Generic filters
Search in title

C++ Programlama Eğitimi

Eğitim Hakkında

C++ programlama eğitimi, katılımcılara C++ diliyle uygulama geliştirme becerisi kazandırır. Veri yapıları, etkili veri yönetimini öğretir ve anlamak için kritiktir. Nesne yönelimli programlama, karmaşık yapıları yönetmeyi kolaylaştırır. Eğitim, ayrıca sistem programlama konularını da ele alır. Yüksek performanslı grafikler, görsel uygulamalar için önemlidir. Oyun geliştirme, eğlence endüstrisinde önemli bir rol oynar. C++ eğitimi, katılımcılara bu alanlarda uygulamalar geliştirmek için gereken bilgiyi verir.

Standart kütüphaneler, kod yazma sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır. Fonksiyonlar, kodun yeniden kullanılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlar. Diziler, birden çok veri öğesini düzenli bir şekilde saklar. Pointçiler, veriye doğrudan erişim sağlar ve performansı artırır. Sınıflar, nesne yönelimli programlamada temel yapı taşlarıdır. Nesneler, gerçek dünya varlıklarının temsilleridir. Dosya işlemleri, veriyi kalıcı olarak saklama yeteneğini öğretir. Hata yönetimi, programların güvenilir ve stabil çalışmasını sağlar.

Sınıf ve nesne kalıtımı, kodun yeniden kullanımını artırır. Polymorphism, nesnelerin farklı tiplerde olmasına olanak tanır. Eğitim, C++’ın avantajlarını ve gücünü gösterir. C++’ın geniş kullanım alanları, eğitimi alacakları çeşitli kariyer yollarına yönlendirir. Sistem programlama, işletim sistemleri ve düşük seviyeli uygulamalar için temeldir. Grafik ve multimedya, görsel içerik üretiminde kullanılır. Veri madenciliği, büyük veri setlerinden bilgi çıkarmak için kullanılır.

Katılımcılar, bu eğitimle karmaşık uygulamalar geliştirir. Modern C++ tekniklerini öğrenmek, kod kalitesini artırır. Performans iyileştirmeleri, uygulamaların daha hızlı çalışmasını sağlar. Eğitim, katılımcıları mevcut uygulamaları C++ ile geliştirmeye teşvik eder. Derinlemesine C++ bilgisi, katılımcılara güçlü bir temel sağlar. Eğitim, ayrıca problem çözme ve algoritma becerilerini geliştirir.

Kısacası, C++ programlama eğitimi, katılımcılara kapsamlı bir C++ bilgisi sağlar. Bu bilgi katılımcılara nasıl modern uygulama geliştireceklerini ve mevcutları uygulamaları nasıl iyileştireceklerini öğretir. Eğitim, programlama dünyasında başarılı bir kariyer için gereken becerileri kazandırır.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

C++ programlama eğitimi süresince aşağıdaki konuları öğrenebilirsiniz:  
 • C++ programlama dilinin temel kavramlarını
 • Veri tipleri, değişkenler ve operatörleri
 • Kontrol yapılarını (if, switch, for, while)
 • Fonksiyonları
 • Diziler, sıralı diziler ve sözlükleri
 • Nesne yönelimli programlama kavramları (sınıflar, nesneler, kalıtım, polymorphism)
 • Standart kütüphanelerin kullanımı (input/output, string, vektör, liste, map vb.)
 • Dosya işlemlerini
 • Hata yönetimi ve excepetion handling
 • Veri yapılarını (stacks, queues, linked lists, trees vb.) öğreneceksiniz.
  Bu listede yer alan konular genellikle eğitim programına göre değişebilir ve diğer avans seviyedeki konular da eklenebilir.

Ön Koşullar

C++ programlama eğitimine katılmak için genellikle aşağıdaki ön koşullar gerekmektedir:  
 • Temel programlama kavramlarının anlaşılması: Variables, loops, functions, conditional statements vb.
 • Başka bir programlama dili (örneğin Python, Java, C) kullanmış olmak.
 • Bilgisayarın kullanımı ve dosya sistemi hakkında temel bilgi sahibi olmak
  Ancak bu ön koşullar eğitim verilen yerden yere değişebilir ve bazı eğitimler için daha az tecrübe gerekebilir. Eğitim veren kurumun websitesinden ya da eğitmenle direk olarak iletişime geçerek ön koşullar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Kimler Katılmalı

C++ programlama eğitimine katılmak isteyen kişiler aşağıdaki profillere sahip olabilir:  
 • Temel programlama kavramlarını öğrenmek isteyen ve profesyonel olarak bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler.
 • Başka bir programlama dili kullanmış olan ve C++ öğrenmek isteyen kişiler.
 • Oyun, grafik ve multimedya uygulamaları, veri madenciliği, sistem programlama vb. gibi alanlarda uygulama geliştirmek isteyen kişiler.
 • C++ ile yazılmış uygulamaları anlamak, geliştirmek veya optimize etmek isteyen kişiler.
  Bu liste tamamen kişisel amaçlarına ve profesyonel hedeflerine göre genişletebilirsiniz. C++ programlama eğitimi size istediğiniz alanda beceriler kazandırarak kariyerinizi geliştirme fırsatı sunar.

