fbpx
Generic filters
Search in title

Blockchain Developer Course (BDC) Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Blockchain Developer Course (B|DC) Eğitimi, sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda uygulamalı deneyimleri de içerir. Kapsamlı bir şekilde blockchain teknolojisi alanında yetenek kazandırmayı amaçlar. Kurs, katılımcılara, özellikle yazılım geliştiricilerine, bu devrim niteliğindeki teknolojiye aşina olma ve farklı sektörlerde nasıl değer yaratabileceklerini anlama şansı sunar.

Özellikle, B|DC’nin dikkat çeken yönlerinden biri, katılımcılara popüler blockchain platformları hakkında derinlemesine bilgi sağlama hedefidir. Örneğin, Ethereum, blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler ve dApp’lerin geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılır. Kurs sırasında katılımcılar, Ethereum’un arkasındaki temel teknolojilere ve bu platformda nasıl uygulamalar geliştirileceğine dair kapsamlı bir bakış açısı kazanırlar.

Blockchain Developer Course (B|DC) Eğitimi katılımcılar Solidity programlama dilini öğrenir. Solidity, Ethereum blockchain’inde akıllı sözleşmeler yazmak için kullanılan en popüler dildir. Katılımcılar, Solidity ile nasıl etkili ve güvenli kodlar yazacaklar. Akıllı sözleşmelerin nasıl dağıtılacağını ve bu sözleşmelerle nasıl etkileşimde bulunulacağını öğrenirler.

Blockchain Developer Course (B|DC) Eğitimi,  diğer blockchain platformlarını ve teknolojilerini de kapsar. Bitcoin’in işleyişi, Cardano, Polkadot, Binance Smart Chain gibi diğer blockchain ağları ve token standartları gibi önemli konular da ele alınır. Halka açık (public) ve özel (private) blockchain ağlarının farklı özellikleri ve uygulamaları hakkında bilgi edinirler.

B|DC, sadece teorik bilgi sunmaz. Aynı zamanda öğrencilere gerçek projeler üzerinde çalışarak bilgilerini pratiğe dökme imkanı tanır. Bu, onların gerçek dünya sorunlarını çözmekte blockchain teknolojilerini nasıl kullanabileceklerini keşfetmelerine olanak tanır. Öğrenciler, kurs boyunca mentorluk desteği alarak ve sektör profesyonelleri ile iletişime geçerek ağlarını da genişletebilirler.

Blockchain Developer Course (B|DC) Eğitimi katılımcılara blockchain teknolojisi ile ilgili güncel trendler ve yenilikler hakkında bilgi sunmasıdır. Blockchain dünyası sürekli değişen ve gelişen bir alandır. En son gelişmelerin ve uygulamaların takip edilmesi esastır.

Kısacası, Blockchain Developer Course (B|DC), katılımcıların alanında derin bir anlayış kazandırır. Bu teknolojiyi farklı alanlarda nasıl kullanabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Zengin içerikli ve uygulamalı bir eğitim programıdır. Bu kurs, geleceğin teknolojisini şekillendirmek ve sektörler arası dönüşümü desteklemek isteyenler için mükemmel bir fırsattır.

Neler Öğreneceksiniz?

Blockchain Developer Course (B|DC) ile aşağıdaki konular hakkında detaylı bilgi edineceksiniz:
 1. Blockchain Temelleri: Blockchain teknolojisinin nasıl çalıştığını, temel prensiplerini ve bu teknolojinin neden önemli olduğunu anlayacaksınız. Ayrıca, blockchain’in farklı türlerini (örneğin, halka açık, özel, ve konsorsiyum blockchain’ler) ve bunların ne zaman ve nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.
 2. Akıllı Sözleşmeler: Akıllı sözleşmelerin nasıl çalıştığını ve bu teknolojinin uygulamalarını anlamayı öğreneceksiniz. Akıllı sözleşmelerin kullanım senaryoları ve avantajları üzerinde durulacak.
 3. Blockchain Programlama Dilleri: Solidity gibi blockchain tabanlı uygulamalar yazmak için kullanılan programlama dillerini öğreneceksiniz. Bu dillerin nasıl kullanılacağına, sözleşmelerin nasıl oluşturulacağına ve nasıl dağıtılacağına dair bilgi edineceksiniz.
 4. dApp Geliştirme: Decentralized applications (dApp’ler) geliştirmenin temel prensiplerini öğreneceksiniz. Hem teorik bilgileri hem de pratik uygulamaları öğrenerek, blockchain üzerinde çalışan tam işlevli uygulamalar oluşturmanın nasıl olduğunu anlayacaksınız.
 5. Blockchain Platformları: Ethereum, Hyperledger Fabric gibi popüler blockchain platformlarını derinlemesine inceleyeceksiniz. Bu platformlarda nasıl uygulamalar geliştirileceği ve nasıl dağıtılacağı hakkında bilgi edineceksiniz.
 6. Blockchain’in Sektörel Uygulamaları: Finans, sağlık, lojistik gibi sektörlerde blockchain teknolojisinin nasıl kullanılabileceğini öğreneceksiniz. Ayrıca, blockchain tabanlı çözümlerin bu sektörlere nasıl değer katabileceğini anlayacaksınız.
Bu eğitim programı, blockchain teknolojisinin teorik ve pratik yönlerini kapsamlı bir şekilde ele alarak, katılımcılara bu alanda güçlü bir yetenek seti ve anlayış kazandırır. Bu sayede katılımcılar, blockchain projelerinde etkili bir şekilde çalışabilir ve bu alanda kariyer yapma potansiyellerini artırabilirler.

