fbpx
Generic filters
Search in title

COBIT Foundation Eğitimi

Eğitim Hakkında

“COBIT Foundation” eğitimi, iş süreçlerini yönetme ve denetleme konusunda bütünsel bir yaklaşım sağlayan COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) çerçevesinin temel prensiplerini, uygulamalarını ve faydalarını öğretmek için tasarlanmıştır.

Eğitim, katılımcılara IT yönetişimi ve yönetimi konusunda geniş bir bakış açısı sağlar ve COBIT çerçevesinin bir işletmenin hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceğini açıklar. Ayrıca, katılımcılar COBIT çerçevesinin bileşenlerini, hedefleri ve performans ölçütlerini öğrenirler.

Eğitim, çeşitli vaka çalışmaları ve senaryoları da destekler. Katılımcılara teorik bilgilerini uygulama ve COBIT çerçevesini gerçek dünya durumlarına nasıl uygulayabilecekleri konusunda anlayış kazandırır.

Eğitim genellikle, öğrenilen konuları test eden bir sınavla sona erer. Sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar, “COBIT Foundation” sertifikasını alırlar. Ayrıca Bu sertifika, bireyin IT yönetişiminde ve yönetiminde COBIT çerçevesini etkili bir şekilde kullanabileceğini belgeler.

Sertifika, bireyin COBIT çerçevesinin temel prensiplerini, uygulamalarını ve performans ölçütlerini anladığını ve bu çerçeveyi bir işletme ortamında nasıl etkin bir şekilde uygulayabileceğini gösterir. Bu, bireyin iş süreçlerini yönetme, riskleri yönetme ve performansı ölçme konusundaki yeteneklerini belgeler.

Sertifikalı bir birey, bir işletmenin IT hizmetlerinin ve süreçlerinin etkinliğini, verimliliğini ve uyumluluğunu artırmak için COBIT çerçevesini nasıl kullanabileceğini bilir. Bu,ayrıca bireyin işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca, genellikle IT denetçileri, IT yöneticileri, IT profesyonelleri ve iş yöneticileri gibi roller içindir.  Bu bireyler sertifikayı değerli bir varlık olarak görürler. Sertifikasyon, bireyin sektördeki rekabet gücünü artırır ve kariyer fırsatlarını genişletir.

COBIT Foundation Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

COBIT Foundation eğitimi sırasında, şu konuları öğrenebilirsiniz:  
 • IT yönetimi ve denetimi kavramları ve uygulamalarını
 • COBIT 5 framework’ün yapısı, prensipleri ve uygulamalarını
 • IT kaynaklarının yönetiminde ve denetiminde en iyi uygulamaları
 • IT risk yönetimi ve güvenliği
 • IT süreçlerinin yönetimi ve denetimini
 • IT kaynaklarının verimli kullanımını
 • IT yasal ve etik kurallarını öğreneceksiniz.
Bu eğitim, IT yöneticileri ve denetçileri için tasarlandı ve IT kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesini ve denetlenmesini amaçlar. COBIT Foundation eğitimi, COBIT 5 framework’ün temel prensiplerini ve uygulamalarını öğretir ve katılımcıların COBIT 5 sertifikasını almasına olanak tanır.

Ön Koşullar

COBIT Foundation eğitimi için genel olarak belirli bir eğitim seviyesi veya tecrübe gerekmiyor. Ancak, IT yöneticiliği veya denetimi konularına genel olarak ilgi duymanız ve bu alandaki temel kavramları anlamanız faydalı olabilir. Ayrıca, eğitimin verimli bir şekilde takip edilmesi ve COBIT 5 sertifikasını almak için gerekli olan bilgilerin anlaşılması için temel İngilizce okuma ve anlama becerilerine sahip olmanız önerilir.

Kimler Katılmalı

COBIT Foundation eğitimi, IT yöneticileri, IT müdürleri, IT denetçileri, IT mühendisleri, IT risk yöneticileri, IT kontrolörleri, IT auditörleri ve IT stratejistleri gibi IT alanındaki profesyonellere yöneliktir. Ayrıca, IT sistemlerinin işletme hedeflerine uygun olarak yönetilmesini ve denetlenmesini amaçlayan herkes de eğitimden yararlanabilir.

Outline

 • Why COBIT was introduced, its version history and how it has developed
 • The 5 underlying principles behind COBIT
 • The Seven Enablers of effective IT governance described by the COBIT framework
 • The business case for COBIT and how to present it to stakeholders
 • How to use the COBIT Process Capability Model
 • How to implement COBIT in an organisation

Eğitim Talep Formu