fbpx
Generic filters
Search in title

Scrum Eğitimi

Eğitim Hakkında

Scrum Eğitimi

Scrum Eğitimi, ilk olarak çevik yazılım geliştirme süreçleri için popüler bir proje yönetimi metodolojisidir. Bu nedenle, Scrum Eğitimi, katılımcılara Scrum prensiplerini, süreçlerini ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlar. Dolayısıyla eğitimler, ekiplerin verimliliğini artırmak, hızlı ve esnek bir şekilde projeleri yönetmek ve müşteri değerini en üst düzeye çıkarmak için Scrum’un temel unsurlarını kapsar. Yani, Scrum Eğitimi, yazılım geliştirme ekipleri, proje yöneticileri ve çevik metodolojilere ilgi duyan profesyoneller için uygundur.

Bu bağlamda, Scrum Eğitimi’nin bazı ana başlıklarını ve bu başlıkların altında yer alabilecek konuları bulabilirsiniz:

Scrum Temelleri

 • Scrum’un tanımı ve temel prensipleri
 • Scrum’un rol ve sorumlulukları (Scrum Master, Product Owner, Development Team)
 • Scrum Süreçleri (Sprint, Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective)
 • Scrum Artefaktları (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment)

Product Backlog Yönetimi

 • Product Backlog’un oluşturulması ve sıralanması
 • User Story’lerin tanımlanması ve tahmin yapılması
 • Product Backlog Refinement süreci
 • İş Önceliği Belirleme ve Değerlendirme

Sprint Planlama ve Sprint Backlog Yönetimi

 • Sprint Planlama toplantısının yapısı ve hedefleri
 • İş Öğelerinin Sprint Backlog’a tahsis edilmesi
 • Tahminler ve Sprint hedeflerinin belirlenmesi
 • Sprint Backlog güncelleme ve yönetimi

Günlük Scrum Toplantısı

 • Günlük Scrum toplantısının amacı ve süreci
 • İş ilerlemesinin paylaşılması ve engellerin giderilmesi
 • Günlük Scrum toplantısının süresi ve katılımcıları
 • İşbirliği ve takımın koordinasyonu

Sprint İlerlemesi ve Takibi

 • Scrum Board ve görsel yönetim araçları
 • İşin ilerlemesinin izlenmesi ve raporlanması
 • Sprint hedefine ulaşma ve işin teslimi
 • Ekip performansının ölçülmesi

Sprint İncelemesi ve Retrospektif

 • Sprint İncelemesi toplantısı ve hedefleri
 • İşin tamamlanma durumunun değerlendirilmesi
 • Geri bildirim toplama ve müşteri katılımı
 • Sprint Retrospektifi ve sürekli iyileştirme

Scrum ve Ölçeklenebilirlik

 • Çoklu Scrum Team’lerin yönetimi (Scrum of Scrums)
 • Ölçeklendirilmiş Scrum çerçeveleri (SAFe, LeSS, Nexus)
 • Scrum ile diğer çevik metodolojilerin entegrasyonu
 • Scrum’un organizasyonel düzeyde uygulanması

Kısacası, Scrum Eğitimi, katılımcılara Scrum metodolojisini anlama, uygulama ve projelerde başarıyla kullanma becerilerini kazandırır. Aynı şekilde,  eğitimler, ekiplerin işbirliği, iletişim ve öz-organizasyon becerilerini geliştirir. Ayrıca, iş gereksinimlerini yönetme, sprint planlama, takım yönetimi ve sürekli iyileştirme gibi Scrum süreçlerini etkin bir şekilde uygulama konusunda bilgi ve deneyim sağlar. Scrum Eğitimi, çevik yazılım geliştirme süreçlerine geçmek veya mevcut çevik uygulamaları iyileştirmek isteyen profesyonellere rehberlik eder. Eğitimlerimize ulaşmak amacıyla bu linki kullanabilirsiniz.

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Fundamentals Eğitimi

Fundamentals Eğitimleri Temel İşletme Eğitimi İşletme Nedir? İşletme, üretim, satış ve kar elde etme amacıyla faaliyet gösteren organizasyonların yönetimi ve işleyişiyle ilgilenen disiplindir. Ayrıca, kaynakların

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Executive Management Eğitimi

Executive Management Eğitimi Executive Management Eğitimli, üst düzey yöneticilere liderlik, strateji geliştirme ve işletme yönetimi konularında bilgi ve beceriler sağlayan bir eğitim serisidir. Bu eğitimler,

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Computer Forensics Eğitimi

Computer Forensics Eğitimi Computer Forensics (Bilgisayar Adli Bilişim) eğitimi, bilgisayar sistemlerindeki suç izlerini keşfetmeyi sağlar. Sonrasında toplanan verilerin nasıl analiz edileceğini anlatmayı amaçlar. Bu eğitimler,

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Network Security Eğitimi

Network Security eğitimleri, ağ yöneticileri, ağ güvenlik uzmanları ve sistem yöneticileri gibi rollerde çalışanlara yöneliktir. Bu eğitimler, katılımcılara ağ güvenliği tehditlerini anlama hakkında beceri kazandırır.

