Generic filters
Search in title

Finansal Risk Yönetimi ve Türev Araçları Eğitimi

Eğitim Hakkında

Finansal risk yönetimi, bir kurumun ya da bireyin finansal hedeflerine ulaşırken karşılaşabileceği riskleri ölçmek, analiz etmek, yönetmek ve minimize etmek için yapılan bir dizi faaliyettir. Finansal risk yönetimi, şirketlerin ve bireylerin karşılaşabileceği birçok risk türünü kapsar, örneğin piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk, likidite riski, kur riski gibi. Türev araçları ise finansal risk yönetiminde kullanılan en yaygın araçlardan biridir. Türev araçlar, piyasadaki fiyat değişimlerinden kaynaklanan riskleri yönetmek için kullanılır. Bu araçlar arasında vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar, swaplar ve forward sözleşmeleri bulunur. Finansal risk yönetimi ve türev araçları eğitimi, bu araçları kullanarak riski yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri öğrenmek isteyenler için faydalı olabilir. Bu eğitimler, finansal risk yönetiminin temellerini, türev araçların kullanımını, risk analizi yapmayı, portföy yönetimini ve finansal piyasalardaki farklı enstrümanları anlamayı içerebilir. Bu tür eğitimler, finansal kurumlar, yatırım şirketleri, sigorta şirketleri, hedge fonlar ve benzeri finansal kuruluşlar tarafından sunulabilir. Ayrıca birçok üniversite ve işletme okulu, finansal risk yönetimi ve türev araçları eğitimleri sunmaktadır. Online eğitimler de mevcuttur ve bu eğitimlerin birçoğu, finansal risk yönetimi ve türev araçları konusunda sertifikalar sunarlar.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Finansal risk yönetimi ve türev araçları eğitimleri, genellikle aşağıdaki konuları kapsar:   Finansal risk yönetimi kavramları ve yöntemleri: Bu bölümde finansal risk yönetiminin temel kavramları, risk yönetimi süreci, risk ölçüm teknikleri ve risk yönetim stratejileri ele alınır. Türev araçları: Bu bölümde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar, swaplar ve forward sözleşmeleri gibi türev araçlarının temel yapıları, kullanım alanları ve risk yönetimindeki rolleri incelenir. Piyasa riski yönetimi: Bu bölümde, piyasa riskinin ne olduğu, piyasa riskini ölçmek için kullanılan yöntemler, piyasa riskinden korunma stratejileri ve piyasa riski yönetiminde türev araçların kullanımı ele alınır. Kredi riski yönetimi: Bu bölümde, kredi riskinin ne olduğu, kredi riskini ölçmek için kullanılan yöntemler, kredi riskinden korunma stratejileri ve kredi riski yönetiminde türev araçların kullanımı ele alınır. Operasyonel risk yönetimi: Bu bölümde, operasyonel riskin ne olduğu, operasyonel riski ölçmek için kullanılan yöntemler, operasyonel riskten korunma stratejileri ve operasyonel risk yönetiminde türev araçların kullanımı ele alınır. Likidite riski yönetimi: Bu bölümde, likidite riskinin ne olduğu, likidite riskini ölçmek için kullanılan yöntemler, likidite riskinden korunma stratejileri ve likidite riski yönetiminde türev araçların kullanımı ele alınır. Portföy yönetimi: Bu bölümde, portföy yönetiminin temel kavramları, portföy çeşitlendirmesi, portföy yönetimi stratejileri ve portföy yönetiminde türev araçların kullanımı ele alınır. Finansal piyasalar: Bu bölümde, hisse senedi piyasaları, tahvil piyasaları, döviz piyasaları ve emtia piyasaları gibi finansal piyasaların temel yapıları, işleyişi ve farklı enstrümanları ele alınır.   Bu konuların yanı sıra, finansal risk yönetimi ve türev araçları eğitimleri, finansal piyasalardaki son gelişmeleri, finansal enstrümanların fiyatlamasını ve değerlendirilmesini ve risk yönetimindeki pratik uygulamaları da ele alabilir.

Kimler Katılmalı

  Finansal risk yönetimi ve türev araçları eğitimi, finansal piyasalarda çalışan veya çalışmak isteyen birçok farklı profildeki kişiler için faydalı olabilir. Bu kişiler şunları içerebilir:   Finansal analistler Portföy yöneticileri Yatırım bankacıları Risk yöneticileri Finansal danışmanlar Sigorta şirketi çalışanları Kurumsal finansman departmanında çalışanlar Ticari banka çalışanları Sermaye piyasası uzmanları Finansal araştırmacılar Finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar Öğrenciler   Bu eğitim, finansal piyasaların genel işleyişi, risk yönetimi ve türev araçları hakkında bir anlayış edinmek isteyen herkes için faydalı olabilir.

Eğitim İçeriği

Giriş  
 • Finansal risk yönetimi ve türev araçları tanımı
 • Eğitimin amacı
  Finansal Risk Yönetimi  
 • Finansal risk yönetimi kavramları
 • Risk yönetimi süreci
 • Risk ölçüm teknikleri
 • Risk yönetim stratejileri
  Türev Araçları  
 • Vadeli işlem sözleşmeleri
 • Opsiyonlar
 • Swaplar
 • Forward sözleşmeleri
  Piyasa Riski Yönetimi  
 • Piyasa riski tanımı
 • Piyasa riski ölçümü
 • Piyasa riskinden korunma stratejileri
 • Türev araçlarının piyasa riski yönetiminde kullanımı
  Kredi Riski Yönetimi  
 • Kredi riski tanımı
 • Kredi riski ölçümü
 • Kredi riskinden korunma stratejileri
 • Türev araçlarının kredi riski yönetiminde kullanımı
  Operasyonel Risk Yönetimi  
 • Operasyonel risk tanımı
 • Operasyonel risk ölçümü
 • Operasyonel riskten korunma stratejileri
 • Türev araçlarının operasyonel risk yönetiminde kullanımı
  Likidite Riski Yönetimi  
 • Likidite riski tanımı
 • Likidite riski ölçümü
 • Likidite riskinden korunma stratejileri
 • Türev araçlarının likidite riski yönetiminde kullanımı
  Portföy Yönetimi  
 • Portföy yönetimi kavramları
 • Portföy çeşitlendirmesi
 • Portföy yönetimi stratejileri
 • Türev araçlarının portföy yönetiminde kullanımı
  Finansal Piyasalar  
 • Hisse senedi piyasaları
 • Tahvil piyasaları
 • Döviz piyasaları
 • Emtia piyasaları
 • Finansal enstrümanların fiyatlaması ve değerlendirilmesi
  Sonuç  
 • Özet
 • Eğitim sonrası beklentiler.