Generic filters
Search in title

Fundamentals Eğitimi

Siber Güvenlik Eğitimleri Certified Cybersecurity Technician (C|CT) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Fundamentals Eğitimleri

Temel İşletme Eğitimi

İşletme Nedir?

İşletme, üretim, satış ve kar elde etme amacıyla faaliyet gösteren organizasyonların yönetimi ve işleyişiyle ilgilenen disiplindir. Ayrıca, kaynakların planlanması, organizasyonu, yönetimi ve kontrolü süreçlerini içerir. Bunun yanı sıra İşletme eğitimi, katılımcılara iş dünyasının temel prensiplerini, işletme süreçlerini ve yönetim becerilerini öğretir.

Temel İşletme Eğitimi İçeriği

 1. İşletme Kavramı: İşletme tanımı, amaçları ve işletme türleri.
 2. İşletme Fonksiyonları: Planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol süreçleri.
 3. Stratejik Yönetim: Stratejik planlama, hedef belirleme ve strateji oluşturma.
 4. İşletme Çevresi: Mikro ve makro çevre faktörleri, PESTEL analizi, rekabet analizi.
 5. İnsan Kaynakları Yönetimi: İşe alım, eğitim, performans yönetimi ve motivasyon.
 6. Pazarlama: Pazar araştırması, ürün geliştirme, fiyatlandırma ve pazarlama iletişimi.
 7. Finansal Yönetim: Mali tablolar, bütçeleme, yatırım değerlendirmesi ve finansal analiz.

Temel Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetimi, belirli bir hedefi gerçekleştirmek için kaynakları planlama, organizasyon, yönetme ve kontrol etme sürecidir. Bu nedenle, proje yönetimi, proje sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için proje kapsamı, zamanlama, bütçe, kalite ve riskleri yönetir. Temel proje yönetimi eğitimi, katılımcılara proje yönetimi prensiplerini, araçlarını ve tekniklerini öğretir.

Temel Proje Yönetimi Eğitimi İçeriği

 1. Proje Yönetimi Temelleri: Proje tanımı, proje yaşam döngüsü ve proje yönetimi süreci.
 2. Proje Planlama: Proje kapsamı, zamanlama, bütçe, kaynaklar ve risk yönetimi.
 3. Proje Ekipleri ve İletişim: Proje ekipleri oluşturma, iletişim planlama ve proje paydaşlarıyla iletişim.
 4. Proje Risk Yönetimi: Risk tanımlama, analiz, değerlendirme ve risk yönetimi stratejileri.
 5. Proje İzleme ve Kontrol: Projenin ilerlemesini takip etme, değişiklik yönetimi ve kalite kontrol.
 6. Proje Kapanışı: Proje sonlandırma, proje değerlendirmesi ve deneyimlerin paylaşılması.

İletişim Becerileri Eğitimi

İletişim Becerileri Nedir?

Etkili ve anlaşılır bir şekilde düşünceleri ifade etme, dinleme, anlama ve etkileşimde bulunma yeteneğidir. Bu nedenle, iletişim becerileri, iş hayatında başarılı iletişim kurabilmek için önemlidir. Temel iletişim becerileri eğitimi, katılımcılara etkili iletişim stratejilerini, beden dili, empati ve aktif dinleme gibi becerileri öğretir.

Eğitim İçeriği

 1. Etkili İletişim Temelleri: İletişimin önemi, iletişim süreci ve engelleri.
 2. Sözlü İletişim: Konuşma becerileri, etkili sunum teknikleri ve toplantı yönetimi.
 3. Yazılı İletişim: E-posta yazma, raporlama ve profesyonel yazılı iletişim.
 4. Beden Dili ve İletişim: Mimikler, jestler, duruş ve beden dilinin etkili kullanımı.
 5. Aktif Dinleme: Empati, anlayışlı dinleme ve iletişimde geri bildirim verme.
 6. İletişim Engelleri ve Çözümleri: Anlaşmazlıkların çözümü, eleştirel düşünme ve esneklik.

Bu temel eğitimler, iş dünyasında başarılı olmak ve kariyerlerini geliştirmek isteyen herkes için önemlidir. İşletme eğitimi, iş süreçlerini anlamak ve yönetmek için gerekli becerileri sağlarken, proje yönetimi eğitimi projeleri başarıyla tamamlamak için gerekli yönetim stratejilerini öğretir. İletişim becerileri eğitimi ise etkili iletişim kurma ve işbirliği yapma becerilerini geliştirir. Eğitim kategorimize buradan ulaşabilirsiniz.

HTML5 eğitimleri kategorisi

HTML5 Eğitimi

HTML5 Eğitimi: Modern ve İleri Düzey Web Tasarımının Temelleri Kurumlar için HTML5 Eğitiminin Önemi İşletmelerde Modern ve Etkileşimli Web Tasarımı için HTML5’in Rolü HTML5, web

Eğitimi İncele »
C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

C# Eğitimi

C# Eğitimi: Güçlü ve Kapsamlı Uygulamaların Temeli Kurumlar için C# Eğitimlerinin Önemi İşletmelerin Verimliliği ve Güçlü Uygulamalar için C#’ın Rolü C#, Microsoft tarafından geliştirilen ve

Eğitimi İncele »

C++ Eğitimi

C++ Eğitimi: Güçlü ve Hızlı Uygulamaların Temel Taşı Kurumlar için C++ Eğitiminin Önemi İşletmelerde Verimlilik ve Performans için C++’ın Rolü C++, yüksek performanslı ve verimli

Eğitimi İncele »

Java Eğitimi

Java eğitimleri, katılımcılara Java programlama dilinin temellerini ve ileri seviyedeki konularını öğretir. Eğitim sürecinde, katılımcılar Java’nın syntax yapısını, veri tiplerini, döngüleri, karar yapılarını ve fonksiyonları

Eğitimi İncele »

Android Eğitimi

Android Eğitimi: Güçlü ve Kapsamlı Mobil Uygulama Geliştirmenin Temeli Kurumlar için Android Eğitiminin Önemi İşletmelerde Geniş Kitlelere Ulaşma Potansiyeli için Android’in Rolü Android, mobil cihazlar

Eğitimi İncele »

Oracle Database Eğitimi

Oracle Database Eğitimi: İlişkisel Veritabanı Yönetimi ve PL/SQL Programlama Kurumlar için Oracle Database Eğitiminin Önemi İşletmelerde İlişkisel Veritabanı Yönetimi için Oracle Database’in Rolü Oracle Database,

Eğitimi İncele »

Windows Server Eğitimi

Windows Server Eğitimi: Kurumsal Altyapı Yönetimi ve Güvenlik Kurumlar için Windows Server Eğitiminin Önemi Windows Server’in Rolü Windows Server, işletmelerin kurumsal altyapı yönetimi için tercih

Eğitimi İncele »

CISCO Eğitimi

CISCO eğitimi, katılımcılara CISCO ağ ve iletişim teknolojileri konusunda kapsamlı bir bilgi ve beceri sağlar. Bu eğitim, CISCO ağ ürünleri ve sistemleriyle ilgili temel ve

Eğitimi İncele »

System Center (SCMM) Eğitimi

System Center (SCMM) Eğitimi, katılımcılara Microsoft System Center Configuration Manager’ın kullanımını öğretir. Bu eğitim, katılımcıların SCMM’nin kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.