fbpx
Generic filters
Search in title

Müşteri İlişkileri Yönetiminde Etik ve Sürdürülebilirlik Eğitimi

Eğitim Hakkında

Günümüzde etik ve sürdürülebilirlik, iş dünyasının öncelikli konuları arasında yer almaktadır ve bu unsurlar, özellikle müşteri ilişkileri yönetimi alanında büyük bir öneme sahiptir. Bu iki günlük eğitim programı, işletmelerin müşteri ilişkileri stratejilerini etik ilkeler ve sürdürülebilen uygulamalar içerir. Bunun yanı sıra, bu çerçevede nasıl şekillendirebileceklerini katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır. Program, etik kuralların belirlenmesi, bu kuralların müşteri ilişkilerine entegrasyonunu ele alır. Aynı zamanda, sürdürülebilen müşteri ilişkileri yönetimi ve bu yaklaşımların marka değerine olan katkılarını kapsamaktadır. Katılımcılar, etik ve müşteri ilişkileri yönetiminin temel prensiplerini öğrenir. Bu prensipleri iş pratiklerine uygulama yollarını keşfederler. Eğitim, vaka çalışmaları, grup tartışmaları ve interaktif atölye çalışmaları ile zenginleştirilecek, böylece katılımcılar teorik bilgileri pratikle pekiştirme fırsatı bulacaklar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Etik İlkelerin Tanımı ve Önemi: İş etiği kavramı ve müşteri ilişkileri yönetimindeki yeri.
 2. Sürdürülebilir Müşteri İlişkileri Yönetimi: Sürdürülebilir uygulamaların müşteri ilişkilerine entegrasyonu.
 3. Etik Karar Alma Süreçleri: Etik durumlarla karşılaşıldığında karar alma süreçleri.
 4. Müşteri Verilerinin Etik Yönetimi: Müşteri verilerinin toplanması, kullanılması ve korunması ile ilgili etik yaklaşımlar.
 5. Sürdürülebilirlik ve Şirket Politikaları: Sürdürülebilirlik hedeflerinin şirket politika ve stratejilerine nasıl entegre edileceği.
 6. Etik ve Sürdürülebilirlik İlkelerinin İş Sonuçlarına Etkisi: Etik ve sürdürülebilir uygulamaların müşteri memnuniyeti, marka sadakati ve işletme performansına olan etkileri.
 

Ön Koşullar

 • Temel işletme bilgisi.
 • Müşteri ilişkileri ve pazarlama konularında temel düzeyde bilgi.
 • Etik ve sürdürülebilirlik konularına ilgi.

Kimler Katılmalı

 • Müşteri Hizmetleri Yöneticileri ve Temsilcileri
 • Pazarlama ve Satış Departmanlarından Sorumlu Yöneticiler
 • Kurumsal Sorumluluk Yöneticileri
 • İnsan Kaynakları Yöneticileri
 • İş Geliştirme Yöneticileri ve Uzmanları

Outline

1. Gün:
 • İş Etiği ve Müşteri İlişkileri
  • İş etiğinin tanımı ve müşteri ilişkileri yönetimindeki önemi.
  • Etik ilkelerin müşteri ilişkilerine uygulanması.
 • Etik Karar Alma
  • Etik durumlar ve karar alma süreçleri.
  • Etik dille müşteri iletişimi.
2. Gün:
 • Sürdürülebilir Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Sürdürülebilirlik kavramı ve müşteri ilişkileri yönetimine etkileri.
  • Sürdürülebilir uygulamaların müşteri sadakati üzerindeki etkisi.
 • Veri Yönetimi ve Gizlilik
  • Müşteri verilerinin etik yönetimi.
  • Veri gizliliği ve koruma yasaları.
Bu eğitim, katılımcılara müşteri ilişkileri yönetiminde etik ve sürdürülebilir uygulamaların nasıl entegre edileceğini öğreterek, bu alanlarda bilinç ve yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Katılımcılar, bu eğitim sayesinde, iş süreçlerinde etik ve sürdürülebilirlik ilkelerini başarıyla uygulama konusunda bilgi ve becerilere sahip olacaklar.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.