fbpx
Generic filters
Search in title

Certified Kanban Foundation And Practitioner Eğitimi

Eğitim Hakkında

Certified Kanban Foundation and Practitioner” eğitimi, Kanban metodolojisi hakkında kapsamlı bilgi sağlar. Kanban, “görünür iş akışı” anlamına gelen bir Japon kelimesidir ve iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine odaklanan bir çerçevedir. Bu eğitim, ayrıca  katılımcılara Kanban’ın temel prensiplerini ve uygulamalarını anlatır.  Kanban’ın iş akışını düzenlemek, süreçleri iyileştirmek ve israfı azaltmak için nasıl kullanılacağını gösterir.

Eğitim iki aşamada düzenlenir: Foundation ve Practitioner.

**Foundation Aşaması:** Bu aşama, Kanban metodolojisinin temel prensipleri ve tekniklerini kapsar. Katılımcılar, Kanban çizelgeleri oluşturmayı, iş akışını görselleştirmeyi ve israfı tanımayı ve azaltmayı öğrenirler. Foundation aşaması genellikle, katılımcıların öğrendiklerini test eden bir sınavla sona erer. Sınavı başarıyla tamamlayanlar, Kanban’ın temel prensiplerini ve tekniklerini anladıklarını belgeleyen “Certified Kanban Foundation” sertifikasını alırlar.

**Practitioner Aşaması:** Bu aşama, daha ileri seviye Kanban teknikleri ve stratejilerini kapsar. Katılımcılar, iş süreçlerini daha da iyileştirmek için Kanban’ı nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Ayrıca, Kanban’ın iş akışını düzenlemek, süreçleri iyileştirmek ve israfı azaltmak için nasıl kullanılacağını detaylı bir şekilde incelerler. Practitioner aşaması genellikle, katılımcıların öğrendiklerini test eden bir sınavla sona erer. Sınavı başarıyla tamamlayanlar, Kanban’ın ileri düzey tekniklerini ve stratejilerini anladıklarını belgeler. Yani “Certified Kanban Practitioner” sertifikasını alırlar.

Her iki aşama da, katılımcıların iş süreçlerini ve akışını düzenleme ve iyileştirme konusunda hem teorik hem de pratik bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlar. Bu bilgi ve beceriler, bir organizasyonun verimliliğini ve etkinliğini artırmak için önemlidir.

Certified Kanban Foundation And Practitioner Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Kanban Foundation and Practitioner eğitimi sırasında şunları öğrenebilirsiniz:  
 1. Kanban’ın prensipleri ve ilkeleri: Kanban’ın temel kavramlarını ve prensiplerini anlamaya çalışacaksınız.
 2. Kanban sistemlerinin tasarımı: Kanban sistemlerinin nasıl tasarlandığını ve oluşturulduğunu öğreneceksiniz.
 3. Uygulama yöntemleri: Kanban’ın nasıl uygulanabileceğini ve faydalarının nasıl elde edilebileceğini öğreneceksiniz.
 4. Takım rol ve sorumlulukları: Kanban takımlarının yapısı, rol ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 5. Kanban ile diğer Agile yöntemlerin entegrasyonu: Kanban’ın diğer Agile yöntemlerle nasıl entegre edilebileceğini öğreneceksiniz.
 6. Verimlilik ve kalite: Kanban’ın verimlilik ve kalite üzerindeki etkisini öğreneceksiniz.
 7. Sertifikasyon sınavına hazırlık: Eğitim sonunda, Kanban Foundation ve Practitioner sertifikası için sınava hazırlanacaksınız.
 

Ön Koşullar

Kanban Foundation and Practitioner eğitimi için belirli bir eğitim düzeyi ya da tecrübe şartı yoktur. Ancak, eğitimin daha verimli olması için şu ön koşulların bulunması faydalı olabilir:  
 1. Proje yönetimi ve Agile yöntemler konularında temel bilgi: Eğitim sırasında konuları daha iyi anlamanıza yardımcı olacak olan temel bilgi.
 2. İşletme veya teknolojik alanlarla ilgili tecrübe: Kanban’ın uygulanmasının çok fazla endüstri alanında faydalı olabileceğini anlamanıza yardımcı olacak tecrübe.
 3. İşbirliği ve takım çalışması: Kanban, takım çalışmasına dayalı bir yöntemdir ve bu nedenle işbirliği ve takım çalışması konularındaki bilgi ve tecrübe faydalı olabilir.
  Bu önkoşullar, eğitimin verimli olması için gerekli değildir ve herkes Kanban Foundation and Practitioner eğitimine katılabilir. Eğitim, Kanban’ın kavramlarını ve uygulamalarını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Kimler Katılmalı

Kanban Foundation and Practitioner eğitimi, proje yöneticileri, Agile danışmanları ve uygulayıcıları, ürün veya proje ekibi üyeleri, DevOps veya IT profesyonelleri, işletme veya hizmet sektöründeki profesyoneller gibi birçok farklı profesyonel grubun üyesi tarafından katılabilirsiniz. Eğitim, Kanban’ın prensiplerini ve uygulamalarını öğrenmek isteyen herkes için uygun bir seçenektir.

Outline

 Kanban Foundation Training:

 • The Kanban Foundation section includes the following:
 • Introduction and background
 • What is Kanban
 • How does Kanban work
 • Features of Kanban
 • Kanban alongside other systems
 • Useful tools
 • Kamishibai Boards
 

Kanban Practitioner Training:

 • TheKanban Practitioner section includes the following:
 • Create and evolve the Kanban System
 • Adaptation of the Kanban System to specific organisations
 • The practical approach of Kanban to business projects
 • Incorporation of known experimental methods to understand poor performance
 • How to improve experimental methods
 • Create and compile Kanban Strategies to sustain and scale enterprise improvement

Eğitim Talep Formu