Outline

Introduction and Overview

 • Relating C, C++, Java, and C#
 • The in-class development environment
 • Other development environments
 

C++ Programming Building Blocks

 

The main function and standard I/O

 • Displaying values and strings to cout
 • Reading values from cin
 • Formatting with stream manipulators
 

Objects, constants, and references

 • Declaring and initializing variables
 • Utilizing C++ 11/14 new keywords
 • Integer and floating-point data types
 • Performing calculations and displaying results
 • Utilizing references for efficiency and constants for safety
 

Defining and calling functions

 • Passing arguments to functions and returning values from functions
 • Call-by-value vs. call-by-reference vs. call-by-address
 • Scope, duration, and initial values variables
 

Decisions, loops, and logic

 • Making decisions with if/else
 • bool vs. int logical values
 • if/else statement “chains”
 • Performing loops with while and for
 • Implementing C++ range-based for loops
 • Equality, relational, and logical operators
 

Arrays, pointers, and strings

 • Declaring and using arrays and pointers
 • Storing strings in character arrays
 • Accessing array elements via pointers
 • Pointers vs. references
 • Standard string class and functions
 

Defining C++ Classes and Objects

 

Encapsulating higher-level data types

 • Public member functions and private data members
 • Protected class members
 • Constructors and destructors
 • Self-reference: the pointer
 • The class member operator (::)
 

Declaring, accessing, and modifying objects

 • Manipulating arrays of objects, pointers to objects and references to objects
 • Invoking member functions
 • const member functions
 • Passing objects by value and by reference
 

Overloading and templates

 • Simplifying class interfaces
 • Function signatures
 • Overloading assignment (=) and insertion (\<\<)
 • friend functions and classes
 • Explicit copy/move construction
 • Avoiding default assignment and copy construction
 • Utilizing STL templates to define families of classes
 

Separating interfaces and implementations

 • How separation supports code reuse
 • Building header files and code files
 

Extending Classes via Inheritance

Deriving new classes from existing classes

 • Construction and destruction of derived objects
 • Reusability via incremental extensions
 • Base classes and derived classes
 

Utilizing polymorphic functions

 • Overriding virtual base-class member functions in derived classes
 • Runtime lookup of functions through base-class pointers and references
 

Managing dynamic data

 • Allocating and deallocating memory with new and delete
 • Handling errors with try and catch
 • Avoiding memory leaks
 • Utilizing lambdas and smart pointers
 

Standards and Portability

 • Applicability to Windows and UNIX/Linux
 • ANSI/ISO C++ 11/14 and evolving standards

C++ Eğitimi

C++ Eğitimi: Güçlü ve Hızlı Uygulamaların Temel Taşı Kurumlar için C++ Eğitiminin Önemi İşletmelerde Verimlilik ve Performans için C++’ın Rolü C++, yüksek performanslı ve verimli

Eğitimi İncele »

C++ 11 Programlama Eğitimi

C++11 programlama eğitimi, C++’ın 2011 sürümünün etkileyici özelliklerini öğretir. C++11, modern ve verimli yazılım geliştirme imkanları sunar. Programlama temelleri bu eğitimde ayrıntılı bir şekilde incelenir.

Eğitimi İncele »
C# for Automation Test Engineers eğitimi, otomasyon test mühendislerine C# programlama dilini kullanarak test otomasyonu yazma becerilerini kazandırır.

C# Eğitimi

C# Eğitimi: Güçlü ve Kapsamlı Uygulamaların Temeli Kurumlar için C# Eğitimlerinin Önemi İşletmelerin Verimliliği ve Güçlü Uygulamalar için C#’ın Rolü C#, Microsoft tarafından geliştirilen ve

Eğitimi İncele »

Qt Programming Eğitimi

Qt Programlama Eğitimi, yazılım geliştiricilere Qt C++ kütüphanesini kullanarak güçlü yazılım uygulamaları ve grafiksel kullanıcı arayüzleri (GUI) geliştirme yetenekleri kazandırır. Eğitim, derinlemesine bilgi ve pratik

Eğitimi İncele »

Eğitim Talep Formu