Generic filters
Search in title

Certified Application Security Engineer (CASE Java) Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Certified Application Security Engineer (C|ASE Java) Eğitimi, uygulama güvenliği konusunda Java programlama dili odaklı bir yaklaşım takip eder ve katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu program, yüksek kaliteli ve güvenli Java uygulamalarının oluşturulmasının önemini vurgular. Java tabanlı uygulamaların güvenliğini artırmak ve siber saldırılara karşı koruma stratejilerini anlama konusunda gerekli bilgi ve pratiği katılımcılara sunar.

Certified Application Security Engineer (C|ASE) Java Eğitimi, Java programlama dilindeki uygulama güvenliği konularını kapsar. Bu eğitim programı, Java’nın güvenlik özelliklerini ve kütüphanelerini kullanmayı öğretir, güvenlik açıklarını tespit etme ve düzeltme tekniklerini sunar, kod analizi ve inceleme yöntemlerini aktarır. Ayrıca, güvenli bir şekilde kodlama yapma ve bu kodları test etme tekniklerini ve araçları da anlatır.

Katılımcılar, C|ASE Java Eğitimini tamamladıktan sonra Java uygulamalarında güvenlik açıklarını azaltmak için güvenli kodlama tekniklerini kullanabilir, uygulama güvenliği testlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilirler. Eğitim, yazılım geliştirme sürecinin her aşamasında güvenliği sağlamak için neler yapılması gerektiğini öğretir.

Java tabanlı web uygulama güvenliği konusu, (C|ASE Java) Eğitimi’nin önemli bir parçasını oluşturur. Ayrıca web uygulamalarının özel güvenlik sorunlarına ve bu sorunların çözüm yollarına yönelik detaylı bilgi verir. Katılımcılar, web uygulamalarında yaygın olarak karşılaşılan açıkları tespit etme ve zayıf nokta analizi yapma gibi önlemleri uygulama konusunda bilgi sahibi olur.

Ayrıca, katılımcılar mobil uygulama güvenliği ve veritabanı güvenliği gibi diğer ilgili konuları da inceler. Eğitim, kapsamlı bir Java uygulama güvenliği bilinci kazandırır ve bu konuda kapsamlı bir bakış açısı sağlar.

C|ASE Java Eğitimini, Java programlama dilini kullanan yazılım geliştiriciler, güvenlik profesyonelleri ve sistem yöneticilerine öneriyoruz. Eğitim, Java tabanlı uygulamaların güvenliğini sağlama konusunda geniş bir bakış açısı sunar. Bu eğitim, katılımcıların güvenli yazılım geliştirme süreçlerini anlamalarını ve uygulamalarını geliştirir.

Sonuç olarak, C|ASE Java Eğitimi, Java uygulamalarını daha güvenli hale getirir, güvenlik açıklarını tespit etme ve savunma stratejileri oluşturma yeteneklerini geliştirir. Katılımcılar eğitimi tamamladıktan sonra, uygulamaların güvenliğini sağlama konusunda güçlü bir beceriye sahip olurlar.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Certified Application Security Engineer (C|ASE Java) Eğitimi kapsamında aşağıdaki konuları öğrenme fırsatı bulacaksınız:
 1. Java Uygulama Güvenliği Temelleri: Java programlama dilinde uygulama güvenliği konusunda temel kavramları öğreneceksiniz. Güvenlik politikaları, güvenli yazılım geliştirme süreci ve siber saldırı türleri gibi konular üzerinde durulacaktır.
 2. Güvenli Java Kodlama: Java uygulamalarında güvenlik açıklarını azaltmak için güvenli kodlama tekniklerini öğreneceksiniz. Güvenlikle ilgili Java kütüphanelerini kullanma, kimlik doğrulama, yetkilendirme, veri güvenliği gibi konulara odaklanacaksınız.
 3. Java Web Uygulama Güvenliği: Java tabanlı web uygulamalarının güvenliği konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Web uygulama güvenlik açıkları, zayıf nokta analizi, güvenlik duvarları, oturum yönetimi ve güvenlik önlemleri gibi konular üzerinde çalışacaksınız.
 4. Java Mobil Uygulama Güvenliği: Java tabanlı mobil uygulamaların güvenliği konusunda bilgi edineceksiniz. Mobil uygulama güvenlik açıkları, güvenli veri depolama, yetkilendirme, veri şifreleme gibi konular üzerinde çalışarak güvenli mobil uygulama geliştirme yeteneklerinizi geliştireceksiniz.
 5. Veritabanı Güvenliği: Java uygulamalarında kullanılan veritabanlarının güvenliği konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Veritabanı güvenliği önlemleri, veri şifreleme, yetkilendirme ve veritabanı saldırılarına karşı korunma gibi konulara değineceksiniz.
 6. Uygulama Güvenlik Testleri: Java uygulamalarında güvenlik testlerini gerçekleştirme becerilerinizi geliştireceksiniz. Zayıf nokta analizi, güvenlik taramaları ve penetrasyon testleri gibi test teknikleri üzerinde çalışarak uygulama güvenliğini değerlendirme yeteneklerinizi geliştireceksiniz.
C|ASE Java Eğitimi, Java programlama dilini kullanan yazılım geliştiriciler, güvenlik profesyonelleri ve sistem yöneticileri için önerilen bir eğitimdir. Bu eğitim, Java tabanlı uygulamaların güvenliğine odaklanarak katılımcıları güvenli yazılım geliştirme süreçleri ve uygulama güvenlik testleri konusunda yetkinleştirir.

