtarma süreçlerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, veri kaybını önleme, iş operasyonlarının sürekliliğini güvence altına alma gibi kritik beceriler kazanırlar. Eğitim süresince, Exchange Server’ın en güncel yedekleme ve geri yükleme teknolojileri, felaket kurtarma planlama metodolojileri ve stratejileri üzerinde durulur.

Eğitim boyunca, katılımcılar, Exchange Server ortamlarını koruma ve yönetme konusunda pratik beceriler edinirler. Yedekleme stratejilerinin tasarımı, yedekleme işlemlerinin uygulanması, veri bütünlüğünün doğrulanması odak noktasıdır. Bunun yanında ve geri yükleme senaryolarının test edilmesi gibi konulara odaklanır. Ayrıca, felaket kurtarma planlaması, risk değerlendirmesi ve acil durum prosedürlerinin geliştirilmesi eğitim kapsamındadır. Eğitim, teorik bilgileri ve gerçek dünya senaryolarını pratik laboratuvar çalışmalarıyla bütünleştirir. Böylece katılımcılar öğrendiklerini gerçekçi ortamlarda uygulama fırsatı bulurlar.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, “Exchange Server Disaster Recovery ve Yedekleme Çözümleri” konusunda uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi olurlar. Bu uzmanlık, IT profesyonellerinin kurumların Exchange Server altyapılarını güvenli bir şekilde yönetmelerine imkan verir. Potansiyel sistem kesintilerine etkili bir şekilde yanıt vermelerine ve iş sürekliliğini korumalarına olanak tanır. Katılımcılar, yedekleme ve geri yükleme süreçlerini optimize eder. Felaket kurtarma planlarını etkin bir şekilde uygularlar. İş operasyonlarının sürekliliğini güvence altına alacak stratejiler geliştirir.

Sonuç olarak, eğitim,  Exchange Server yönetimi ve felaket kurtarma planlaması konusunda derinlemesine bir bilgi kaynağı sunar. IT profesyonelleri için değerli bir eğitim olan bu program, teorik bilgilerin, pratik uygulamaların ve gerçek dünya senaryolarının entegre edildiği bir öğrenme deneyimi sağlar. Bu bağlamda eğitim, Exchange Server altyapılarının etkin bir şekilde korunmasını sağlar.  Veri kayıplarının önlenmesine ve iş sürekliliğinin sağlanmasına kritik katkılar sunar. Bu sayede, IT profesyonelleri, işletmelerin operasyonel verimliliğini ve veri güvenliğini artıran önemli bir rol üstlenirler.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Exchange Server Yedekleme ve Geri Yükleme Temelleri
  • Exchange Server verilerinin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi
  • Yedekleme stratejileri ve en iyi uygulamalar
 2. Exchange Server Disaster Recovery Planlama
  • Felaket kurtarma planlarının oluşturulması ve uygulanması
  • Acil durum senaryoları ve tepki planları
 3. Yedekleme ve Geri Yükleme Araçları
  • Microsoft Exchange Server üzerindeki yedekleme ve geri yükleme araçlarının kullanımı
  • Üçüncü taraf yedekleme çözümleri ve entegrasyonları
 4. Yüksek Kullanılabilirlik ve Veri Yedekleme Stratejileri
  • Exchange Server’ın yüksek kullanılabilirlik ve yedekleme stratejileri
  • DAG (Database Availability Group) yapılandırması ve yönetimi

Ön Koşullar

 • Temel Exchange Server yönetimi bilgisi
 • Yedekleme ve felaket kurtarma kavramlarına aşina olmak

Kimler Katılmalı

 • Exchange Server sistem yöneticileri
 • Veri yönetimi ve güvenlik uzmanları
 • Sistem ve ağ yöneticileri

Outline

 1. Exchange Server Yedekleme ve Geri Yükleme Temelleri
  • Exchange Server verilerinin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi
  • Yedekleme stratejileri ve en iyi uygulamalar
 2. Exchange Server Disaster Recovery Planlama
  • Felaket kurtarma planlarının oluşturulması ve uygulanması
  • Acil durum senaryoları ve tepki planları
 3. Yedekleme ve Geri Yükleme Araçları
  • Microsoft Exchange Server üzerindeki yedekleme ve geri yükleme araçlarının kullanımı
  • Üçüncü taraf yedekleme çözümleri ve entegrasyonları
 4. Yüksek Kullanılabilirlik ve Veri Yedekleme Stratejileri
  • Exchange Server’ın yüksek kullanılabilirlik ve yedekleme stratejileri
  • DAG (Database Availability Group) yapılandırması ve yönetimi

Eğitim Talep Formu