fbpx
Generic filters
Search in title

Kubernetes Giriş Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kubernetes Giriş Eğitimi”, Kubernetes üzerinde başlangıç seviyesinde kapsamlı bir eğitim sunar. Bu eğitim, temel Kubernetes konularını ve Kubernetes tabanlı uygulamaların tasarımı ve geliştirilmesinde gereken başlangıç seviye becerileri ele alır.

Eğitim, Kubernetes’in temel özelliklerini, basit veri yönetimi, hata toleransı, ölçeklendirme ve diğer kilit kavramları öğretir. Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve projeler aracılığıyla Kubernetes konusundaki bilgilerini artırırlar.

Eğitim ayrıca, uygulamaların Kubernetes tabanlı olarak tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde hangi araç ve teknolojilerin nasıl kullanılabileceğini de öğretir. Katılımcılar, veri işleme, real-time analiz, hata toleransı ve diğer temel özelliklerin nasıl yönetileceğini öğrenirler. Ayrıca, Kubernetes ile uygulamaların nasıl tasarlanıp yönetileceğini de anlarlar.

Kubernetes Giriş Eğitimi”, Kubernetes tabanlı uygulama tasarımı ve geliştirme sürecinin tüm temel yönlerini kapsar. Katılımcılar, modern uygulamalar tasarlamaya ve geliştirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanırlar.

Eğitim programı, Kubernetes konularının temelleriyle başlar. Katılımcılar, veri yönetimi, ölçeklendirme ve hata toleransı gibi temel kavramları öğrenirler. Ayrıca, Kubernetes tabanlı modern uygulamaların tasarlanması ve yönetilmesi konusunda nasıl bir rol oynadığına dair bilgi sahibi olurlar. Bu bilgiler, katılımcıların uygulama tasarımı ve geliştirme sürecinde ihtiyaç duyacakları temel yapı taşlarını oluşturur.

Eğitimde, Kubernetes ve bununla ilişkili temel özellikler ve bileşenler üzerinde duruyoruz. Bu, katılımcılara real-time veri işleme, veri akışları ve hata toleransı gibi temel yetenekleri kazandırır. Konu akışları, veri yönetimi ve dağıtık sistemlerin yönetimi gibi temel konuları işler.

Son olarak, bir uygulamanın nasıl Kubernetes tabanlı geliştirileceği hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreç, uygulamanın testlerini yapmayı, veri yönetimini, ve en sonunda uygulamanın Kubernetes tabanlı geliştirilmesini içerir. Bu bilgiler, katılımcıların uygulamalarını başarılı bir şekilde Kubernetes ile tasarlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.

Diğer tüm Docker, Kubernetes, DevOps ve Microservices eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Kubernetes Giriş Eğitimi sırasında, aşağıdaki becerileri ve kavramları öğrenebilirsiniz:  
 1. Container teknolojisi ve Container Orchestration kavramlarını anlama
 2. Kubernetes cluster’ının yapısını ve component’lerini tanıma
 3. Kubernetes temel kavramlarını anlama (Pod, Deployment, Service, Volume, Namespace, ConfigMap, Secret, vb.)
 4. Uygulama dağıtımı ve scaling için Kubernetes’i kullanma
 5. Veri yönetimi ve verilerin korunması için Kubernetes’i kullanma
 6. Kubernetes cluster’ının güvenliğini yapılandırma ve yönetme
 7. CI/CD iş akışlarını Kubernetes ile oluşturma
 8. Üretim ortamında Kubernetes kullanma ve yönetme
 9. Kubernetes API’leri üzerinden uygulama geliştirme ve extension’lar kullanma
 10. Kubernetes ile birlikte kullanılan diğer teknolojileri tanıma (Istio, Helm, Knative, vb.)
Bu beceriler, Kubernetes’i kullanarak container’ları yönetme, dağıtma ve scaling yapma gibi işlemleri gerçekleştirmeyi ve uygulamalı olarak Kubernetes cluster’ı kurma ve yönetme becerilerini kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Ön Koşullar

