fbpx
Generic filters
Search in title

IIBA Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Eğitimi

Eğitim Hakkında

Eğitim Hakkında

IIBA Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Eğitimi, iş analizi ve gereksinim yönetiminde uzmanlık kazanmayı hedefler. Profesyonellere yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu eğitim, özellikle iş analistleri ve proje yöneticileri için idealdir. Zira katılımcılara proje gereksinimlerini belirleme, yönetme ve kapsamını tanımlama becerileri kazandırmayı amaçlar. Program, projelerin başarısında kritik bir rol oynayan gereksinim analizi ve kapsam yönetimi konularına odaklanır.

Eğitim, gereksinim toplama teknikleri, iş gereksinimleri analizi, kapsam tanımlama, paydaş analizi ve gereksinim belgelerinin hazırlanması gibi temel konseptleri kapsamlı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, iş gereksinimlerini nasıl tanımlayacaklarını, analiz edeceklerini ve belgeleyeceklerini öğrenecekler. Ayrıca, eğitimde, değişiklik yönetimi, risk değerlendirme ve proje kapsamını etkili bir şekilde kontrol etme teknikleri üzerinde de durulmaktadır.

Program, teorik bilgileri gerçek dünya senaryoları ve uygulamalı alıştırmalarla birleştirir. Katılımcılar, iş gereksinimlerini ve proje kapsamını belirleme ve yönetme konusunda pratik deneyim kazanacaklar. Ayrıca, eğitimde, paydaşların ihtiyaçlarını anlama ve bu ihtiyaçları proje hedefleriyle uyumlulaştırma konuları da işlenir.

IIBA Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Eğitimi sonunda, katılımcılar, IIBA‘nın uluslararası kabul görmüş iş analizi ve gereksinim yönetimi standartlarına uygun bir şekilde, iş gereksinimlerini belirleme ve yönetme konusunda kapsamlı bir bilgi ve beceri setine sahip olacaklar. Ayrıca, bu beceriler, katılımcıların daha rekabetçi ve etkili olmalarını sağlar. Bunun yanı sıra, kariyerlerinde önemli bir fark yaratma potansiyeline sahip olacaklardır. Eğitim, katılımcıların iş gereksinimleri ve proje kapsamı konularında derinlemesine bir anlayış geliştirmelerine ve bu bilgileri iş ortamlarında uygulamalarına olanak tanıyacak.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim programı, katılımcılara aşağıdaki konularda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefler:
 • Gereksinim mühendisliği kavramları ve iş analizi süreçleri
 • Gereksinim belirleme teknikleri, Use Case, User Story, Business Rules Analysis gibi
 • İş analizi için beyin fırtınası, izlenebilirlik matrisi, odak grup çalışmaları gibi teknikler
 • Gereksinim dokümantasyon yönetimi
 • Proje kapsam yönetimi ve planlaması
 • İş kırılım yapısının oluşturulması ve İKY sözlüğü
 • Gereksinimlerin belirlenmesi ve dokümantasyonu
 • Agile projelerde gereksinim yönetimi
 • Değişiklik yönetimi ve konfigürasyon yönetimi
 • Proje kapsam temel çizgisinin oluşturulması ve çözümün onaylanması

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

IIBA Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Eğitimi, aşağıdaki profesyoneller için uygundur:
 • İş Analistleri
 • Proje Yöneticileri
 • İş Süreç Analistleri
 • Veri Analistleri
 • Proje Danışmanları
 • İş Geliştirme Yöneticileri
 • Proje Liderleri
Bu eğitim, gereksinim mühendisliği ve kapsam yönetimi konularında bilgi sahibi olmak veya bu konulardaki becerilerinizi geliştirmek isteyen herkes için faydalıdır.

Outline

Bölüm 1 – Gereksinim Mühendisliği Kavramları

 • Kavramlar • Gereksinim Yönetimi & Süreçler
 • Problem Analizi
 • Gereksinim Ortaya Çıkarma Teknikleri: Use Case, User Story, Business Rules Analysis, Prototyping
 • Beyin Fırtınası, İzlenebilirlik Matrisi, Odak Grup Çalışmaları, Etki Analizi, Gereksinim Çalıştayları
 • Gereksinim Dokümantasyon Yönetimi
 • Örnek Vaka Uygulaması

Bölüm 2 – Proje Kapsam Yönetimi

 • Kapsam Tanımı ve Kapsam Yönetim Planı İçeriği
 • Kapsam Yönetim Planı ve Proje Yönetim Planı İlişkisi
 • Paydaş Analizi ve Paydaş Yönetim Planı
 • Gereksinim Yönetim Planı
 • Kapsam Yönetim Planının Oluşturulması
 • Kapsam Yönetim Planının İçeriği
 • Kapsam Yönetim Planı Ve Proje Yönetim Planı İlişkisi
 • PMBOK PY Süreci ve IIBA İş Analizi Bilgi Alanlarının Karşılaştırması
 • Paydaşların Yönetilmesi
 • Örnek Kapsam Yönetim Planı Hazırlanması
 • Örnek Gereksinim Yönetim Planı Hazırlanması

Bölüm 3 – İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması

 • İKY’nin Projedeki Önemi
 • İKY Hazırlama Yaklaşımları
 • Örnek İKY Hazırlanması
 • İKY Sözlüğü • Örnek İKY Sözlüğü

Bölüm 4 – Gereksinimlerin Belirlenmesi

 • Araç ve Teknikler
 • Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı (UML)
 • Kullanım Durumu (Use Case) Oluşturma
 • Aktivite Diyagramı (UML) Oluşturma
 • Örnek Gereksinim Dokümantasyonunun Hazırlanması
 • Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması
 • İzlenebilirlik Matrisi İncelemesi ve Hazırlanması

Bölüm 5 – Agile Projelerde Gereksinim Yönetimi

 • Agile Projelerde Gereksinim Yönetimi
 • Gereksinim Tanımlama Yaklaşımı
 • İş Analistinin Agile Projelerde Rolü
 • Gereksinim Dokümantasyonu

Bölüm 6 – Değişiklik Yönetimi

 • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi
 • Konfigürasyon Yönetimi Nedir ?
 • Gereksinim Yönetiminde Konfigürasyon Yönetimi
 • Değişiklik yönetim Nedir?
 • Değişiklik Yönetim Süreci Tanımlaması

Bölüm 7 – Proje Kapsam Temel Çizgisinin Oluşturulması

 • Proje Kapsamının Onaylanması
 • Proje Ölçüm Çizgileri ve Kapsam Temel Çizgisi İlişkisi

Bölüm 8 – Çözümün Onaylanması

 • Proje Teslimatları ve Kullanıcı Kabul Testleri

Eğitim Talep Formu