fbpx
Generic filters
Search in title

Yazılım Sistem Mühendisliği Eğitimi

Sistem Mühendisliği Eğitimi

Eğitim Hakkında

Yazılım Sistem Mühendisliği Eğitimi, yazılım geliştirme süreçlerini yeniden tanımlar. Bu eğitim, yazılım sistemlerinin analizi, tasarımı ve yönetimi üzerine odaklanır. Katılımcılar, etkili yazılım çözümleri geliştirmek için gereken yöntemleri ve araçları öğrenirler. Aynı zamanda, yazılım kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini artıran stratejileri keşfederler. Bu keşif, güvenilir ve sürdürülebilir yazılım sistemleri yaratmanın yolunu açar.

Eğitim, gereksinim analizi ve sistem modelleme üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, kullanıcı ihtiyaçlarını nasıl belirleyeceklerini ve sistem gereksinimlerini nasıl dokümante edeceklerini öğrenirler. Bu öğrenim, projenin doğru temeller üzerine kurulmasını sağlar. Aynı zamanda, proje kapsamının net bir şekilde tanımlanmasına yardımcı olur.

Yazılım mimarisi ve tasarım desenleri de eğitimde yer alır. Katılımcılar, modüler ve yeniden kullanılabilir yazılım mimarileri oluşturma yöntemlerini öğrenirler. Bu yöntemler, yazılımın daha esnek ve bakımı kolay olmasını sağlar. Aynı zamanda, sistemlerin gelecekteki ihtiyaçlara uyum sağlamasını kolaylaştırır.

Eğitim, ayrıca, kalite güvencesi ve test stratejilerine de odaklanır. Katılımcılar, yazılımın güvenilirliğini ve performansını nasıl test edeceklerini ve değerlendireceklerini öğrenirler. Bu test ve değerlendirme, hataların erken aşamada tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlar.

Yazılım Sistem Mühendisliği Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların yazılım sistem mühendisliği alanında uzmanlaşmalarına yardımcı olur. Eğitim, yazılım geliştirme, sistem analizi ve proje yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, ihtiyaçları karşılayan ve pazarda rekabet edebilen yazılım çözümleri geliştirebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, yazılım sistem mühendisliği alanında kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, gereksinim analizi, yazılım tasarımı, kalite güvencesi ve test yöntemleri konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, etkili ve verimli yazılım sistemleri geliştirme ve yönetme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Yazılım Sistemlerinin Tasarımı: Büyük ölçekli yazılım sistemlerini tasarlama ve mimari oluşturma yetenekleri.
 • Yazılım Geliştirme Metodolojileri: Agile, Scrum, Waterfall gibi yazılım geliştirme metodolojilerinin anlaşılması ve uygulanması.
 • Gereksinim Analizi: Müşteri gereksinimlerini toplama, analiz etme ve dokümantasyon yapma becerileri.
 • Yazılım Testleri ve Kalite Güvencesi: Yazılım test planları oluşturma, otomasyon testleri yapma ve kalite güvencesi uygulamaları.
 • Sürüm Kontrol ve Yönetim: Yazılım sürümlerini kontrol etme, dağıtma ve sürdürme stratejileri.
 • Yazılım Güvenliği: Yazılım sistemlerinin güvenliğini sağlama ve güvenlik tehditlerini önleme.
 • Yazılım Bakım ve Sorun Giderme: Mevcut yazılım sistemlerini sürdürme ve sorunları giderme yetenekleri.
 • Proje Yönetimi: Yazılım projelerini planlama, takip etme ve başarıyla yönetme.

Ön Koşullar

 • Temel bilgisayar bilimi bilgisi.
 • Temel yazılım geliştirme bilgisi.
 • Temel veri tabanı bilgisi.

Kimler Katılmalı

 • Yazılım geliştiricileri ve yazılım mühendisleri.
 • Sistem analistleri ve sistem mimarları.
 • Proje yöneticileri ve BT yöneticileri.
 • Yazılım test mühendisleri ve kalite güvencesi uzmanları.

Outline

 1. Yazılım Sistem Mühendisliğine Giriş:
  • Yazılım Mühendisliği Temelleri
  • Yazılım Geliştirme Metodolojileri
 2. Gereksinim Analizi ve Tasarım:
  • Gereksinim Toplama ve Analiz
  • Yazılım Tasarım Prensipleri
 3. Yazılım Geliştirme:
  • Kodlama İlkeleri ve En İyi Uygulamalar
  • Test Odaklı Geliştirme (TDD)
 4. Yazılım Testleri ve Kalite Güvencesi:
  • Yazılım Test Planlaması
  • Otomasyon Testleri ve Kalite Kontrol
 5. Sürüm Kontrol ve Dağıtım:
  • Sürüm Kontrol Sistemleri
  • Sürekli Entegrasyon ve Dağıtım (CI/CD)
 6. Yazılım Güvenliği ve Sorun Giderme:
  • Yazılım Güvenliği Prensipleri
  • Sorun Giderme Teknikleri
 7. Proje Yönetimi ve Sistem Bakımı:
  • Yazılım Proje Yönetimi
  • Yazılım Sistemlerinin Bakımı ve İyileştirilmesi

Eğitim Talep Formu