fbpx
Generic filters
Search in title

Spring ve Spring Boot ile Restful Servis Eğitimi

Eğitim Hakkında

bir Eğitim Hakkında

Spring ve Spring Boot ile Restful Servis Eğitimi, Java tabanlı web uygulamalarında hayati bir rol oynar. Spring ve Spring Boot framework’lerinin kullanımına odaklanmaktadır. Bu eğitim, Restful servislerin oluşturulması ve yönetilmesi üzerine derinlemesine bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, bu eğitimle veri odaklı ve güvenli Restful servisler oluşturmayı öğrenecekler.

Eğitim, Spring framework’ün temel bileşenlerini, Spring Boot’un kolaylaştırıcı yaklaşımını ele alır. Bu, katılımcılara Java tabanlı uygulamalar geliştirirken gereken esneklik ve hızı sunar. Ayrıca, eğitim sırasında, REST mimarisi prensiplerinin ve Restful servislerin nasıl tasarlandığı anlatılmaktadır. Bununla birlikte, geliştirildiğinin ve dağıtıldığının detaylı bir incelemesi yapılmaktadır.

Katılımcılar, Spring Boot’un otomatik yapılandırma özelliklerini, bağımlılık enjeksiyonunu, veritabanı işlemlerini ve güvenlik konfigürasyonlarını öğrenecekler. Ayrıca, RESTful servislerin oluşturulması ve tüketilmesi, API tasarımı, veri doğrulama yönetimi konularını ele almaktadır. Bunun yanı sıra,  hata işleme ve Spring Boot ile mikro hizmetlerin oluşturulması gibi konulara odaklanılmaktadır.

Eğitimin temel amacı, katılımcılara güçlü ve esnek web uygulamaları geliştirmek için gerekli araçları ve teknikleri sağlamaktır. Pratik uygulamalar ve gerçek dünya örnekleriyle zenginleştirilmiştir. Spring ve Spring Boot ile Restful Servis Eğitimi, katılımcıların Spring ve Spring Boot ile Restful servisleri oluşturup yönetmelerine olanak tanır. Eğitim sonunda, katılımcılar bu popüler Java framework’lerini kullanmaktadır. Bununla birlikte modern, verimli ve güvenli web uygulamaları geliştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmaktadır.

Neler Öğreneceksiniz?

Spring ve Spring Boot ile Restful Servis Eğitimi programları, katılımcılara aşağıdaki konularda beceriler kazandırmayı amaçlar:
 1. Spring ve Spring Boot Temelleri: Spring ve Spring Boot framework’lerini anlama ve temel kavramları öğrenme.
 2. Restful Servislerin Temelleri: Restful servislerin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve nasıl çalıştığını anlama.
 3. Spring MVC ve RestController: Spring MVC ve RestController kullanarak Restful servislerin tasarımı ve oluşturulması.
 4. Veritabanı Etkileşimi: Veritabanları ile etkileşim kurma ve verileri Restful servisler üzerinden sunma.
 5. Güvenlik ve Yetkilendirme: Spring Security kullanarak Restful servislerin güvenliğini sağlama.
 6. Dokümantasyon ve API Tasarımı: Swagger gibi araçları kullanarak API dokümantasyonu oluşturma ve iyi bir API tasarımı prensipleri.
 7. Hata Yönetimi: Hataları ele alma ve uygun hata kodları ve mesajları gönderme.
 8. Performans ve Ölçeklenebilirlik: Restful servislerin performansını iyileştirme ve ölçeklenebilirlik stratejileri.

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

Spring ve Spring Boot ile Restful Servis Eğitimi, aşağıdaki kişilere yöneliktir:
 • Yazılım Geliştiricileri: Web uygulamaları ve Restful servisler oluşturmak isteyen yazılım geliştiricileri.
 • Sistem Mühendisleri: Spring ve Spring Boot kullanarak altyapıyı oluşturan sistem mühendisleri.
 • Proje Yöneticileri: Java tabanlı projeleri yöneten proje yöneticileri.
 • Java Geliştirme Meraklıları: Java tabanlı web uygulamaları geliştirmeyi öğrenmek isteyen herkes.

Outline

Spring ve Spring Boot ile Restful Servis Eğitimi, aşağıdaki başlıkları içeren bir eğitim programını içerebilir:

Ders 1: Spring ve Spring Boot Temelleri

 • Spring ve Spring Boot’un tanıtımı.
 • Temel Spring Boot projelerinin oluşturulması.

Ders 2: Restful Servislerin Temelleri

 • Restful servislerin anlamı ve önemi.
 • Restful servislerin HTTP prensipleri.

Ders 3: Spring MVC ve RestController

 • Spring MVC’nin temelleri.
 • Restful servislerin tasarımı ve oluşturulması.

Ders 4: Veritabanı Etkileşimi

 • Veritabanları ile Spring Boot uygulamalarının etkileşimi.
 • Verilerin Restful servisler ile sunumu.

Ders 5: Güvenlik ve Yetkilendirme

 • Spring Security kullanarak Restful servislerin güvenliği.
 • Kullanıcı yetkilendirme ve doğrulama.

Ders 6: Dokümantasyon ve API Tasarımı

 • Swagger gibi araçlar ile API dokümantasyonu oluşturma.
 • İyi bir API tasarımı prensipleri.

Ders 7: Hata Yönetimi

 • Hata yönetimi ve uygun hata kodları gönderme.
 • Global hata işleme.

Ders 8: Performans ve Ölçeklenebilirlik

 • Restful servislerin performansını iyileştirme stratejileri.
 • Ölçeklenebilirlik ve yük dengeleme teknikleri.
Spring ve Spring Boot ile Restful Servis Eğitimi, katılımcıları modern web uygulamaları geliştirmek için gereken temel bilgi ve becerilere sahip yapar. Bu eğitim, Java tabanlı web uygulamaları geliştirmek isteyenler için önemli bir kaynaktır.

Eğitim Talep Formu