fbpx
Generic filters
Search in title

İleri Seviye JavaScript Geliştirme Eğitimi

Eğitim Hakkında

İleri Seviye JavaScript Geliştirme Eğitimi, web geliştiricilere JavaScript programlama dilini daha derinlemesine anlamalarını ve karmaşık web uygulamaları geliştirmelerini sağlayacak beceriler kazandırmayı hedefleyen kapsamlı bir kurs programıdır.

Eğitimin başlangıcında, JavaScript’in temel kavramlarını hızlıca gözden geçiriyoruz, ardından katılımcılar daha karmaşık konulara geçerler. Bu aşamada, fonksiyonel programlama, asenkron programlama, modüller ve sınıflar gibi ileri düzey JavaScript özellikleri üzerinde durulur.

İkinci bölümde, JavaScript’te performans optimizasyonu ve hata ayıklama yöntemleri ele alınır. JavaScript uygulamalarının performansını nasıl ölçebileceğiniz ve optimize edebileceğiniz konusunda rehberlik ediyoruz. Ayrıca, hata ayıklama araçları ve teknikleri ile karmaşık hataları nasıl çözebileceğinizi öğrenirsiniz.

Üçüncü bölümde, modern JavaScript kütüphaneleri ve çerçeveleriyle çalışmaya odaklanıyoruz. Bununla beraber React, Angular ve Vue.js gibi popüler JavaScript çerçevelerinin temel özelliklerini ve nasıl kullanılacaklarını inceliyoruz.

Dördüncü bölümde, katılımcılara, RESTful API’lerle ve GraphQL ile etkili bir şekilde çalışmanın yollarını öğretiyoruz. Ayrıca, AJAX ve Fetch API’lerini kullanarak asenkron veri alışverişi yöntemlerine de değiniyoruz.

Güvenlik, eğitimde ayrı bir bölüm olarak ele alınır. JavaScript ile geliştirilen uygulamalarda güvenlik açıklarını nasıl tespit edebileceğinizi ve önleyebileceğinizi, XSS ve CSRF gibi güvenlik tehditlerine karşı nasıl korunacağınızı öğrenirsiniz.

Eğitim boyunca, öğrencilere gerçek dünya örnekleri ve karmaşık uygulamalı projeler geliştiriyoruz. Bu, katılımcıların teorik bilgilerini pratiğe dökmelerini sağlar ve ileri düzey JavaScript becerilerini gerçek senaryolarda kullanma fırsatı bulurlar.

İleri Seviye JavaScript Geliştirme Eğitimi, zaten JavaScript’e aşina olan ve becerilerini daha da ileriye taşıyarak karmaşık ve etkili web uygulamaları geliştirmek isteyen web geliştiriciler için idealdir.

Diğer tüm JavaScript ve Front-End Web Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. Özellikle, modern web teknolojilerinde uzmanlaşmak ve kariyerlerini ileriye taşımak isteyen profesyoneller için bu eğitim değerlidir.

Diğer tüm JavaScript ve Front-End Web Uygulama Geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

Advanced JavaScript Development eğitiminde, JavaScript programlama dillerinin ileri seviyede kavramlarını ve uygulamalarını öğrenebilirsiniz. Örnek konular şunlar olabilir:
 • Object Oriented Programming (OOP)
 • Design Patterns
 • Functional Programming
 • Modules and Namespaces
 • Async and Concurrent Programming
 • Advanced JavaScript APIs (e.g. Fetch, Web Workers)
 • Webpack, Babel and other Build Tools
 • JavaScript Frameworks (e.g. React, Angular, Vue)
 • Unit Testing and Automation
 • Performance Optimization Techniques
Bu konular sana JavaScript uygulamalarının geliştirilmesi, yapılandırılması ve test edilmesi için gerekli olan teknikleri öğretir.

Ön Koşullar

Advanced JavaScript Development eğitimi için genellikle aşağıdaki ön koşullar istenir:
 • Temel HTML, CSS ve JavaScript bilgisi
 • JavaScript döngüleri, fonksiyonlar, nesneler ve diziler hakkında bilgi
 • JavaScript ile ilgili olarak DOM manipülasyonu, AJAX ve RESTful API’ler gibi ileri konuların temel anlayışı
Eğitimin verildiği seviyeyi ve hedef kitle olarak belirlenen katılımcıların yeteneklerini dikkate alarak, bu ön koşullar eğitim verilen yer tarafından değişebilir.

Kimler Katılmalı

Advanced JavaScript Development eğitimi, aşağıdaki kişiler için uygun olabilir:
 • JavaScript programlama dillerine ileri seviyede hakim olmak isteyen web geliştiricileri
 • JavaScript ile geliştirilen uygulamaların yapılandırılması, test edilmesi ve performansının optimize edilmesi konularında daha fazla bilgi edinmek isteyen geliştiriciler
 • JavaScript framework’leri (örneğin React, Angular, Vue) kullanmak isteyen geliştiriciler
 • JavaScript’in ileri seviyede kullanımını ve uygulamalarının yapılandırılmasını öğrenmek isteyen geliştiriciler
Eğitimin içeriği ve seviyesi, eğitimi almak isteyen katılımcıların mevcut bilgi ve becerilerine dayanarak değişebilir.