Kubernetes Giriş Eğitimi’ne katılabilmek için aşağıdaki ön koşullar genellikle beklenir:  
 1. Genel olarak devops ve cloud teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak: Devops ve cloud native uygulamalar için gereken kavramları anlama ve bu kavramları uygulamada kullanma becerisi.
 2. İşletim Sistemi ve Ağ Bilgisi: İşletim sistemi temel kavramlarını anlama (örneğin, SSH, komut satırı, terminaller, vb.) ve ağlar hakkında bilgi sahibi olmak.
 3. Programlama dilleri: Kubernetes’in temel özelliklerini anlamak için programlama dilleri hakkında temel bilgi sahibi olmak.
  Bu ön koşullar size Kubernetes Giriş Eğitimi’nde daha iyi anlayabileceğiniz ve eğitim verilerini daha iyi uygulayabileceğiniz bir zemini sağlar. Ancak, eğitimin sunucu tarafında bir kurulumu olmayabilir ve öğrencilerin daha önce Kubernetes kullanmamış olması bir sıkıntı değildir.

Kimler Katılmalı

Kubernetes Giriş Eğitimi, aşağıdaki profesyonel gruplar için uygun bir seçenek olabilir:  
 1. DevOps Engineer: Kubernetes’i kullanarak uygulamaların dağıtımı, scaling’i ve yönetimi için gerekli olan becerileri kazanmak isteyen DevOps Engineer’lar.
 2. Sistem Yöneticileri: Kubernetes’i kullanarak dağıtılan uygulamaları yönetmek ve bakmak isteyen sistem yöneticileri.
 3. Geliştiriciler: Kubernetes API’lerini kullanarak uygulama geliştirme ve deployment için gerekli becerileri kazanmak isteyen geliştiriciler.
 4. IT Yöneticileri: Kubernetes’in üretim ortamındaki rolünü anlamak ve Kubernetes cluster’ını nasıl yöneteceklerini öğrenmek isteyen IT yöneticileri.
 5. Başlangıç seviyesi DevOps veya Sistem Yöneticisi adayları: Kubernetes’i öğrenmeyi ve DevOps veya Sistem Yöneticisi olarak kariyerine başlamayı hedefleyen adaylar.
  Bu liste tam olarak katılması gereken grupları belirlemez ve Kubernetes Giriş Eğitimi diğer profesyonel gruplar için de faydalı olabilir. Anahtar faktör, Kubernetes’i kullanarak uygulamaları yönetme, dağıtma ve scaling yapma gibi işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi sahibi olmak istemektir.

Outline

Prerequisites – Kubernetes Foundations

 • Containers
 • Linux Kernel Features
 • Container User Experience
 • New Container Capabilities
 • Gaps using Containers in Production
 • Microservices
 • DevOps
  

Core Concepts of Kubernetes

 • Cluster Orchestration
 • Looking at K8S Origination at Google
 • Open Source
 • Benefits
 • Design Principles
  

Navigating Kubernetes Architecture

 • Master/Node
 • Kubectl
 • Replication Controller
 • Kubelet
 • Kube-Proxy
 • Persistent Volumes
 • Etcd
 • High Availability
 

Using Kubernetes Features

 • Pods
 • Labels
 • Services
 • Namespaces
 • Resource Quota
  

Security and Kubernetes

 • Goals
 • Roles
 • Attribute-Based Access Control
 • Policies
 • Service Accounts
 • Secrets
  

Networking and Kubernetes

 • Docker Networking
 • Kubernetes Networking
 • Pod to Pod
 • Exposing Services
 • IP Per Pod
 • Inter Pod Communication
 • Intra Pod Communication
 

Cluster Add-ons

 • Cluster DNS
 • Logging with Elasticsearch and Fluentd
 • Container Level Monitoring
 • cAdvisor
 • InfluxDB
 • Prometheus
 

Practical Kubernetes Examples

 • Hello World
 • Wordpress
 • Guestbook
 • 3 Tier App
 • Http/Https Load Balancing
 

Continuous Integration with Kubernetes

 • Canary Release
 • Blue Green Deployment
 • A/B Testing
 • Rolling Update
 • Jenkins Plugin
 

Roadmap/Beta

 • Ingress
 • Deployments
 • Autoscaling
 • Jobs
 • DaemonSets
 • Network Plugins
 • DNS
 

Class conclusion – Implementation, Q and A, Next Steps

 • Discussion: What can you apply?
 • How can Kubernetes help your situation
 • Expert Q and A
 

Eğitim Talep Formu