fbpx
Generic filters
Search in title

Kurum içi İletişim Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların motivasyonunu artıran, ekip uyumunu sağlayan ve kurumsal hedeflere ulaşmada etkili olan iletişim becerilerini öğrenirler. Aynı zamanda, farklı iletişim kanallarının nasıl etkin kullanılacağını ve kriz anlarında iletişim yönetiminin nasıl yapılacağını keşfederler. Bu keşif, organizasyonların iç dinamiklerini güçlendirir ve dışa karşı daha tutarlı bir imaj sergilemelerini sağlar.

Eğitim, kurum içi iletişim süreçlerinin anlaşılması üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, mesajların açık ve etkili bir şekilde nasıl iletilip alınacağını, geri bildirim mekanizmalarının nasıl kurulacağını ve çalışanların katılımının nasıl teşvik edileceğini öğrenirler. Bu beceriler, kurum içinde bilgi akışını hızlandırır ve yanlış anlaşılmaları en aza indirir. Aynı zamanda, etkili toplantı yönetimi ve sunum teknikleri üzerinde de durulur. Bu teknikler, karar alma süreçlerinin daha verimli hale gelmesini sağlar.

Kriz iletişimi ve marka yönetimi araçları da eğitimde ele alınır. Katılımcılar, olası kriz durumlarında hızlı ve koordineli bir şekilde nasıl hareket edeceklerini, kurumsal imajı koruma ve güçlendirme yöntemlerini öğrenirler. Bu yöntemler, organizasyonun zor zamanlarda bile güven ve istikrarını korumasını destekler. Aynı zamanda, iç ve dış paydaşlarla etkili iletişim kurma stratejileri üzerinde durulur. Bu stratejiler, kurumun tüm paydaşlarla sağlıklı ilişkiler kurmasını ve sürdürmesini sağlar.

Kurum içi İletişim Eğitimi, takım işbirliği ve çatışma yönetimi üzerine de odaklanır. Katılımcılar, ekip içi iletişimi güçlendiren yöntemler ve çatışma durumlarında arabuluculuk yapma tekniklerini öğrenirler. Bu beceriler, çalışma ortamının daha pozitif ve üretken olmasına katkı sağlar. Aynı zamanda, kurumsal kültürü güçlendiren iletişim stratejileri geliştirirler. Bu stratejiler, çalışanların kuruma olan bağlılığını ve motivasyonunu artırır.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Etkili İletişimin Temelleri: İletişim süreci, temel kavramlar ve önemi. Dinleme Becerileri: Aktif dinleme teknikleri ve empatik dinlemenin gücü. Geri Bildirim Verme ve Alma: Etkili geri bildirim teknikleri, olumlu ve olumsuz geri bildirimlerin nasıl verileceği. Sözsüz İletişim: Beden dili, mimikler ve ses tonunun iletişimdeki rolü. Engelleri Aşma: Kurum içi iletişim engellerini tanıma ve aşma yöntemleri. Kriz İletişimi: Zor durumlar ve kriz anlarında iletişim stratejileri.

Kimler Katılmalı

Kurum içi iletişimi geliştirmek isteyen tüm çalışanlar. Yöneticiler, takım liderleri ve proje yöneticileri. İnsan kaynakları ve kurumsal iletişim departmanlarında çalışan profesyoneller. Ekip çalışmasının ve iş birliğinin önemli olduğu pozisyonlardaki kişiler.

Eğitim İçeriği

Sabah Oturumu:   İletişimin Temelleri ve Etkili İletişim Stratejileri Dinleme Becerileri ve Aktif Dinlemenin Önemi Geri Bildirim Verme ve Alma Teknikleri Öğle Arası   Öğleden Sonra Oturumu:   Sözsüz İletişim ve Beden Dilinin Gücü Kurum İçi İletişim Engelleri ve Bunların Aşılması Kriz İletişimi ve Zor Durumlarla Başa Çıkma