Ön Koşullar

Blockchain Developer Course (B|DC) için aşağıdaki ön koşullar genellikle aranır:
 1. Programlama Bilgisi: Blockchain teknolojisi, bilgisayar programlama prensipleri üzerine kuruludur, bu nedenle temel programlama bilgisi önemlidir. Python, JavaScript, C++ gibi bir veya daha fazla programlama dilinde yeterli deneyime sahip olmak genellikle gerekir. Özellikle, JavaScript bilgisi Ethereum blockchain’inde kullanılan Solidity programlama dilini öğrenmeye yardımcı olabilir.
 2. Temel Bilgisayar Bilgisi: Blockchain teknolojisi, ağlar, veri tabanları ve kriptografi gibi bir dizi bilgisayar bilimi konusunu içerir. Bu konular hakkında genel bir anlayışa sahip olmak, blockchain teknolojisinin işleyişini anlamanıza yardımcı olabilir.
 3. Matematik ve Lojik Becerileri: Blockchain teknolojileri, karmaşık algoritmalar ve veri yapıları üzerine kuruludur. Bu nedenle, matematiksel ve lojistik problem çözme becerileri, bu kursu anlamanızda ve takip etmenizde önemli bir rol oynar.
 4. Öğrenme İsteği: Blockchain teknolojisi hızla gelişen ve karmaşık bir alan. Bu alandaki başarı, sürekli öğrenme ve kişisel gelişime bağlıdır. Blockchain hakkında bilgi edinmeye ve yeni teknolojileri ve uygulamaları öğrenmeye istekli olmanız gerekmektedir.
 5. İngilizce Dil Becerileri: Çoğu blockchain materyali ve kaynağı İngilizce’dir. Bu nedenle, İngilizce okuma ve anlama becerileri, kurs materyallerini anlamanız ve takip etmeniz için önemlidir.
Bunlar genellikle B|DC’ye başlamadan önce öğrenmeniz gereken beceri ve bilgi setidir. Ancak, ön koşullar kurs sağlayıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu yüzden belirli bir kursa başlamadan önce bu bilgileri kontrol etmek önemlidir.

Kimler Katılmalı

Blockchain Developer Course (B|DC), çeşitli teknik ve profesyonel geçmişlere sahip kişiler için uygun olabilir. Ancak, özellikle aşağıdaki gruplar bu kursa katılmayı düşünmelidir:
 1. Yazılım Geliştiriciler: Mevcut yazılım geliştirme becerilerini genişletmek ve blockchain teknolojisi üzerinde çalışabilme yeteneğini kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için bu kurs idealdir. Bu kurs, Solidity gibi blockchain-specific programlama dillerini öğrenme ve Ethereum gibi platformlarda dApp’ler geliştirme fırsatı sunar.
 2. Teknoloji Meraklıları: Blockchain teknolojisi hakkında derinlemesine bilgi edinmek ve bu alandaki kariyer olanaklarını keşfetmek isteyen teknoloji meraklıları için bu kurs mükemmel bir seçenektir.
 3. Kariyer Değiştiriciler: İşlerini blockchain veya kripto para birimi sektörüne taşımak isteyen profesyoneller için bu kurs, gerekli teknik bilgi ve becerileri edinmeye yardımcı olabilir.
 4. Girişimciler ve İş Liderleri: Blockchain teknolojisini anlamak ve bu teknolojiyi iş modeline nasıl entegre edebileceklerini öğrenmek isteyen girişimciler ve iş liderleri için bu kurs faydalı olabilir.
 5. Yatırımcılar ve Finansal Profesyoneller: Blockchain’in finans sektöründe ve özellikle kripto para birimlerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlamak isteyen kişiler için B|DC, blockchain teknolojisi ve kripto para birimlerinin temellerini öğrenmeye yardımcı olabilir.
Herhangi biri bu kursa katılabilir, ancak yukarıdaki grupların blockchain becerilerini ve bilgilerini geliştirme ve kendi alanlarında blockchain’i etkili bir şekilde kullanabilme potansiyeli vardır.

Outline

Module 01: Introduction to Blockchain Technology

Module 02: Cryptography and Technology

Module 03: Blockchain’s Impact on the Financial Sector

Module 04: Bitcoin

Module 05: Blockchain Project Implementation

Module 06: Security in Blockchain

Module 07: Cryptomining

Module 08: Ethereum

Module 09: Other Cryptocurrencies

Module 10: Artificial Intelligence and Blockchain

Module 11: Blockchain as a Service (BaaS)

Module 12: Open-Source Business Blockchain Frameworks

Module 13: Python for Blockchain

Module 14: JavaScript for Blockchain

Module 15: Java for Blockchain

Module 16: Blockchain Online Integrated Development Environments (IDEs)

Module 17: Industry Use Cases

Module 18: The Internet of Things and Blockchain

Module 19: Decentralized Applications (dApps)

Module 20: The Future of Blockchain

Module 21: Quantum Computing and Blockchain

Eğitim Talep Formu

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Blockchain Fintech (BFC) Eğitimi

Blockchain Fintech (BFC) eğitimi, finans sektöründe blockchain teknolojisinin kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan bir sertifikasyon programını içermektedir. Bu eğitim, katılımcılara finansal teknoloji (fintech) alanında

Eğitimi İncele »