fbpx
Generic filters
Search in title

Dijital Pazarlama Eğitimi

Eğitim Hakkında

Dijital Pazarlama Eğitimi, markaların ve işletmelerin, ürün ve hizmetlerini çeşitli kanallar aracılığıyla tanıtmak amacıyla başvurduğu bir eğitimdir. Bu eğitim, alanda beceri ve bilgi sahibi olmak isteyen kurumlara yöneliktir. Dijital pazarlama stratejilerinin nasıl etkili bir şekilde oluşturulup uygulanacağını kapsar.

Dijital pazarlama eğitimleri, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) üzerine odaklanır. Bu bölüm, web sitelerinin arama motoru sıralamalarını iyileştirmek için gereken teknikleri ve stratejileri kapsar. Katılımcılar, anahtar kelime araştırması, sayfa içi optimizasyon, ve link oluşturma gibi konuları öğrenir.

Sosyal medya pazarlaması, eğitimin diğer bir önemli parçasıdır. Burada, popüler sosyal medya platformlarındaki varlığı nasıl oluşturacaklarına dair bilgi sahibi olurlar. Etkileşimi nasıl artıracaklarına ve içeriklerini nasıl optimize edeceklerine dair stratejileri öğrenirler. Ayrıca, hedef kitle analizi ve sosyal medya reklamcılığı da dahil olmak üzere, sosyal medya kampanyalarını nasıl etkili bir şekilde yönetecekleri konusunda yönlendirilirler.

E-posta pazarlaması, eğitimde ele alınan bir diğer konudur. Katılımcılar, e-posta kampanyaları oluşturma, abone listeleri yönetme ve e-posta içeriklerini optimize etme yöntemleri öğrenirler.

PPC (Tıklama Başına Ödeme) reklamcılığı bölümünde, katılımcılar arama motorlarında ve sosyal medya platformlarında reklam kampanyaları oluşturma ve yönetme becerileri kazanır. Reklam bütçelerini nasıl yönetilecekleri ve dönüşüm oranlarını nasıl optimize edeceklerini öğrenirler.

İçerik pazarlamasında, alakalı içerik oluşturarak hedef kitle ile ilişkileri güçlendirecek stratejilere odaklanırlar. Ayrıca katılımcılara, içerik planlama, oluşturma ve dağıtımı konularında pratik beceriler kazandırılır.

Dijital analitikler bölümünde, katılımcılara web analitiği, sosyal medya analitiği ve diğer veri kaynaklarını kullanarak, dijital pazarlama kampanyalarının performansını ölçme becerileri edinir. Dijital pazarlama eğitimi, farklı sektörlerden profesyonellere, girişimcilere ve işletme sahiplerine yöneliktir. Eğitimler, katılımcıların tercihlerine ve seviyelerine uygun olarak çevrimiçi veya yüz yüze şekilde düzenler. Yoğun ve kısa süreli programlardan, daha detaylı ve uzun süreli programlara kadar farklı formatlar mevcuttur. Öğrendikleri bilgiler, gerçek dünya uygulamaları ile desteklenir. Katılımcılar, dijital pazarlama alanında başarılı olmak için gereken bilgi ve becerilere sahip olurlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Dijital pazarlamanın temel kavramları ve önemi
 • SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) ve SEM (Arama Motoru Pazarlaması) stratejileri
 • Etkili sosyal medya pazarlama teknikleri ve platformların kullanımı
 • İçerik pazarlama ve stratejik içerik planlaması
 • E-posta pazarlama kampanyalarının oluşturulması ve yönetimi
 • Dijital reklamcılık: PPC (Tıklama Başına Ödeme) ve diğer reklam modelleri
 • Web analitiği ve dijital pazarlama kampanyalarının performans değerlendirilmesi
 • Dijital pazarlama trendleri ve geleceği

Ön Koşullar

Bu eğitim programı, katılımcıların temel bilgisayar ve internet kullanımına aşina olmalarını gerektirir. Pazarlama ve iletişim alanlarında temel bilgiye sahip olmak faydalı olacaktır, ancak zorunlu değildir.

Kimler Katılmalı

 • Dijital pazarlama alanında kariyer yapmak isteyenler
 • Mevcut becerilerini güncellemek ve dijital pazarlama bilgilerini genişletmek isteyen pazarlama profesyonelleri
 • İşletme sahipleri ve girişimciler, markalarını çevrimiçi büyütmek isteyenler
 • Pazarlama, iletişim ve reklamcılık alanında eğitim alan öğrenciler

Outline

1. Gün:
 • Dijital Pazarlamanın Temelleri
  • Dijital pazarlamanın önemi ve ana bileşenleri
  • Dijital pazarlama stratejisi oluşturma
 • SEO ve SEM
  • Arama motoru optimizasyonunun temelleri
  • Etkili bir SEM kampanyası oluşturma
 • Sosyal Medya Pazarlaması
  • Başlıca sosyal medya platformlarında marka yönetimi
  • Etkileşimi ve takipçi sayısını artırma stratejileri
2. Gün:
 • İçerik Pazarlama ve E-posta Pazarlaması
  • İçerik pazarlama stratejileri ve içerik takvimi oluşturma
  • Etkili e-posta pazarlama kampanyaları ve otomasyonları
 • Dijital Reklamcılık ve Web Analitiği
  • PPC kampanyaları ve diğer dijital reklam modelleri
  • Web analitiği araçları ile kampanya performansının ölçümü ve optimizasyonu
 • Dijital Pazarlama Trendleri
  • Geleceğin dijital pazarlama teknikleri
  • Sürekli öğrenme ve gelişim için kaynaklar
Bu derinlemesine eğitim programı, katılımcıları dijital pazarlama alanında güçlü bir temel ile donatarak, etkili dijital pazarlama stratejileri geliştirme ve uygulama konusunda onlara rehberlik edecektir. Eğitimin sonunda, katılımcılar dijital dünyada markalarını nasıl başarıyla konumlandırabileceklerini ve hedef kitlelerine nasıl ulaşabileceklerini anlamış olacaklar.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.