Generic filters
Search in title

Bordro Uygulamaları Eğitimi

Eğitim Hakkında

Bordro Uygulamaları Eğitimi, işletmelerin çalışanlarına ödemelerini düzenli olarak yapabilmeleri için gereken bordro işlemlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için verilen eğitim programıdır.

 

Bordro, bir işletmede çalışanların maaşlarına ilişkin hesaplamaların ve ödemelerin yapıldığı belgedir. Bu belge, işveren tarafından çalışana düzenli olarak verilir ve çalışanların maaşlarının doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlar.

 

Bordro Uygulamaları Eğitimi, bordro işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması için gerekli olan yasal mevzuatı ve uygulamaları öğretir. Bu eğitimde, bordro hazırlama süreci, bordro hesaplamaları, bordro ödemeleri, sigorta ve vergi işlemleri gibi konular ele alınır.

 

Bu eğitim programı, özellikle insan kaynakları yöneticileri, muhasebe çalışanları ve bordro işlemlerinden sorumlu diğer çalışanlar için faydalıdır. İşletmelerin, bordro işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması, çalışanların memnuniyetini artırır ve yasal sorunların önüne geçer.

 

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Bordro Uygulamaları Eğitimi içeriği aşağıdaki konuları kapsar:   Bordro hazırlama süreci: Bordro hazırlama sürecinde nelere dikkat etmek gerektiği, bordro düzenlemesi için gerekli belgeler ve formlar.   Bordro hesaplamaları: Brüt maaşın hesaplanması, kesintilerin ve vergilerin belirlenmesi, işverenin ve çalışanın ödeme oranları, yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.   Bordro ödemeleri: Bordroların nasıl ödeneceği, banka hesapları, nakit ödemeler, ödeme tarihleri ve süreleri, ödeme süreçlerinin takibi.   Sigorta ve vergi işlemleri: İşverenlerin ve çalışanların sosyal sigorta ve vergi ödemeleri, işe giriş ve işten çıkış işlemleri, çalışanların sağlık sigortası ve emeklilik fonları.   Bordro raporlama ve analizleri: Bordroların analiz edilmesi, raporların hazırlanması, işletmenin bordro harcamalarının izlenmesi ve bütçe planlaması.   Bordro Uygulamaları Eğitimi, işletmelerin bordro işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması için gerekli olan tüm yasal ve pratik bilgileri sunar. Bu eğitim, insan kaynakları yöneticileri, muhasebe çalışanları ve bordro işlemlerinden sorumlu diğer çalışanlar için faydalıdır.

Kimler Katılmalı

Bordro Uygulamaları Eğitimi, insan kaynakları yöneticileri, muhasebe çalışanları ve bordro işlemlerinden sorumlu diğer çalışanlar için özellikle faydalıdır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde, bordro işlemlerini yürütmekle görevli olan personelin bordro işlemleri konusunda yeterli eğitime sahip olmaması, yanlış hesaplamalar yapılmasına, işletmenin yasal sorunlar yaşamasına ve çalışan memnuniyetsizliğine neden olabilir. Bu nedenle, bu tür işletmelerde çalışanlar, bordro işlemleri konusunda eğitim almaları önerilir. Ayrıca, büyük işletmelerde çalışan insan kaynakları ve muhasebe çalışanları, sürekli olarak güncellenen yasal düzenlemeleri ve uygulamaları takip etmek ve bordro işlemlerini doğru bir şekilde yapmak için düzenli olarak bordro uygulamaları eğitimi alabilirler. Bu, işletmenin yasal sorunlardan kaçınmasına, çalışan memnuniyetini artırmasına ve bordro işlemlerinde verimliliği artırmasına yardımcı olabilir.

Eğitim İçeriği

Bordro Hazırlama Süreci
 • Bordro düzenlemesi için gerekli belgeler ve formlar
 • Bordro hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Bordro Hesaplamaları
 • Brüt maaşın hesaplanması
 • Kesintilerin ve vergilerin belirlenmesi
 • İşverenin ve çalışanın ödeme oranları
 • Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi
Bordro Ödemeleri
 • Bordroların nasıl ödeneceği
 • Banka hesapları, nakit ödemeler, ödeme tarihleri ve süreleri
 • Ödeme süreçlerinin takibi
Sigorta ve Vergi İşlemleri
 • İşverenlerin ve çalışanların sosyal sigorta ve vergi ödemeleri
 • İşe giriş ve işten çıkış işlemleri
 • Çalışanların sağlık sigortası ve emeklilik fonları
Bordro Raporlama ve Analizleri
 • Bordroların analiz edilmesi
 • Raporların hazırlanması
 • İşletmenin bordro harcamalarının izlenmesi ve bütçe planlaması