fbpx
Generic filters
Search in title

Veri Koruma ve Şifreleme Teknikleri Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Veri Koruma ve Şifreleme Teknikleri Eğitimi, büyük önem taşır. Bu eğitim, verilerin güvenliğini sağlama yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, şifreleme algoritmalarını ve protokollerini öğrenirler. Aynı zamanda, bu teknikleri nasıl uygulayacaklarını keşfederler. Bu uygulama, veri gizliliğini ve bütünlüğünü korur.

Eğitim, hem simetrik hem de asimetrik şifreleme üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, her iki şifreleme türünün avantajlarını ve dezavantajlarını öğrenirler. Bu bilgi, doğru şifreleme yönteminin seçilmesini sağlar. Aynı zamanda, güvenlik seviyesini artırır. Bu artış, siber saldırılara karşı etkili bir savunma oluşturur.

Dijital imzalar ve sertifikalar da eğitimde yer alır. Katılımcılar, veri bütünlüğünü ve kimlik doğrulamayı nasıl sağlayacaklarını öğrenirler. Bu sağlama, yetkisiz erişimi ve veri manipülasyonunu engeller. Aynı zamanda, elektronik işlemlerin güvenliğini artırır. Bu artış, dijital ortamda güveni pekiştirir.

Veri koruma politikaları ve uyum standartları da ele alınır. Katılımcılar, veri koruma yasaları ve düzenlemeleri hakkında bilgi edinirler. Bu bilgi, yasal gerekliliklere uyumu sağlar. Aynı zamanda, veri sızıntılarının önlenmesine yardımcı olur. Bu yardım, işletmelerin itibarını ve müşteri güvenini korur.

Veri Koruma ve Şifreleme Teknikleri Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların kendi veri koruma stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, veri güvenliği konusunda derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, verileri etkili bir şekilde koruyabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, veri koruma ve şifreleme teknikleri konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, verileri güvenli bir şekilde koruma konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, siber güvenlik tehditlerine karşı korunaklı sistemler geliştirebilirler. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Veri Güvenliği Temelleri: Veri korumanın önemi ve temel prensipleri.
 2. Şifreleme Algoritmaları: Symmetric, Asymmetric şifreleme ve Hash fonksiyonları.
 3. Uçtan Uca Şifreleme: Verilerin transferi ve depolanması sırasında güvenliğin sağlanması.
 4. Güvenlik Protokolleri: SSL/TLS, VPN ve diğer güvenlik protokollerinin kullanımı.
 5. Tehdit Modelleri ve Savunma Stratejileri: Güvenlik ihlallerinin önlenmesi ve risk yönetimi.
 6. Yasal Düzenlemeler ve Standartlar: GDPR, HIPAA gibi veri koruma yasaları ve uygunluk gereksinimleri.
 7. Güvenlik İhlalleri ve Olay Yönetimi: İhlal tespiti, müdahale ve iyileştirme süreçleri.

Ön Koşullar

 • Temel bilgisayar ve internet kullanım becerileri.
 • Temel düzeyde ağ ve güvenlik kavramlarına aşinalık.

Kimler Katılmalı

 • IT Profesyonelleri ve Sistem Yöneticileri.
 • Veri Koruma ve Güvenliği ile ilgilenen her seviyedeki çalışanlar.
 • Siber güvenlik uzmanları ve danışmanlar.
 • Kurumsal risk ve uygunluk ile ilgilenen profesyoneller.

Outline

 1. Giriş: Veri Korumanın Önemi
  • Veri güvenliği kavramları ve temel prensipleri.
  • Güncel veri ihlalleri ve etkileri.
 2. Şifreleme Temelleri
  • Şifreleme algoritmaları ve metodları.
  • Simetrik ve asimetrik şifrelemenin temelleri.
 3. Şifreleme Uygulamaları
  • SSL/TLS gibi güvenli iletişim protokolleri.
  • VPN ve end-to-end şifreleme.
 4. Gelişmiş Şifreleme Teknikleri
  • Kuantum şifrelemesi ve blok zincir teknolojisi.
  • Güncel kriptografi uygulamaları.
 5. Veri Güvenliği Standartları ve Uyum
  • Uluslararası veri koruma düzenlemeleri (GDPR, HIPAA).
  • Uyum süreçleri ve best practices.
 6. Veri Sızıntısı Önleme
  • Veri sızıntısı tespit teknikleri.
  • Etkili yanıt stratejileri ve önlemler.
 7. Uygulamalı Şifreleme
  • Case study’ler ve gerçek dünya senaryoları.
  • Şifreleme algoritmalarının uygulamalı analizi.

Eğitim Talep Formu