fbpx
Generic filters
Search in title

Bordro Uygulamaları Eğitimi

Eğitim Hakkında

Bordro Uygulamaları Eğitimi, çalışanların maaş işlemlerini doğru bir şekilde yönetmeyi öğretir. Bu eğitim, bordro süreçlerinin temellerini kapsamlı bir şekilde anlatır. Katılımcılar, maaş hesaplamaları, kesintiler ve ek ödemeler hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca, vergi mevzuatı ve sosyal güvenlik ödemeleri gibi konular ele alınır.

Eğitim, maaş bordrosu hazırlamanın yasal yükümlülüklerini detaylı bir şekilde inceler. Katılımcılar, işverenlerin bordro ile ilgili yasal sorumluluklarını öğrenir. Bordro Uygulamaları Eğitimi, çalışanların haklarının korunmasına yardımcı olur. Bu, iş yerinde şeffaflık ve güvenin artmasını sağlar.

Bu eğitimde, elektronik bordro sistemlerinin kullanımı üzerine de durulur. Katılımcılar, bu sistemlerin kurulumu ve güncellenmesi konusunda yetkinlik kazanır. Ayrıca, yan haklar ve faydaların bordro sistemlerine nasıl entegre edileceğini öğrenirler. Bordro Uygulamaları Eğitimi, maaş ve yan hakların doğru hesaplanmasını sağlar.

Eğitim, aynı zamanda, bordro denetimleri ve uyum süreçlerini de içerir. Katılımcılar, bordro kayıtlarının düzenli olarak nasıl denetleneceğini öğrenir. Bu süreç, hataları azaltır ve mali uyumu sağlar. Ayrıca, bordro verilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda bilgiler verilir.

Eğitim, çalışan memnuniyetini artırır ve mali hataları önler. Eğitim, iş yerinde mali süreçlerin sorunsuz işlemesine katkı sağlar. Katılımcılar, bu eğitimle, çalışanlar arasında güven inşa eder. Ayrıca, iş yerinde mali süreçlerin verimliliğini artırır.

Sonuç olarak, eğitim, her işletme için zorunlu bir yatırımdır. Katılımcılar, bu eğitimle, bordro yönetimi konusunda uzmanlaşır. Eğitim, işletmelerin bordro süreçlerini daha etkin yönetmelerine olanak tanır. Katılımcılar, eğitim sonunda, bordro süreçlerini yasalara uygun ve verimli bir şekilde yürütür.

Kurumsal Gelişim Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Bordro Temelleri: Bordro sistemlerinin temel kavramları, terimleri ve uygulamaları.
 2. Bordro Süreçleri: Maaş hesaplamaları, kesintiler, vergi uygulamaları ve bordro döngüsü.
 3. Yasal Uyumluluk: İlgili yasal düzenlemeler, vergi ve sigorta yükümlülükleri.
 4. Elektronik Bordro Sistemleri: Modern bordro yazılımlarının kullanımı, veri girişi ve raporlama.
 5. Çalışan Faydaları ve Tazminatlar: Ek ödemeler, sağlık sigortası, emeklilik planları ve diğer faydaların yönetimi.
 6. Sorun Giderme ve SSS: Bordro işlemlerinde karşılaşılan yaygın sorunlar ve çözüm yolları.

Ön Koşullar

 • Temel matematik becerileri ve veri girişi bilgisi.
 • İşletme veya muhasebe alanında temel bilgi.

Kimler Katılmalı

 • İnsan Kaynakları ve bordro uzmanları.
 • Muhasebe departmanı çalışanları.
 • Küçük işletme sahipleri.
 • Yeni başlayan muhasebe ve finans profesyonelleri.

Outline

1. Gün:
 • Bordro Temelleri ve Süreçleri
  • Bordro sistemlerine giriş, temel kavramlar ve terimler.
  • Maaş hesaplamaları, kesintiler, ve bordro döngüsünün detaylı incelenmesi.
 • Yasal Uyumluluk
  • Bordro işlemlerinde uyulması gereken yasal zorunluluklar.
  • Vergi kesintileri, sosyal güvenlik primleri ve diğer yasal yükümlülükler.
2. Gün:
 • Elektronik Bordro Sistemleri
  • Modern bordro yazılımlarının tanıtımı ve kullanımı.
  • Veri girişi, güvenlik önlemleri ve raporlama işlevleri.
 • Çalışan Faydaları ve Sorun Giderme
  • Çalışan fayda planlarının yönetimi ve bordroya entegrasyonu.
  • Bordro işlemlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, sıkça sorulan sorular.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.