fbpx
Generic filters
Search in title

Azure Cloud Güvenlik İlkeleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

Azure Cloud Güvenlik İlkeleri Eğitimi“, bulut güvenlik uzmanlarına ve Azure kullanıcılarına hitap eder. Bu eğitim, Azure üzerinde güvenliği sağlama stratejilerine odaklanır. Katılımcılar, Azure güvenlik servislerini ve araçlarını öğrenirler. Eğitim, kimlik ve erişim yönetimi, ağ güvenliği, veri koruma konularını içerir. Ayrıca, tehdit koruması ve güvenlik yönetimi üzerinde de durulur.

Eğitim sürecinde, katılımcılar Azure Active Directory’yi anlarlar. Bu, kimlik doğrulama ve yetkilendirme sağlar. Eğitim, sanal ağlar ve güvenlik gruplarının yapılandırılmasını inceler. Katılımcılar, şifreleme ve anahtar yönetimi tekniklerini öğrenirler.

Eğitim, Azure Monitor ve Azure Security Center gibi izleme araçlarını detaylandırır. Bu sayede katılımcılar, güvenlik tehditlerini nasıl izleyeceklerini ve analiz edeceklerini öğrenirler. Ayrıca, güvenlik ihlallerine etkin yanıt verme yöntemlerini anlarlar. Eğitim, uyumluluk standartları ve denetim gereksinimlerini de ele alır.

Eğitim, teorik bilgileri pratik uygulamalarla birleştirir. Gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı öğrenme sağlanır. “Azure Cloud Güvenlik İlkeleri Eğitimi”, Azure güvenlik yönetimi konusunda değerli bir kaynaktır. Bu eğitim, katılımcıların Azure güvenlik uygulamalarında uzmanlık kazanmalarını sağlar.

Eğitim sonunda, katılımcılar Azure güvenlik ilkelerinde yetkinlik kazanır. Azure üzerinde güvenli ve güvenilir uygulamalar geliştirirler. Eğitim, işletmelerin Azure altyapılarını güçlendirir ve veri koruma seviyesini artırır. Bu sayede katılımcılar, Azure güvenlik risklerini azaltır ve iş sürekliliğini sağlarlar.

Sonuç olarak, “Azure Cloud Güvenlik İlkeleri Eğitimi”, Azure güvenlik politikaları ve yönetimi konusunda kapsamlı bilgi sunar. Bulut güvenlik uzmanları ve Azure kullanıcıları için değerlidir. Eğitim, Azure üzerinde güvenli bir şekilde çalışmayı sağlar. Katılımcılar, modern bulut güvenlik uygulamalarında uzmanlaşır. Bu sayede, işletmelerin teknoloji altyapısını güçlendirir ve veri güvenliğini iyileştirir. Eğitim, Azure güvenlik ilkelerinin uygulamalı ve teorik yönlerini kapsar. Bu, katılımcıların işletmelerde Azure güvenlik çözümlerini etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Azure bulut güvenlik mimarisinin temel prensipleri.
 2. Azure Identity and Access Management (IAM) kullanımı ve en iyi uygulamaları.
 3. Ağ güvenliği ve Azure Virtual Network (VNet) konfigürasyonları.
 4. Veri şifreleme ve anahtar yönetimi çözümleri.
 5. Güvenlik grupları, ağ erişim kontrol listeleri (ACL) ve güvenlik duvarı konfigürasyonları.
 6. Olay izleme, loglama ve yanıt stratejileri.
 7. Azure uyumluluk ve güvenlik değerlendirme araçları.

Ön Koşullar

 1. Temel bilgisayar, ağ ve IT güvenliği bilgisi.
 2. Azure servisleri ve bulut bilişim kavramları hakkında temel bir anlayış.
 3. Temel Linux/UNIX ve Windows yönetimi becerileri.

Kimler Katılmalı

 1. Azure bulut altyapısını güvenli bir şekilde kullanmayı ve yönetmeyi hedefleyen IT güvenlik uzmanları.
 2. Sistem yöneticileri, ağ yöneticileri ve bulut çözüm mimarları.
 3. Uygulama geliştiricileri ve devops mühendisleri.
 4. IT güvenlik politikaları ve prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen IT profesyonelleri.

Outline

Giriş: Azure Güvenlik Mimarisi ve Prensipleri
 • Azure bulut güvenlik mimarisine genel bakış
 • Güvenlik ve uyumluluk prensipleri
Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM)
 • Azure Active Directory (AAD) ve IAM rolleri
 • İlkeler ve en iyi uygulamalar
Ağ Güvenliği ve VNet Konfigürasyonları
 • Azure VNet ve güvenlik mimarisi
 • Güvenlik grupları ve ağ ACL’leri
Veri Şifreleme ve Anahtar Yönetimi
 • Azure Key Vault ve şifreleme servisleri
 • Veri şifreleme en iyi uygulamaları
Güvenlik ve İzleme
 • Azure Security Center ve Azure Monitor
 • Güvenlik olaylarını izleme ve yanıt
Uyumluluk ve Güvenlik Değerlendirme
 • Azure uyumluluk programları
 • Güvenlik değerlendirme araçları ve servisleri

Eğitim Talep Formu