fbpx
Generic filters
Search in title

Change Management Black Belt Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Change Management Black Belt Eğitimi”, bir kuruluşun başarıyla değişim süreçlerini yönetebilme ve yönlendirebilme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olan bir eğitim programıdır. Bu tür bir program genellikle değişim yönetimi konusunda kapsamlı bilgi ve becerilere sahip olmak isteyen bireylere yöneliktir. Ayrıca Bu programın genel amacı, bir organizasyonda etkili ve sürdürülebilir değişiklikleri başarıyla yönetme ve uygulama becerisini geliştirmektir.

Programın içeriği genellikle aşağıdaki ana konuları içerir:

1. Değişim Yönetimi Modelleri ve Teorileri: Öğrenciler, değişim yönetimi süreçlerinin anlaşılması için çeşitli teorik modeller ve çerçeveler hakkında kapsamlı bilgi edinirler.

2. Liderlik ve Değişim Yönetimi: Bu bölüm, liderlerin değişim süreçlerinde etkin olmayı anlatır. Değişim yönetiminde liderlik için gereken beceriler üzerinde durur.

3. Değişim Stratejileri: Etkili değişim stratejilerinin nasıl oluşturulacağı ve uygulandığı bu bölümde ayrıntılı olarak ele alınır.

4. İletişim ve Değişim Yönetimi: Değişim süreçlerinde etkili iletişimin önemini vurgular. Bu süreçleri kolaylaştırmak için hangi iletişim stratejilerinin kullanılacağı hakkında bilgi verilir.

5. Değişimin Ölçümü ve Değerlendirilmesi: Bu bölüm, değişim yönetimi programlarının etkinliğini değerlendirmek için ölçüm ve değerlendirme tekniklerini inceler.

6. Değişime Direnç: Değişime direnci anlama ve ayrıca onu nasıl yöneteceğinizi bu bölümde öğrenirsiniz.

Black Belt sertifikasını almak genellikle bir sınavı başarıyla geçmeyi gerektirir. Bu sınav, kurs materyalini anlama ve uygulama yeteneğinizi test eder. Sertifika, değişim yönetiminde derinlemesine bilgi ve becerilere sahip olduğunuzu ifade eder. Ayrıca bir organizasyonda önemli ve etkili değişimleri yönetebileceğinizi gösterir.

Change Management Black Belt Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz

Neler Öğreneceksiniz?

“Change Management Black Belt Eğitimi” programı kapsamında öğrenebileceğiniz konular şunları içerebilir:
 • Değişim yönetimi teorileri ve stratejileri
 • Değişim yönetimi süreçleri ve aşamaları
 • Değişim projeleri için proje yönetimi becerileri
 • Değişim projelerinin planlama, yürütme, izleme ve değerlendirme aşamaları
 • Liderlik becerileri ve değişim projelerinde liderlik yapma
 • Takım yönetimi, çatışma yönetimi ve risk yönetimi becerileri
 • İletişim stratejileri ve değişim projelerinde etkili iletişim
 • Değişim projelerinde veri analizi, ölçümleme ve performans izleme
 • Değişim yönetimi projelerinde sürdürülebilirlik sağlama ve değişimi sürdürülebilir hale getirme yöntemleri.
 • Bu program sayesinde, değişim yönetimi süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan teorik bilgi, uygulamalı beceriler ve en iyi uygulama yöntemleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirsiniz. Ayrıca, değişim yönetimi projelerini planlamak, uygulamak, yönetmek ve değerlendirmek için gerekli araçları ve teknikleri öğrenebilirsiniz.

Ön Koşullar

“Change Management Black Belt Eğitimi” programı için ön koşullar farklılık gösterebilir, ancak genellikle aşağıdakileri içerebilir:
 • Değişim yönetimi konusunda temel bilgi ve anlayışa sahip olmak.
 • İşletme, yönetim, organizasyonel psikoloji veya ilgili bir alanda lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak.
 • Değişim yönetimi projelerinde liderlik, proje yönetimi veya danışmanlık tecrübesine sahip olmak.
 • İyi bir İngilizce dil becerisine sahip olmak, çünkü programda kullanılan kaynaklar ve materyaller genellikle İngilizce’dir.
 • Bazı programlar için, “Change Management Practitioner” sertifikası gibi önceden elde edilmiş bir sertifika gerekebilir.
 • Ancak, her kurum veya kuruluşun farklı ön koşulları olabilir ve bu nedenle her programın özel koşullarını kontrol etmek önemlidir.

Kimler Katılmalı

“Change Management Black Belt Eğitimi” programı, değişim yönetimi alanında çalışan veya kariyerlerinde değişim yönetimi konusunda uzmanlaşmak isteyen herkes için faydalı olabilir. Program, özellikle aşağıdaki kişiler için uygundur:
 • Değişim yönetimi konusunda çalışan veya kariyerlerinde değişim yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen yöneticiler, liderler ve proje yöneticileri.
 • Değişim yönetimi danışmanları veya değişim yönetimi projelerinde çalışan profesyoneller.
 • İşletme yönetimi, organizasyonel davranış, insan kaynakları yönetimi veya ilgili bir alanda eğitim gören öğrenciler.
 • Değişim yönetimi disiplininde daha önce eğitim almış ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Program, değişim yönetimi projelerini yönetmek, liderlik etmek veya danışmanlık yapmak isteyen kişilerin ihtiyaç duyabilecekleri teorik bilgi, pratik beceriler ve en iyi uygulama yöntemleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırmayı hedefler. Bu nedenle, değişim yönetimi alanında kariyer yapmak veya mevcut becerilerini geliştirmek isteyen herkes için uygun olabilir.

Outline

Change Management Black Belt Course Outline
 • The course covers the following topics:
 • Understanding the impact of change
 • Supporting and preparing for impending changes
 • Understanding and managing others through changes
 • Getting buy-in
 • Dealing with individual and organisational resistance
 • Building and maintaining good working relationships with stakeholders
 • Getting more creative with change solutions
 • Gaining increased confidence and motivation
Change Management Course Objectives
 • To understand how to minimize disruption to your organisation
 • Have a better understanding of how to exert control over the schedule
 • Identify how to reduce the pain of the change
 • Understand how to engage with affected employees and get theminvolved in planning and executing the change
 • Build a team at all levels of the organisation to work together to implement change
 • Have a foundation for change skills that will make future changes easier

Eğitim Talep Formu

Change Management Eğitimi

 BChange Management Eğitimi Her şeyden önce, Change Management (Değişim Yönetimi),, organizasyonlarda gerçekleşen değişimleri planlama, uygulama ve yönetme sürecidir. Bu nedenle, Change Management Eğitimi, katılımcılara değişim

Eğitimi İncele »