Outline

JavaScript Design Patterns

 • Review of JavaScript Fundamentals
 • JavaScript Types
 • Variables
 • Operators
 • Control Structures
 • Objects and Arrays
 • Functions
 • Functional Programming with IIFE
 • Object-Oriented JavaScript Programming
 • Class
 • Constructor
 • Object
 • Property
 • Method
 • Namespace
 • Inheritance
 • Encapsulation
 • Polymorphism
 • JavaScript Design Patterns
 • Constructor Pattern
 • Module Pattern
 • Singleton Pattern
 • Prototype Pattern
 • Observer/Publish-Subscribe Pattern
 • Factory Pattern
 • MV* Patterns
 • The MVC Pattern
 • The MVVM Pattern
 • Templating and Views
 

JSON and AJAX

 • Introduction to JSON syntax
 • JSON Methods
 • stringify()
 • parse()
 • Persisting JSON in Web Storage
 • AJAX
 

Overview of JavaScript in HTML5 APIs

 • Web Storage API
 • Checking for Web Storage support
 • length Property of Web Storage
 • setItem() Method of Web Storage
 • getItem() Method of Web Storage
 • removeItem() and clear() Methods of Web Storage
 • key() Method of Web Storage
 • Web Workers and Cross-Document Messaging APIs
 • Checking for Web Workers support
 • Constructing a Web Worker
 • Using Cross-Document Messaging for a Web Worker
 • Constructing a Web Worker
 • Stopping a Web Worker
 • Combining the Cross-Document Messaging and Web Worker APIs
 • Drag and Drop API
 • Creating a draggable element
 • Setting dataTransfer information at the ondragstart event
 • Specifying an alternative drag image
 • Designating a drop target
 • Making the target droppable
 • Getting transferred data on the drop event
 • Canvas API Basics
 • Setting the <canvas> tag in the HTML page
 • Providing fallback content
 • Required closing tag
 • The 2D rendering context
 • Checking for Canvas API support
 • Drawing rectangles and squares
 • Alternate method for drawing rectangles and squares
 • Drawing circles
 • Drawing semi-circles
 • Drawing custom shapes
 • Best practice: setting a beginning and end to the shape’s path
 • Drawing multiple shapes
 • Adding text
 • Adding shadows
 • Adding an image
 • Animating the canvas
 

ECMAScript 6

 • Scoping and Modules
 • Lexical Variable Scoping
 • Block Scoping
 • ES6 Modules
 • Iterators
 • Arrow Functions and Destructuring Assignment
 • Arrow Functions
 • Destructuring Assignment
 • Literals and Constants
 • Template Literals
 • Constants
 • Parameter Handling
 • Default Parameter Values
 • Spread Operator
 • Rest Parameter
 • New Built-in Methods and Internationalization Formatting
 • New Array Methods
 • New String Methods
 • New Number Methods
 • Internationalization and Localization Formatting
 • Classes
 • Defining Classes
 • Getter/Setters
 • Using a Derived Class to Create a Base Class
 • Using super in Classes
 • Static Methods
 • Map/Set and WeakMap/WeakSet
 • Map
 • Iterating Maps with for/of
 • Set
 • WeakMap/WeakSet
 • Asynchronous Flow Control
 • Promises
 

JavaScript Libraries and Frameworks

 • Overview of JavaScript Libraries
 • DOM Libraries
 • jQuery
 • jQuery UI
 • jQuery Mobile
 • MVC Frameworks
 • js
 • AngularJS
 • EmberJS
 • KnockoutJS
 • js
 • MEAN Stack
 • NPM
 • Miscellaneous Libraries
 • Modernizr
 • js
 • Handlebars
 • RequireJS
 • TypeScript
 

Debugging

 • Debugging JavaScript
 • Writing to the JavaScript console
 • Setting breakpoints
 • JavaScript strict mode
 • Custom error handling

Eğitim Talep Formu

JavaScript Eğitimi

JavaScript Eğitimi: Web Uygulamalarını Canlandırma Sanatı Kurumlar için JavaScript Eğitimlerinin Önemi İşletmelerin Rekabet Avantajını Artırmada JavaScript’in Rolü JavaScript, web uygulamalarına dinamik özellikler eklemek için kullanılan

Eğitimi İncele »

JSON JavaScript Eğitimi

JSON (JavaScript Object Notation) JavaScript Eğitimi, web geliştiricilere veri yapılarını serileştirme ve JSON verileri ile çalışma becerilerini artırmak adına kapsamlı bir eğitim sunar. JSON, veri

Eğitimi İncele »

JSON JavaScript Eğitimi

JSON (JavaScript Object Notation) JavaScript Eğitimi, web geliştiricilere veri yapılarını serileştirme ve JSON verileri ile çalışma becerilerini artırmak adına kapsamlı bir eğitim sunar. JSON, veri

Eğitimi İncele »