Generic filters
Search in title

Windows PowerShell Scripting ve Toolmaking Eğitimi

Eğitim Hakkında

Windows PowerShell Scripting ve Toolmaking Eğitimi, otomasyonu ileri taşır. Bu eğitim, PowerShell scripting ve özel araç geliştirme tekniklerine odaklanır. Katılımcılar, günlük görevleri otomatikleştiren betikler nasıl yazacaklarını öğrenirler. Aynı zamanda, özel PowerShell araçları tasarlamanın ve geliştirmenin yollarını keşfederler. Bu keşif, IT işlemlerini daha verimli ve hızlı hale getirir.

Eğitim, temel ve ileri PowerShell betikleme üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, komutları ve betik bloklarını nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını öğrenirler. Bu öğrenim, karmaşık işlemlerin kolaylaştırılmasını sağlar. Aynı zamanda, betiklerin bakımını ve anlaşılabilirliğini artırır.

Fonksiyonlar, modüller ve DSC (Desired State Configuration) da eğitimde yer alır. Katılımcılar, yeniden kullanılabilir kod parçaları oluşturma ve sistem yapılandırmalarını yönetme yöntemlerini öğrenirler. Bu yöntemler, kod tekrarını azaltır ve yapılandırma yönetimini standartlaştırır.

Eğitim, ayrıca, hata ayıklama ve performans optimizasyonu üzerine de odaklanır. Katılımcılar, betiklerdeki hataları nasıl bulacaklarını ve çözeceklerini öğrenirler. Bu bulma ve çözme, betiklerin güvenilirliğini ve performansını artırır.

Windows PowerShell Scripting ve Toolmaking Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların günlük IT işlemlerini otomatikleştirmelerine ve özel araçlar geliştirmelerine yardımcı olur. Eğitim, PowerShell betikleme, araç geliştirme, hata ayıklama ve yapılandırma yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Bu sayede katılımcılar, eğitimle birlikte, etkili ve kullanıcı dostu PowerShell çözümleri sunabilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, PowerShell scripting ve araç geliştirme konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, betik yazımı, fonksiyon ve modül geliştirme, hata ayıklama ve sistem yapılandırması konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, IT işlemlerini otomatikleştirmek ve yönetmek için etkili PowerShell araçları geliştirme becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

 1. PowerShell Scripting Temelleri
 2. İleri Düzey Scripting Teknikleri
 3. Otomasyon Scriptleri Geliştirme
 4. PowerShell Modülleri ve Toolmaking
 5. Hata Ayıklama ve Script Test Etme
 6. GUI-Based Tools ve Advanced Functions
 7. Veri Yönetimi ve API Entegrasyonu
 8. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri

Ön Koşullar

 • Temel bilgisayar ve ağ bilgisi
 • Temel programlama veya scripting tecrübesi
 • Windows işletim sistemi ve komut satırı araçlarına aşinalık

Kimler Katılmalı

 • IT profesyonelleri, sistem ve ağ yöneticileri
 • PowerShell ile otomasyon ve script geliştirmek isteyen teknik uzmanlar
 • Günlük görevleri otomatize etmek ve custom tools oluşturmak isteyen her seviyeden bireyler
 • PowerShell scripting ve toolmaking becerilerini geliştirmek isteyen geliştiriciler

Outline

 1. PowerShell Scripting Temelleri
  • PowerShell Syntax ve Komut Yapısı
  • Temel Script Yazma ve Çalıştırma
 2. İleri Düzey Scripting Teknikleri
  • Karmaşık Scriptler ve Algoritmalar
  • Veri Tipleri ve Nesne Yönetimi
 3. Otomasyon Scriptleri Geliştirme
  • IT Görevleri için Otomasyon Scriptleri
  • Sistem Yönetimi ve Otomasyon Pratikleri
 4. PowerShell Modülleri ve Toolmaking
  • Custom Modüller ve Araçlar Geliştirme
  • Reusable Scripts ve Fonksiyonlar
 5. Hata Ayıklama ve Script Test Etme
  • Script Hata Ayıklama Teknikleri
  • Scriptlerin Etkin Test Edilmesi
 6. GUI-Based Tools ve Advanced Functions
  • Grafik Arayüz Tabanlı Araçlar
  • İleri Fonksiyonlar ve Script Blokları
 7. Veri Yönetimi ve API Entegrasyonu
  • Veri İşleme ve Depolama
  • API’ler ile Entegrasyon ve Otomasyon
 8. Gerçek Dünya Senaryoları ve Uygulama Örnekleri
  • Uygulamalı Case Study’ler
  • Gerçek Senaryolar Üzerinden Pratik Uygulamalar

Eğitim Talep Formu