fbpx
Generic filters
Search in title

Müşteri Şikayet Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Müşteri şikayetleri, işletmeler için hem bir meydan okuma hem de bir fırsat sunar. Etkili bir şekilde yönetildiğinde, şikayetler müşteri memnuniyetini artırabilmektedir. Bunun yanı sıra, müşteri sadakatini güçlendirebilen ve işletmenin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunabilmektedir. “Müşteri Şikayet Yönetimi Eğitimi”, işletmelerin müşteri şikayetlerini nasıl başarılı bir şekilde yöneteceklerini ve bu süreçten nasıl değer yaratabileceklerini öğreten iki günlük yoğun bir programdır. Eğitim, şikayetleri anlama ve çözme, müşteri memnuniyetini koruma ve artırma, ve olumsuz durumları işletmenin lehine dönüştürme üzerine odaklanır. Katılımcılar, müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde yönetme, empati kurma, iletişim becerilerini geliştirme ve problem çözme tekniklerini öğrenecekler.

Bu eğitim, müşteri geri bildirimlerinin işletme stratejilerine entegrasyonu, müşteri ilişkileri yönetimi ve marka itibarının korunması gibi konuları da kapsayacak. Gerçek hayat senaryoları, case study’ler ve grup çalışmaları ile desteklenen interaktif bir öğrenme deneyimi sunulmaktadır.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Müşteri şikayetlerinin işletmelere sağladığı fırsatlar ve önemi
 • Müşteri şikayetlerinin etkili bir şekilde nasıl ele alınacağı
 • Empati kurma ve aktif dinleme teknikleri
 • Müşteri şikayetlerini çözme ve müşteri memnuniyetini artırma stratejileri
 • Şikayet yönetimi süreçlerinin tasarımı ve uygulanması
 • Müşteri şikayetlerinden öğrenme ve sürekli iyileştirme
 • Müşteri ilişkileri ve marka itibarını koruma yöntemleri
 • Şikayet yönetimi için dijital araçların ve sosyal medyanın kullanımı

Ön Koşullar

Bu eğitim programına katılmak için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların temel müşteri hizmetleri, iletişim ve işletme yönetimi konularında bir anlayışa sahip olmaları önerilir.

Kimler Katılmalı

 • Müşteri hizmetleri ve müşteri ilişkileri yöneticileri
 • Şikayet yönetimi ve kalite güvence ekipleri
 • Satış ve pazarlama profesyonelleri
 • İşletme sahipleri ve girişimciler
 • Her seviyeden müşteri hizmetleri personeli

Outline

1. Gün:
 • Müşteri Şikayetlerinin Anlamı ve Önemi
  • Müşteri şikayetleri neden önemlidir?
  • Şikayetleri fırsata çevirme
 • Şikayetleri Etkili Bir Şekilde Ele Alma
  • Empati kurma ve etkili iletişim becerileri
  • Şikayet çözme süreçleri
2. Gün:
 • Müşteri Memnuniyetini Koruma ve Artırma
  • Müşteri memnuniyeti stratejileri
  • Olumsuz müşteri deneyimlerini olumluya çevirme
 • Şikayet Yönetimi İçin En İyi Uygulamalar ve Araçlar
  • Dijital araçlar ve sosyal medyanın şikayet yönetimindeki rolü
  • Müşteri şikayetlerinden öğrenme ve süreçlerde sürekli iyileştirme
“Müşteri Şikayet Yönetimi Eğitimi”, işletmelere, müşteri şikayetlerini başarıyla yönetme, müşteri memnuniyetini koruma ve artırma, ve marka itibarını güçlendirme konusunda kapsamlı bir rehberlik sunar. Bu eğitim, katılımcıların müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirirken, işletmelerinin müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyeti konusunda rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.  

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.