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Encryption Eğitimi

Encryption Eğitimi Encryption (Şifreleme) eğitimi, veri ve iletişimlerin güvenliğini sağlamak için kullanılmaktadır. Bu nedenle, şifreleme yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitimler,

Eğitimi İncele »

PenTest Eğitimi

Pentest (Penetration Test) Eğitimi, bilgisayar sistemlerini ve ağları güvenlik açıklarını tespit etmek ve analiz etmek için kullanılan yöntemler, araçlar ve teknikler hakkında derinlemesine bir eğitimdir.Ayrıca

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Incident Handling Eğitimi

Incident Handling Eğitimi Incident Handling (Olay Yönetimi) eğitimi, bilgisayar sistemlerinde ve ağlarda ortaya çıkan güvenlik olaylarına etkili ve hızlı bir şekilde yanıt verme becerisini geliştirmeyi

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

DevSecOps Certification Eğitimi

DevSecOps Certification Eğitimi DevSecOps Certification (DevSecOps Sertifikasyonu) eğitimi, geliştirme, güvenlik ve işletim ekipleri arasında güvenli yazılım geliştirme süreçlerini entegre etmeyi öğretir. Bunun yanında uygulama becerilerini

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Cyber Technician Eğitimi

Cyber Technician Eğitimi Cyber Technician (Siber Teknisyen) eğitimi, bilgisayar sistemlerinin ve ağların güvenliğini sağlamak amacıyla temel teknik becerileri öğretir.. Yani bu eğitimler, siber güvenlik alanında

Eğitimi İncele »

Python Eğitimi

Python Eğitimi, katılımcılara Python programlama dilini öğrenme ve uygulama becerileri kazandırır. Ayrıca Bu eğitim, Python’un temel yapılarını, veri tiplerini, döngüleri, koşullu ifadeleri ve fonksiyonları öğretir.

Eğitimi İncele »
Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Blockchain Fintech (BFC) Eğitimi

Blockchain Fintech (BFC) eğitimi, finans sektöründe blockchain teknolojisinin kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan bir sertifikasyon programını içermektedir. Bu eğitim, katılımcılara finansal teknoloji (fintech) alanında

Eğitimi İncele »

CISCO Eğitimi

CISCO eğitimi, katılımcılara CISCO ağ ve iletişim teknolojileri konusunda kapsamlı bir bilgi ve beceri sağlar. Bu eğitim, CISCO ağ ürünleri ve sistemleriyle ilgili temel ve

Eğitimi İncele »

Oracle Database Eğitimi

Oracle Database Eğitimi: İlişkisel Veritabanı Yönetimi ve PL/SQL Programlama Kurumlar için Oracle Database Eğitiminin Önemi İşletmelerde İlişkisel Veritabanı Yönetimi için Oracle Database’in Rolü Oracle Database,

Eğitimi İncele »

Java Eğitimi

Java eğitimleri, katılımcılara Java programlama dilinin temellerini ve ileri seviyedeki konularını öğretir. Eğitim sürecinde, katılımcılar Java’nın syntax yapısını, veri tiplerini, döngüleri, karar yapılarını ve fonksiyonları

Eğitimi İncele »
HTML5 eğitimleri kategorisi

HTML5 Eğitimi

HTML5 Eğitimi: Modern ve İleri Düzey Web Tasarımının Temelleri Kurumlar için HTML5 Eğitiminin Önemi İşletmelerde Modern ve Etkileşimli Web Tasarımı için HTML5’in Rolü HTML5, web

Eğitimi İncele »
ISTQB Teknik Test Analisti Eğitimi

ISTQB Eğitimi

ISTQB Eğitimi Öncelikle,   ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), yazılım test uzmanları için uluslararası bir sertifikasyon programıdır. Bununla birlikte ISTQB Eğitimi, yazılım testi prensiplerini, yöntemlerini

Eğitimi İncele »

ITIL Eğitimi

 ITIL Eğitimi ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Eğitimi, bilgi teknolojileri hizmet yönetimi alanında uluslararası olarak kabul gören bir çerçevedir. Dolayısıyla eğitim, katılımcılara ITIL prensiplerini, süreçlerini

Eğitimi İncele »

JavaScript Eğitimi

JavaScript Eğitimi: Web Uygulamalarını Canlandırma Sanatı Kurumlar için JavaScript Eğitimlerinin Önemi İşletmelerin Rekabet Avantajını Artırmada JavaScript’in Rolü JavaScript, web uygulamalarına dinamik özellikler eklemek için kullanılan

Eğitimi İncele »

Kanban Eğitimi

Kanban Eğitimi Kanban Eğitimi, ilk olarak bir görsel yönetim ve iş akışı yöntemidir. Yani, eğitim, katılımcılara Kanban prensiplerini, uygulamalarını ve yönetim süreçlerini öğretmeyi amaçlar. Bu

Eğitimi İncele »

Microservices Eğitimi

Microservices Eğitimi, katılımcılara mikro hizmet mimarisini anlamaları ve uygulamaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitim, monolitik mimariden mikro hizmetlere geçiş sürecini ele alır

Eğitimi İncele »

MongoDB Eğitimi

MongoDB Eğitimleri: Doküman Tabanlı Veritabanı ve Veri Yönetimi Kurumlar için MongoDB Eğitiminin Önemi İşletmelerde Doküman Tabanlı Veritabanı Yönetimi için MongoDB’nin Rolü MongoDB, popüler ve yaygın

Eğitimi İncele »

OpenShift Eğitimi

OpenShift Eğitimi: Konteyner Orkestrasyon Platformu Kurumlar için OpenShift Eğitiminin Önemi OpenShift’in Rolü OpenShift, Red Hat tarafından geliştirilen bir konteyner orkestrasyon platformudur. Bu nedenle, OpenShift, işletmelerin

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.