fbpx
Generic filters
Search in title

Temel İş Hukuku Eğitimi

Eğitim Hakkında

Temel İş Hukuku Eğitimi, çalışan ve işveren hakları konusunda temel bilgiler sunar. Bu eğitim, iş sözleşmelerinin önemli noktalarını kapsamlı bir şekilde ele alır. Katılımcılar, iş hukuku mevzuatı hakkında detaylı bilgi edinirler. Ayrıca, işe alım süreçlerinde yasal düzenlemeleri öğrenirler.

Eğitim, işten çıkarma prosedürleri ve yasal haklar üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, tazminat hakları ve işe iade davalarını anlar. Bu eğitim, ayrımcılık ve cinsiyet eşitliği konularını da içerir. Katılımcılar, iş yerinde eşit davranış kurallarını öğrenir.

Temel İş Hukuku Eğitimi, sendikal haklar ve toplu iş sözleşmeleri üzerinde durur. Katılımcılar, sendikal örgütlenme süreçlerini ve bu süreçlerin yasal çerçevesini kavrar. Eğitim, iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkili hukuki yükümlülükleri de anlatır. Dolayısıyla katılımcılar, iş yerinde sağlık ve güvenlik önlemlerini almanın önemini öğrenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, iş yerindeki riskleri azaltmayı amaçlar. Bu eğitim, tehlikeli maddelerle çalışma yöntemlerini detaylı bir şekilde inceler. Katılımcılar, tehlikeleri nasıl tanıyacaklarını ve önlemleri nasıl alacaklarını öğrenir. Ayrıca, acil durum planları ve ilk yardım uygulamaları üzerinde durulur.

Eğitim, ergonomi ve iş yerinde sağlık koruma stratejilerini de ele alır. Katılımcılar, çalışma ortamını nasıl daha güvenli hale getireceklerini anlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, psikolojik risk faktörlerini de kapsar. Böylece katılımcılar, iş stresi ve mobbing gibi konulara çözümler geliştirir.

Her iki eğitim de, iş yerinde yasal uyum ve güvenliği artırır. Katılımcılar, hukuki sorumluluklarını ve güvenlik prosedürlerini uygulama yeteneğini geliştirir. Bu sayede, iş yerlerinde daha sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturulur. Katılımcılar, eğitimleri tamamladıktan sonra, iş hukuku ve iş güvenliği konularında bilinçli hareket eder. Bu bağamda bilgiler, iş yerlerinde uyum ve verimliliği önemli ölçüde artırır.

Kurumsal Gelişim Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. İş Hukukunun Temelleri: İş hukuku kavramları, temel ilkeler ve uygulama alanları.
 2. İş Sözleşmeleri: Sözleşme türleri, hazırlama süreçleri ve sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 3. Çalışan Hakları ve Yükümlülükleri: Çalışanların yasal hakları, işveren yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin iş yerine etkileri.
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri: İş sağlığı ve güvenliği hukuku, risk değerlendirme ve uyum süreçleri.
 5. İşten Çıkarma ve Tazminat Hükümleri: İşten çıkarma süreçleri, tazminat hakları ve yargısal süreçler.
 6. Çalışma Mevzuatı ve Yargı Kararları: Güncel mevzuat değişiklikleri, önemli yargı kararları ve bu kararların iş hukukuna etkileri.

Ön Koşullar

 • İşletme veya hukuk alanında temel bilgi.
 • Hukuki metinleri anlama ve temel yasal terimlere aşinalık.

Kimler Katılmalı

 • İnsan Kaynakları profesyonelleri.
 • İşletme yöneticileri ve işverenler.
 • Küçük işletme sahipleri.
 • Yeni ve tecrübeli avukatlar.
 • Hukuk öğrencileri.

Outline

1. Gün:
 • İş Hukukunun Temelleri ve İş Sözleşmeleri
  • İş hukukuna giriş, temel ilkeler ve kavramlar.
  • İş sözleşmelerinin hazırlanması, çeşitleri ve önemli unsurlar.
 • Çalışan Hakları ve İş Sağlığı Güvenliği
  • Çalışan haklarına genel bakış, işverenlerin yasal yükümlülükleri.
  • İş sağlığı ve güvenliği yasaları, uygulamalar ve iş yerindeki önemi.
2. Gün:
 • İşten Çıkarma Süreçleri ve Tazminat Hükümleri
  • İşten çıkarma koşulları, süreçler ve hukuki yükümlülükler.
  • Çalışanların tazminat hakları, hesaplama yöntemleri ve uygulamalı örnekler.
 • Mevzuat Güncellemeleri ve Yargı Kararları
  • Son mevzuat değişiklikleri ve iş hukukuna etkileri.
  • Önemli yargı kararları ve bu kararların iş dünyası üzerindeki pratik etkileri.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.