fbpx
Generic filters
Search in title

React Giriş Eğitimi

Eğitim Hakkında

React Giriş Eğitimi, JavaScript tabanlı popüler React framework’üne adım atmak isteyen herkes için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Bu eğitim, React’in temel kavramlarına ayrıntılı bir şekilde dalmanızı ve modern web uygulamaları geliştirmeye yönelik sağlam bir anlayış edinmenizi sağlar. Hem JavaScript’e yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için uygundur.

Eğitimin ilk bölümünde, React’in temelleri ve nasıl entegre edileceğini ele alıyoruz. Katılımcılara, React’in bileşen tabanlı mimarisi ve JSX (JavaScript XML) sözdizimi gibi temel kavramları anlatıyoruz. JSX ile bileşenlerin nasıl oluşturulduğunu ve birleştirildiğini gösteriyoruz.

Daha sonrasında, React bileşenlerinin state ve props yönetimine odaklanırız. Katılımcılar, bileşenlere nasıl state ve props verileri aktarabileceklerini ve bu verileri nasıl güncelleyebileceklerini öğrenirler. Bileşenlerin yeniden render edilmesini tetikleyen state değişiklikleri ve props geçişleri gibi konular da ele alınır.

React uygulamalarını daha da güçlendirmek adına, React uyumlu araçlar ve kütüphaneler hakkında bilgi veriyoruz. Örneğin, React Router ve Redux gibi popüler kütüphaneleri nasıl kullanacağınızı öğrenirsiniz. Bu, uygulamanın yönlendirme işlemlerini ve durum yönetimini kolaylaştırır.

React Giriş Eğitimi ayrıca pratik yapma fırsatı sunar; katılımcılar gerçek dünya projeleri üzerinde çalışırken React ile ilgili öğrendikleri kavramları uygularlar. Bu, uygulama yapısı, bileşen entegrasyonu ve veri yönetimi gibi temel konuların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

Eğitim sonunda, geliştirilen projelerin nasıl test edileceği ve canlı ortama nasıl taşınacağı üzerinde duruyoruz. React ile geliştirilen uygulamaların performansını ve güvenliğini artırmak için en iyi uygulamaları sunuyoruz.

React’e Giriş Eğitimi, katılımcılara React’in güçlü özelliklerini kullanarak modern web uygulamaları geliştirmek için gereken bilgi ve becerileri kazandırır. Eğitim, katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırarak web geliştirme kariyerlerine sağlam bir temel atmalarını sağlar.

Diğer tüm React ve Front-End Web Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

React Giriş Eğitimi sırasında şunları öğreneceksiniz:
 1. React temel kavramları ve syntax’ı
 2. React komponentlerinin nasıl oluşturulduğu ve yönetildiği
 3. Props ve state gibi React kavramlarının nasıl kullanılabileceği
 4. React ile dinamik ve interaktif arayüzlerin nasıl oluşturulduğu
 5. React Router kullanarak uygulamaların birden fazla sayfaya bölünmesi
 6. React ile veri gönderme ve alma (AJAX istekleri)
 7. React ile formların nasıl oluşturulduğu ve yönetildiği
 8. React ve diğer teknolojilerin (özellikle Redux) nasıl birlikte kullanılabileceği
Bu eğitim, React’ı anlamanızı ve uygulamalarınızı geliştirmenizi kolaylaştıracak konuları kapsamaktadır ve size React’ı kullanarak güncel web uygulamaları oluşturma becerisi kazandıracaktır.

Ön Koşullar

React Giriş Eğitimi için gereken ön koşullar şunlardır:
 1. HTML, CSS ve JavaScript’in temel kavramlarına hakim olmak
 2. JavaScript’in modern söz dizimi ve özelliklerine (ES6+) hakim olmak
 3. Başka JavaScript framework veya library’leri kullanmış olmanız tercih edilir ama zorunlu değildir.
Bu ön koşullar, React’ı en iyi şekilde öğrenmenize ve kavramaları pratikte uygulamanıza yardımcı olacaktır.

Kimler Katılmalı

React Giriş Eğitimi, aşağıdaki kişiler tarafından katılınabilir:
 1. Web Geliştirmeye ilgi duyan başlangıç seviyesi front-end geliştiriciler.
 2. HTML, CSS ve JavaScript’i kullanarak web sayfaları oluşturmak isteyen kişiler.
 3. React’ın temel kavramlarını ve kullanımını öğrenmek isteyen front-end geliştiriciler.
 4. Başka JavaScript framework veya library’lerini kullanmış ve React’ı daha da geliştirmek isteyen geliştiriciler.
React Giriş Eğitimi, React’ı ve web geliştirme dünyasını keşfetmek isteyen herkes için faydalı ve eğlenceli bir deneyim sunacaktır.

Outline

Introduction to React

 • What is React?
 • React is Fast
 • React is Scalable
 • React is Reliable
 • React Essentials
 • Rendering in React
 • Get Started with Create React App
 • Introducing Our Project: Mathificent
 • Learning the Structure of a React App
 

JSX and React Elements

 • Using JSX in React
 • JSX Rules
 • JSX Syntax
 • JSX is an Extension of JavaScript
 • Using Custom Elements in JSX
 • Using JavaScript in JSX
 • Using JSX
 

React Components

 • Assembling User Interfaces
 • Understanding I.R.S.T
 • Passing Data with Props
 • Breaking an App into Components
 • Passing Props Between Components
 • Organizing Your Components
 • Semantic HTML and the Fragment Element
 • Using Fragment
 • Destructuring props
 

React State

 • Understanding State
 • Getting React to React
 • Why is count a Constant?
 • Child Components and State
 • Adding State
 

React Routing

 • Routing
 • Implementing Routes
 

Styling React Apps

 • Plain-old CSS
 • Importing CSS Modules to Components
 • Cleaning Upcss
 • Styling the Main Component
 • Inline Styles
 • Creating the Game Component
 • A Word of Caution
 

Implementing Game Logic

 • Setting the Equation
 • Getting the User’s Answer
 • Checking the User’s Answer
 • Creating the Timer
 

React Effects

 • React Hooks
 • The useEffect Hook
 • The Need for useEffect
 • useEffect to the Rescue
 • Mount and Unmount
 • Passing Functions to State Variable Setters
 • Fixing the Timer
 • Catching Keyboard Events
 • Building and Deploying Your React App

Eğitim Talep Formu