Generic filters
Search in title

Müşteri İlişkileri Yönetiminde Etik ve Sürdürülebilirlik Eğitimi

Eğitim Hakkında

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) herhangi bir işletmenin başarısı için önemli bir faktördür. CRM, müşterilerle olan ilişkileri yönetmek ve onların memnuniyetini arttırmak için kullanılan bir yönetim sistemidir. Ancak, müşteri ilişkileri yönetimi sürecinde etik ve sürdürülebilirlik prensiplerinin de dikkate alınması önemlidir. CRM’de etik ve sürdürülebilirlik eğitimi, işletmelerin müşterileriyle olan ilişkilerinde doğru davranışları sergilemelerine yardımcı olur. Bu eğitim, müşterilerin haklarını korumayı, dürüstlüğü ve şeffaflığı teşvik etmeyi ve işletmenin etik değerleri ile uyumlu davranmayı öğretir. Sürdürülebilirlik eğitimi ise, işletmelerin müşteri ilişkileri yönetiminde çevre ve toplum açısından sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olur. Bu eğitim, işletmelerin çevre dostu uygulamalar benimsemelerini, sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı öğretir. CRM’de etik ve sürdürülebilirlik eğitimi ayrıca, işletmelerin müşteri memnuniyetini arttırmasına da yardımcı olur. Müşteriler, doğru davranışları sergileyen ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyen işletmeleri tercih ederler. Bu da işletmelerin müşteri sadakatini arttırmasına ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur. Sonuç olarak, müşteri ilişkileri yönetiminde etik ve sürdürülebilirlik eğitimi, işletmelerin müşterilerle olan ilişkilerinde doğru davranışları sergilemelerine, çevre ve toplum açısından sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemelerine ve müşteri memnuniyetini arttırmalarına yardımcı olur.

Eğitim Ortamı

Kurs Hakkında

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Müşteri ilişkileri yönetiminde etik ve sürdürülebilirlik eğitimi içeriği işletmenin hedeflerine ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, bu eğitimde katılımcılar aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır:  
 1. Etik davranışın önemi ve etik değerlerin neler olduğu
 2. Etik davranışın müşteri ilişkileri yönetimindeki rolü
 3. Sürdürülebilirlik kavramı ve işletmeler için neden önemli olduğu
 4. Çevre dostu uygulamalar ve toplumsal sorumluluklar hakkında bilgi
 5. Sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemenin işletmelere faydaları
 6. Müşteri memnuniyetini artırmak için etik ve sürdürülebilirlik ilkelerini nasıl uygulayabilecekleri
 7. İşletme içinde etik ve sürdürülebilirlik kültürünü nasıl oluşturacakları
 8. Etik ve sürdürülebilirlik prensiplerine uyum için nasıl bir yönetim sistemi kurulabileceği
  Bu eğitim, işletmelerin müşteri ilişkileri yönetiminde etik ve sürdürülebilirlik prensiplerini uygulayarak rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, müşterilerle olan ilişkileri daha da güçlendirerek, müşteri sadakatini artıracaktır.  

Kimler Katılmalı

Müşteri ilişkileri yönetiminde etik ve sürdürülebilirlik eğitimi, işletmenin tüm departmanlarından çalışanların yanı sıra, özellikle müşteri ilişkileri yönetimi ile doğrudan ilgili olan çalışanlar için faydalı olacaktır. Bu eğitime, müşteri hizmetleri temsilcileri, satış ekibi üyeleri, pazarlama uzmanları, iletişim uzmanları, insan kaynakları yöneticileri, çevre ve sürdürülebilirlik uzmanları, iş etiği uzmanları ve üst düzey yöneticiler gibi işletmenin farklı seviyelerinde yer alan çalışanların katılması önerilir. Eğitim, işletmenin tüm çalışanlarına etik ve sürdürülebilirlik konularında bir farkındalık oluşturarak, işletmenin bu değerleri benimsemesi ve müşterileri ile daha sağlıklı ilişkiler kurması için yardımcı olacaktır.

Eğitim İçeriği

  Etik Davranışın Önemi ve Etik Değerler
 1. Etik Davranışın Tanımı ve Önemi
 2. Etik Değerlerin Belirlenmesi
 3. Etik Davranışın Müşteri İlişkilerinde Rolü
Sürdürülebilirlik ve İşletmeler İçin Önemi
 1. Sürdürülebilirlik Kavramı ve Tanımı
 2. İşletmelerin Çevresel ve Toplumsal Sorumlulukları
 3. Sürdürülebilir Yaklaşım Benimsemenin İşletmelere Faydaları
Müşteri Memnuniyetinin Artırılması için Etik ve Sürdürülebilirlik İlkeleri
 1. Müşteri İlişkilerinde Etik ve Sürdürülebilirlik İlkelerinin Uygulanması
 2. Müşteri Memnuniyetinin Artırılması için Etik ve Sürdürülebilirlik İlkeleri
İşletme İçinde Etik ve Sürdürülebilirlik Kültürünün Oluşturulması
 1. Etik ve Sürdürülebilirlik Kültürünün Tanımı
 2. Etik ve Sürdürülebilirlik Kültürünün Oluşturulması İçin Gereksinimler
 3. Etik ve Sürdürülebilirlik Kültürünün İşletme Performansına Etkisi
Etik ve Sürdürülebilirlik Prensiplerine Uyum İçin Yönetim Sistemi
 1. Etik ve Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi
 2. Etik ve Sürdürülebilirlik Prensiplerine Uyum İçin Yönetim Sisteminin Uygulanması
 3. Etik ve Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile İşletme Performansının Ölçülmesi
  Bu konular, işletmelerin müşteri ilişkileri yönetiminde etik ve sürdürülebilirlik prensiplerini uygulamalarına yardımcı olacak temel konuları kapsamaktadır. Eğitim, işletmenin farklı departmanlarından çalışanların katılımı ile interaktif bir şekilde yürütülebilir ve işletmenin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.