Ön Koşullar

Certified Application Security Engineer (C|ASE Java) Eğitimine katılmadan önce aşağıdaki ön koşulları sağlamanız önerilir:
 1. Temel Java Bilgisi: Java programlama diline temel düzeyde hakim olmanız beklenir. Java’nın temel bileşenleri, veri tipleri, döngüler, koşullar, sınıf ve nesne kavramları gibi temel Java konularına aşina olmanız önemlidir.
 2. Web Teknolojileri Bilgisi: Temel web teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmanız beklenir. HTTP protokolü, HTML, CSS, JavaScript gibi web teknolojilerinin temel işleyişi ve kullanımı konularında bilgi sahibi olmanız faydalı olacaktır.
 3. Temel Güvenlik Bilgisi: Temel güvenlik kavramlarına aşina olmanız beklenir. Şifreleme, yetkilendirme, kimlik doğrulama, zayıf nokta analizi gibi temel güvenlik prensiplerini anlamak önemlidir.
 4. Temel Yazılım Geliştirme Bilgisi: Yazılım geliştirme süreçleri ve yazılım mühendisliği kavramları hakkında temel bir bilgi sahibi olmanız faydalı olacaktır. Yazılım geliştirme adımları, yazılım test teknikleri, yazılım yaşam döngüsü gibi konulara hakim olmanız önemlidir.
 5. Temel Veritabanı Bilgisi: Veritabanları ve veritabanı yönetimi hakkında temel bir bilgi sahibi olmanız beklenir. Veritabanı tasarımı, SQL sorguları, veritabanı güvenliği gibi konularda bilgi sahibi olmanız faydalı olacaktır.
Bu ön koşulları sağlamak, C|ASE Java Eğitimi’nden daha fazla fayda sağlamanıza yardımcı olacaktır. Eğer bu ön koşullara tam olarak sahip değilseniz, ilgili konuları önceden araştırarak veya temel eğitimleri alarak hazırlık yapmanız önerilir. Böylece eğitim sürecinde daha iyi anlayış ve deneyim kazanabilirsiniz.

Kimler Katılmalı

Certified Application Security Engineer (C|ASE Java) Eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygundur:
 1. Yazılım Geliştiriciler: Java programlama dili kullanarak yazılım geliştiren profesyoneller, uygulama güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak için bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim, yazılım geliştiricilerin Java uygulamalarında güvenlik açıklarını tespit etme, düzeltme ve güvenli yazılım geliştirme süreçlerine hakim olma yeteneklerini geliştirir.
 2. Güvenlik Uzmanları: Uygulama güvenliği konusunda uzmanlaşmak isteyen güvenlik profesyonelleri, C|ASE Java Eğitimi’ne katılabilirler. Bu eğitim, güvenlik uzmanlarının Java tabanlı uygulamalarda güvenlik açıklarını tespit etme, koruma stratejileri geliştirme ve güvenlik testleri gerçekleştirme yeteneklerini geliştirir.
 3. Sistem ve Ağ Yöneticileri: Sistem yöneticileri ve ağ yöneticileri, Java tabanlı uygulamaların güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve güvenlik önlemlerini uygulama konusunda bu eğitime katılabilirler. Bu eğitim, yöneticilerin uygulama güvenliği politikalarını belirleme, güvenlik açıklarını tespit etme ve savunma stratejileri geliştirme yeteneklerini geliştirir.
 4. Bilişim Güvenliği Danışmanları: Bilişim güvenliği danışmanları, müşterilere Java tabanlı uygulama güvenliği konusunda danışmanlık hizmeti sunmak için C|ASE Java Eğitimi’ne katılabilirler. Bu eğitim, danışmanların uygulama güvenliği değerlendirmeleri yapma, risk analizi gerçekleştirme ve koruma stratejileri önerme yeteneklerini geliştirir.
C|ASE Java Eğitimi, Java programlama dilini kullanan yazılım geliştiriciler, güvenlik uzmanları, sistem yöneticileri ve bilişim güvenliği danışmanları için önerilir. Bu eğitim, Java tabanlı uygulamaların güvenliğine odaklanarak katılımcıları güvenli yazılım geliştirme süreçleri, uygulama güvenlik testleri ve güvenlik açıklarını tespit etme konusunda yetkinleştirir.

Outline

Module 01: Understanding Application Security, Threats, and Attacks

Module 02: Security Requirements Gathering

Module 03: Secure Application Design and Architecture

Module 04: Secure Coding Practices for Input Validation

Module 05: Secure Coding Practices for Authentication and Authorization

Module 06: Secure Coding Practices for Cryptography

Module 07: Secure Coding Practices for Session Management

Module 08: Secure Coding Practices for Error Handling

Module 09: Static and Dynamic Application Security Testing (SAST & DAST)

Module 10: Secure Deployment and Maintenance

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Application Security

Application Security Eğitimleri Application Security Eğitimleri, yazılım uygulamalarının güvenliği ile ilgili becerilerin geliştirilmesini hedefleyen bir eğitim serisidir. Bu eğitimler, yazılım güvenliği kavramlarını, yöntemlerini ve en

Eğitimi İncele »

Eğitim Talep Formu