Generic filters
Search in title

Temel Finansal Yönetim Eğitimi

Eğitim Hakkında

Temel finansal yönetim eğitimi, finansal kararlar alırken finansal araçları ve yöntemleri kullanma konusunda bireylere ve işletmelere rehberlik etmek için tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim, bir işletmenin veya bireyin mali durumunu yönetmek için gereken temel finansal konuları kapsar. Bu eğitimde, finansal tabloların anlamı ve yorumlanması, bütçeleme, nakit yönetimi, yatırım değerlendirmesi, finansal risk yönetimi, borç yönetimi, hisse senedi piyasaları ve sermaye piyasaları gibi temel konular ele alınır. Bu eğitim, bireylerin kişisel finansal hedeflerini yönetmelerine, işletmelerin de karlılıklarını artırmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, finansal kararların doğru bir şekilde alınmasını ve finansal kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gereken araçları ve yöntemleri öğrenme fırsatı sunar.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Temel finansal yönetim eğitimi içeriği, aşağıdaki konuları kapsayabilir:   Finansal tabloların anlamı ve yorumlanması: Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu gibi finansal tabloların nasıl okunacağı ve analiz edileceği konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Bütçeleme: Kişisel veya işletme bütçesi hazırlama, gelir ve giderleri izleme, nakit akışını yönetme gibi bütçeleme teknikleri öğrenilecektir. Nakit yönetimi: Nakit akışı analizi, likidite yönetimi, borçlanma yönetimi, tahsilat yönetimi gibi nakit yönetimi teknikleri incelenecektir. Yatırım değerlendirmesi: Yatırım kararları alırken nelere dikkat etmek gerektiği, yatırım değerlendirme teknikleri (örneğin net bugünkü değer, iç verim oranı), risk yönetimi ve portföy yönetimi konuları üzerinde durulacaktır. Finansal risk yönetimi: Kur riski, faiz riski ve kredi riski gibi finansal risklerin nasıl yönetileceği hakkında bilgi edinilecektir. Borç yönetimi: Kredi türleri, kredi koşulları, kredi temin etme süreci, kredi ödeme planı gibi borç yönetimi teknikleri üzerinde durulacaktır. Hisse senedi piyasaları ve sermaye piyasaları: Hisse senetleri ve tahviller gibi finansal araçlar hakkında bilgi edinilecek, piyasa hareketleri ve trendlerini izleme konusunda rehberlik edilecektir.   Bu eğitim, finansal kararlar alırken kullanılan temel araçları ve teknikleri öğrenerek bireylerin ve işletmelerin mali durumlarını yönetmelerine yardımcı olacaktır.

Kimler Katılmalı

  Temel finansal yönetim eğitimi, finansal kararlar almak için gereken temel araçları ve teknikleri öğrenmek isteyen herkes için faydalıdır. Özellikle aşağıdaki gruplar için önerilir:   İşletme sahipleri: İşletme sahipleri, finansal kararlar alırken doğru araçları ve teknikleri kullanarak mali durumlarını daha iyi yönetebilirler. Yöneticiler: Yöneticiler, işletme bütçesini hazırlamak, finansal tabloları okumak ve yorumlamak gibi finansal konuları anlamak zorundadırlar. Bu eğitim, yöneticilerin finansal kararlarını daha iyi bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır. Finansal personel: Muhasebeciler, finansal analistler ve diğer finansal personel, işletmenin finansal durumunu izlemek ve raporlamak için gerekli olan araçları ve teknikleri öğrenmek isteyebilirler. Yatırımcılar: Yatırımcılar, yatırım kararlarını alırken finansal tabloları yorumlama, yatırım değerlendirme tekniklerini kullanma ve risk yönetimi konularına hakim olmak isteyebilirler. Kişisel finans yönetimi yapmak isteyenler: Kişisel finansal hedefleri olan herkes, bütçeleme, borç yönetimi ve yatırım değerlendirme gibi konularda bilgi edinmek isteyebilirler.   Genel olarak, finansal kararlar almak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim İçeriği

Giriş  
 • Finansal yönetimin tanımı
 • Finansal yönetimin önemi
 • Eğitimin amaçları
  Finansal Tabloların Anlamı ve Yorumlanması   Bilanço
 • Varlıklar
 • Borçlar
 • Özkaynaklar
Gelir Tablosu
 • Gelirler
 • Giderler
 • Net Kar
  Nakit Akış Tablosu
 • Nakit girişleri
 • Nakit çıkışları
 • Net nakit akışı
  Bütçeleme   Kişisel Bütçeleme
 • Gelir ve Giderleri İzleme
 • Nakit Akışı Yönetimi
İşletme Bütçeleme
 • Satış bütçesi
 • Gider bütçesi
 • Nakit bütçesi
  Nakit Yönetimi  
 • Nakit Akışı Analizi
 • Likidite Yönetimi
 • Borçlanma Yönetimi
 • Tahsilat Yönetimi
  Yatırım Değerlendirmesi   Yatırım Kararları Yatırım Değerlendirme Teknikleri
 • Net Bugünkü Değer
 • İç Verim Oranı
Risk Yönetimi Portföy Yönetimi   Finansal Risk Yönetimi  
 • Kur Riski
 • Faiz Riski
 • Kredi Riski
  Borç Yönetimi  
 • Kredi Türleri
 • Kredi Koşulları
 • Kredi Temin Etme Süreci
 • Kredi Ödeme Planı
  Hisse Senedi Piyasaları ve Sermaye Piyasaları  
 • Hisse Senetleri
 • Tahviller
 • Piyasa Hareketleri ve Trendlerini İzleme
  Sonuç  
 • Özet
 • Uygulama Örnekleri
 • Öneriler