Generic filters
Search in title

Profesyonel İletişim Becerileri Eğitimi

Eğitim Hakkında

 

Profesyonel iletişim becerileri eğitimi, iş yerinde iletişim becerilerini geliştirmek ve iş ortamında etkili iletişim kurmak için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı, yazılı, sözlü ve görsel iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefler. Profesyonel iletişim becerileri eğitimi, iş yerindeki iletişim sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir. İletişim becerilerini geliştirmek, iş ortamında daha iyi bir iletişim kurmanıza ve iş ilişkilerinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, müşterilerle daha iyi iletişim kurarak işinizi büyütmenize de yardımcı olabilir. Bu eğitim programı, iş dünyasında farklı pozisyonlarda bulunan insanlara yöneliktir. İşletme yöneticileri, satış temsilcileri, müşteri hizmetleri temsilcileri, insan kaynakları uzmanları ve diğer iş profesyonelleri için uygun bir eğitimdir. Profesyonel iletişim becerileri eğitimi genellikle interaktif bir şekilde tasarlanır ve katılımcıların iletişim becerilerini uygulama fırsatları sunar. Eğitimler, işletmenin ihtiyaçlarına ve katılımcıların seviyelerine göre özelleştirilebilir.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Profesyonel iletişim becerileri eğitimi, katılımcılara bir dizi farklı konuda öğretilebilir. Bunlar arasında şunlar yer alabilir:  
 1. Etkili sözlü iletişim becerileri: İş toplantılarında, sunumlarda ve müşterilerle yüz yüze görüşmelerde etkili iletişim kurmak için gereken sözlü iletişim becerilerini öğrenmek.
 2. Yazılı iletişim becerileri: E-postalar, raporlar ve diğer yazılı belgelerde doğru ve etkili bir şekilde iletişim kurmak için gereken yazılı iletişim becerilerini öğrenmek.
 3. Beden dili: Beden dilinin doğru bir şekilde kullanımıyla, mesajlarınızı net bir şekilde iletebilir ve dinleyicilerinizi etkileyebilirsiniz. Beden dilini doğru bir şekilde yorumlamak da önemlidir.
 4. Duygusal zeka: Duygusal zeka, insanların duygularını okuyup anlayabilme, duygusal durumlarını yönetme ve diğerlerinin duygusal durumlarını anlama yeteneğiyle ilgilidir. İş yerinde duygusal zeka, çalışanlar arasındaki ilişkileri geliştirebilir ve iş başarısını artırabilir.
 5. İş etiği: İş etiği, işyerinde doğru davranış biçimleri ve değerlerle ilgilidir. İş etiği eğitimi, işletmenin değerlerini ve çalışanların işyerinde nasıl davranmaları gerektiğini anlamalarına yardımcı olabilir.
 6. Problem çözme ve karar verme: Problemleri çözmek ve doğru kararlar vermek, iş dünyasında başarılı olmanın temel unsurlarından biridir. Bu becerilerin geliştirilmesi, işletmenin genel başarısını artırabilir.
 7. Empati: Empati, başkalarının duygularını anlama ve onlara duyarlı olma yeteneğidir. Empati becerilerinin geliştirilmesi, işyerinde işbirliği ve diğer çalışanlarla daha iyi ilişkiler kurulmasına yardımcı olabilir.
  Bu beceriler, profesyonel iletişim becerileri eğitiminde öğretilebilir ve uygulama fırsatları sunulabilir. Eğitim içeriği, katılımcıların seviyelerine ve işletmenin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.  

Kimler Katılmalı

  Profesyonel iletişim becerileri eğitimi, iş dünyasında farklı pozisyonlarda bulunan insanlar için uygundur. Bu eğitim programına aşağıdaki kişiler katılabilir:  
 1. İşletme yöneticileri: İşletme yöneticileri, ekiplerini yönetirken, diğer işletmelerle iletişim kurarken ve işletmenin amacını açıklarken etkili bir şekilde iletişim kurmak zorundadırlar. Profesyonel iletişim becerileri eğitimi, yöneticilerin bu becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 2. Satış temsilcileri: Satış temsilcileri, müşterilerle iletişim kurarken etkili bir şekilde iletişim kurmaları gerekmektedir. Profesyonel iletişim becerileri eğitimi, satış temsilcilerinin müşterilerle daha iyi ilişkiler kurmalarına ve işi artırmalarına yardımcı olabilir.
 3. Müşteri hizmetleri temsilcileri: Müşteri hizmetleri temsilcileri, müşteri şikayetleriyle ilgilenirken ve müşterilere yardımcı olurken etkili bir şekilde iletişim kurmaları gerekmektedir. Profesyonel iletişim becerileri eğitimi, müşteri hizmetleri temsilcilerinin müşterilerle daha iyi ilişkiler kurmalarına ve sorunları çözmelerine yardımcı olabilir.
 4. İnsan kaynakları uzmanları: İnsan kaynakları uzmanları, işe alım, performans yönetimi ve diğer iş yerindeki süreçlerle ilgilenirken etkili bir şekilde iletişim kurmaları gerekmektedir. Profesyonel iletişim becerileri eğitimi, insan kaynakları uzmanlarının bu süreçleri daha iyi yönetmelerine ve çalışanlarla daha iyi ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.
 5. Diğer iş profesyonelleri: Diğer iş profesyonelleri, farklı işletme departmanlarında veya farklı işlerde çalışanlar için de bu eğitim programı faydalı olabilir. İletişim becerilerinin geliştirilmesi, iş dünyasında daha başarılı olmalarına ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olabilir.
  Bu nedenle, iş dünyasında herhangi bir pozisyonda olan kişilerin profesyonel iletişim becerileri eğitimi almaları faydalı olabilir.

Eğitim İçeriği

Profesyonel iletişim becerileri eğitiminin kapsamı, kurum ve eğitmenin tercihlerine göre değişebilir. Ancak, aşağıda genel bir eğitim outline’i verilmiştir:   Giriş
 • Eğitimin amacı ve hedefleri
 • İletişim becerilerinin önemi
 • Katılımcıların beklentileri
İletişim Temelleri
 • İletişim süreci ve bileşenleri
 • İletişim engelleri ve nasıl aşılabilir
 • Beden dilinin önemi ve kullanımı
Sözlü İletişim Becerileri
 • Etkili dinleme ve empati kurma
 • Doğru sorular sorma ve yanıtlama
 • Sunum yapma ve toplantı yönetme becerileri
 • Telefon ve e-posta iletişimi
Yazılı İletişim Becerileri
 • İş yazılarında etkili yazma becerileri
 • E-posta ve mektup yazma becerileri
 • Rapor yazma ve sunma becerileri
İletişim Becerilerinin Uygulamaları
 • Rol oyunları ve vaka çalışmaları
 • Grup çalışmaları ve tartışmaları
 • Geri bildirim verme ve alma becerileri
Sonuç ve Değerlendirme
 • Eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Katılımcıların öğrenimleri ve deneyimleri
 • Gelecekte uygulanacak eylem planları