fbpx
Generic filters
Search in title

Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager Eğitimi”:

System Center 2012 Operations Manager’ın kurulumu ve yapılandırılması konusunda ayrıntılı bir eğitim sunar. Bu eğitim, Microsoft’un popüler operasyon yönetim aracının nasıl kurulacağını ve yapılandırılacağını öğrenmek isteyen kişilere yöneliktir.

Eğitim, System Center 2012 Operations Manager’ın temel özelliklerini, kurulum sürecini ve en iyi uygulamalarını öğretir. Katılımcılar, uygulamalı örnekler ve projeler aracılığıyla Operations Manager hakkındaki bilgilerini genişletirler.

Eğitim ayrıca, Operations Manager’ın kurulumu ve yapılandırılması sürecinde hangi araç ve teknolojilerin kullanılacağını öğretir. Katılımcılar, sunucu izleme, uygulama performansı, otomasyon ve diğer temel özelliklerin nasıl yönetileceğini öğrenirler. Ayrıca, Operations Manager ile operasyonları nasıl izleyeceklerini ve yöneteceklerini anlarlar.

“Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager Eğitimi”, System Center 2012 Operations Manager tabanlı operasyon yönetim çözümlerinin tasarımı ve uygulamasının tüm temel yönlerini kapsar. Katılımcılar, etkili operasyon yönetim çözümleri oluşturmayı ve geliştirmeyi başlatmadan önce ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanırlar.

Eğitim programı, Operations Manager’ın temelleri ile başlar. Katılımcılar, sunucu izleme, uygulama performansı ve otomasyon gibi temel kavramları öğrenirler. Ayrıca, Operations Manager tabanlı operasyon yönetim çözümlerinin tasarımı ve uygulaması konusunda görevlerini öğrenirler.

Son olarak, bir operasyon yönetim çözümünün nasıl System Center 2012 Operations Manager tabanlı geliştirileceği hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreç, çözümün tasarımını, testlerini ve en sonunda operasyon yönetim çözümünün Operations Manager tabanlı geliştirilmesini içerir. Bu bilgiler, katılımcıların operasyon yönetim çözümlerini başarılı bir şekilde Operations Manager ile tasarlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur.

Diğer tüm Windows Server eğitimlerimizi ve Sistem ve Network eğitimlerimizi buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. System Center 2012 Operations Manager’ın mimarisi ve bileşenleri
 2. Operations Manager’ın kurulumu ve yapılandırması
 3. Operations Manager agent’ının kurulumu ve yönetimi
 4. Management pack’lerin kullanımı ve yapılandırılması
 5. Sistem, ağ, uygulama ve güvenlik olaylarının izlenmesi ve raporlanması
 6. Operations Manager’ın yüksek erişilebilirlik ve performans özellikleri
Eğitim, bu konuların yanı sıra System Center 2012 Operations Manager’ın tüm özelliklerini kapsamakta ve bir kuruluşun ağ, sistem ve uygulama altyapısının izlenmesi, raporlanması ve yönetilmesi süreçlerinin basitleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, eğitim sayesinde MCSA veya MCSE sertifikasyon sınavlarına hazırlık için de faydalı bir temel oluşturabilirsiniz.

Ön Koşullar

“Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager” eğitimi için aşağıdaki ön koşullar önerilir:
 1. Windows Server işletim sistemi hakkında temel bilgi sahibi olmak
 2. Microsoft System Center ailesi ürünleri hakkında temel bilgi sahibi olmak
 3. Ağ, sistem ve uygulama yönetimi konularında temel bilgi sahibi olmak
 4. Active Directory hakkında temel bilgi sahibi olmak
 5. Microsoft SQL Server veritabanı yönetimi hakkında temel bilgi sahibi olmak
Bu ön koşullar, eğitimdeki konuların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, MCSA veya MCSE sertifikasyon sınavlarına hazırlık için de bu ön koşulların bilinmesi faydalıdır. Ancak, eğitim özellikle Microsoft System Center 2012 Operations Manager kurulumu ve yapılandırması konularına odaklandığından, bu ön koşullara sahip olmayanlar da eğitime katılabilirler.

Kimler Katılmalı

“Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager” eğitimi, aşağıdaki kişiler için faydalı olabilir:
 1. Sistem, ağ veya uygulama yönetimi konularında çalışan sistem yöneticileri
 2. BT personeli veya destek personeli
 3. MCSA veya MCSE sertifikasyonu için hazırlanan kişiler
 4. IT danışmanları ve sistem entegratörleri
 5. İşletmelerin BT altyapısını yöneten veya denetleyen kişiler
Eğitim, Microsoft System Center 2012 Operations Manager’ı kurmak, yapılandırmak, yönetmek ve raporlamak isteyen herkes için uygundur. Bu nedenle, eğitime katılmak için özel bir sertifika veya eğitim geçmişi gerekmese de, yukarıdaki meslek gruplarından birine dahil olanlar eğitimden daha fazla fayda sağlayabilirler.

Outline

Overview of System Center 2012 Operations Manager

 • Operations Manager Introduction and Basic Concepts
 • What’s New in 2012 Operations Manager
 • System Requirements
 

Installing the 2012 Operations Manager Infrastructure

 • Active Directory Integration
 • SQL Server Configuration
 • Security Considerations
 • Operations Manager Deployment Scenarios
 • Installing Operations Manager 2012
 

Navigating Operations Manager

 • Operations Manager Console Overview
 • Customizing the Operations Manager Console
 • Securing the Operations Manager Console
 • Operations Manager Web Console Overview
 

Global Management Group Settings and Notifications

 • Connected Management Groups and Management Services
 • Configuring Global Management Group Settings
 • Overriding Global Management Group Settings
 • Creating Notifications
 

Installing and Configuring Agents

 • Agent Installation Prerequisites
 • Agent Installation Methods
 • Managing Agent Settings
 

Management Packs

 • Management Pack Overview
 • Pre-Installed Management Packs
 • Importing and Exporting Management Packs
 • Management Pack Authoring
 

Operations Manager Monitoring

 • Monitoring Overview
 • Types of Monitors
 • Network Monitoring
 

Monitoring without Agents

 • Agentless Monitoring
 • Agentless Exception Monitoring
 

Operations Manager Reporting

 • Installing SQL Reporting Services
 • Installing Operations Manager Reporting
 • Creating, Viewing and Customizing Reports
 

Operations Manager Audit Collection Services

 • Overview of ACS
 • Installing and Configuring ACS
 • Forwarders and Collectors
 • ACS on non-Windows Systems (Unix/Linux)

Synthetic Transactions

 • Synthetic Transactions Overview
 • Creating Synthetic Transactions
 

Distributed Applications

 • Distributed Applications Overview
 • Design and Creation of Distributed Applications
 

Monitoring Complex Environments

 • Management Groups and Multihomed Agents
 • Gateway Servers and Untrusted Environments
 

Backup and Disaster Recovery

 • Backup Overview and Planning
 • Configuring and Performing Backups
 • Recovery Planning
 

Eğitim Talep Formu

System Center (SCMM) Eğitimi

System Center (SCMM) Eğitimi, katılımcılara Microsoft System Center Configuration Manager’ın kullanımını öğretir. Bu eğitim, katılımcıların SCMM’nin kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri

Eğitimi İncele »