fbpx
Generic filters
Search in title

Lean Kanban ile Değer Akışı Optimizasyonu Eğitimi

Eğitim Hakkında

Lean Kanban ile Değer Akışı Optimizasyonu Eğitimi, iş süreçlerini geliştirir. Bu eğitim, Lean Kanban metodolojisinin temellerini sunar. Değer akışını optimizasyonu odak noktasıdır. Katılımcılar, iş süreçlerini daha verimli hale getirir. Böylece, müşteri memnuniyeti artar.

Eğitim, değer akışı haritalandırmasını öğretir. Bu, iş süreçlerinin analiz edilmesini sağlar. Ayrıca, israfı azaltma yöntemleri sunar. Bu yöntemler, süreçleri daha akıcı hale getirir. Katılımcılar, süreçlerdeki darboğazları tanır. Böylece, bu darboğazları giderme yollarını öğrenirler.

Lean Kanban, iş akışını görselleştirmeyi sağlar. Bu, süreçlerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. İş yükü yönetimi de ele alınır. Bu, iş yükünün dengeli dağıtılmasını sağlar. Sürekli iyileştirme, eğitimin bir diğer önemli unsuru. Katılımcılar, süreçlerini sürekli olarak geliştirir.

Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları içerir. Katılımcılar, gerçek dünya senaryoları üzerinde çalışır. Bu, öğrendiklerini pekiştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, eğitim, takım çalışmasını teşvik eder. Takım üyeleri, birlikte çalışarak süreçleri iyileştirir.

Lean Kanban ile Değer Akışı Optimizasyonu Eğitimi”, iş süreçlerini iyileştirmeyi hedefler. Katılımcılar, değer akışlarını daha verimli yönetir. Bu, maliyetlerin azalmasına ve üretkenliğin artmasına yardımcı olur. Eğitim, işletmelerin rekabet avantajı kazanmalarını sağlar. Müşteri memnuniyeti, bu süreçte önemli bir rol oynar.

Sonuç olarak, eğitim, iş süreçlerinin optimizasyonu için önemlidir. Katılımcılar, Lean Kanban metodolojisinin avantajlarını öğrenir. Değer akışı optimizasyonu, işletmelerin daha etkili olmasını sağlar. Pratik uygulamalar, öğrenmeyi destekler. Takım çalışması, süreç iyileştirmelerinde kritik bir faktördür. Dolayısıyla bu eğitim, işletmelerin sürekli gelişim yolculuğunda önemli bir adımdır.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Lean Kanban Prensipleri: Lean ve Kanban prensiplerinin entegrasyonu ve uygulamaları.
 • Değer Akışı Haritalama: Değer akışının görselleştirilmesi ve akışı optimize etme.
 • İş Akışı Yönetimi: İş limitleri belirleme, iş yükünü dengeli bir şekilde dağıtma ve akışı optimize etme.
 • Sürekli İyileştirme ve Ölçüm: İş akışlarını sürekli olarak izleme, metriklerle değerlendirme ve iyileştirme yöntemleri.
 • Kanban Araçları ve Teknolojileri: İş akışı optimizasyonu ve sürekli iyileştirme için Kanban araçlarının ve teknolojilerin kullanımı.

Ön Koşullar

 • Kanban, Lean ve Agile metodolojileri hakkında temel bilgi.
 • İş süreçleri yönetimi ve takım çalışması deneyimi.
 • Sürekli iyileştirme ve verimliliği artırma konusunda bir odaklanma.

Kimler Katılmalı

 • İş süreçlerini optimize etmek ve müşteriye değer sunmak isteyen profesyoneller.
 • Proje yöneticileri, ürün yöneticileri ve kalite güvence profesyonelleri.
 • Lean ve Kanban prensiplerini kullanarak iş akışlarını iyileştirmek isteyen her seviyeden profesyoneller.

Outline

 1. Giriş:
  • Lean Kanban’ın Temelleri ve Değer Akışı Optimizasyonu
 2. Lean Kanban Prensipleri ve Uygulamaları:
  • Lean ve Kanban Prensiplerinin Entegrasyonu
  • Değer Akışı Haritalama ve Görselleştirme
 3. İş Akışı Yönetimi:
  • İş Limitlerinin Belirlenmesi ve Yönetilmesi
  • İş Akışının Optimizasyonu ve Dengelenmesi
 4. Sürekli İyileştirme ve Ölçüm:
  • İş Akışlarının İzlenmesi ve Analizi
  • Sürekli İyileştirme Yaklaşımları ve Metrikler
 5. Kanban Araçları ve Teknolojileri:
  • Kanban Araçlarının Tanıtımı ve Kullanımı
  • Teknolojik Entegrasyon ve Süreç Otomasyonu

Eğitim Talep Formu