fbpx
Generic filters
Search in title

Project Management Institute Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Eğitimi

Eğitim Hakkında

Project Management Institute Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Eğitimi, PMI-ACP sertifikasyonu sınavına hazırlık için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim programı, Agile proje yönetimi konseptleri, araçları ve tekniklerini öğretir. PMI-ACP sertifikasyon sınavında başarılı olmak için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler.

PMI-ACP, PMI tarafından sunulan ve Agile yöntemlerinin kullanımını doğrulayan bir sertifikasyondur. Agile, hızlı ve esnek bir proje yönetimi yaklaşımıdır.  Son yıllarda proje yönetimi alanında popülerlik kazanmıştır. PMI-ACP sertifikasyonu, Agile yöntemlerinin kullanımında uzmanlık seviyesini kanıtlar.

PMI-ACP (Project Management Institute – Agile Certified Practitioner) Sertifikasyonu

Agile proje yönetimi konseptlerini kapsamlı bir şekilde ele alır. Bu sertifika, Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) ve Crystal gibi çeşitli Agile yöntemlerine hakimiyet gerektirir. PMI-ACP sınavı, Agile proje yönetimi süreçlerini, Agile araç ve tekniklerini inceler. Agile değerlerini ve prensiplerini, Agile rollerini ve PMI’nin A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) gibi diğer projeye yönelik konuları detaylı bir şekilde sorgular. Bu sertifikasyon, proje yöneticilerine Agile metodolojilerin uygulanmasında derinlemesine bir anlayış ve pratik bilgi kazandırır.

Bu sertifika aynı zamanda, proje yöneticilerinin kariyer gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunur. Agile yönetim teknikleri, onları kendi sektörlerinde daha rekabetçi ve talep gören profesyoneller haline getirir. Özellikle hızla değişen teknoloji ve iş dünyasında, Agile yönetim becerileri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Agile projelerde başarıya ulaşmak için gerekli olan işbirliğini oluşturur. Esneklik ve müşteri odaklı yaklaşımlar konusunda edinilen kapsamlı bilgi ve beceriler, profesyonellerin daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlar.

Ayrıca, PMI-ACP sertifikası sahipleri, Agile projelerde risk yönetimi ve kalite kontrol gibi kritik alanlarda da derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Bu da onların projeleri daha kapsamlı bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Ayrıca olası sorunlara karşı proaktif çözümler geliştirmelerini sağlar. Sonuç olarak, PMI-ACP sertifikası, proje yöneticilerine Agile dünyasında gerekli olan tüm becerileri kazandırmakla kalmaz. Aynı zamanda onların projelerini daha başarılı bir şekilde yönetmelerine ve kariyerlerinde ilerlemelerine olanak tanır. Bu sertifikasyon, projelerin daha verimli ve başarılı bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunurken, aynı zamanda proje yöneticilerinin sektörlerindeki değerini ve itibarını artırır.

Neler Öğreneceksiniz?

PMI-ACP eğitimi, öğrencilerin Agile proje yönetimi konseptlerini, araçlarını ve tekniklerini öğrenmelerini sağlar. Eğitim programı, öğrencilere PMI-ACP sınavında başarılı olmak için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefler. Öğrenciler, Agile yöntemlerini kullanarak proje yönetme becerilerini geliştirirler. PMI-ACP eğitimi, Agile proje yönetimi sürecini, Agile araç ve tekniklerini, Agile değerlerini ve prensiplerini, Agile rollerini ve PMI’nin A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) gibi diğer projeye yönelik konuları kapsar. Eğitim programı, aşağıdaki konuları içerebilir:
  • Agile proje yönetimi süreci ve Agile değerleri ve prensipleri
  • Agile araçları ve teknikleri, Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) ve Crystal gibi yöntemler
  • Agile rolleri ve sorumlulukları, özellikle Scrum Master, Product Owner ve Development Team rolleri
  • Proje yönetimi araçları, Agile metrikleri ve gösterge panoları
  • Ekip çalışması, liderlik ve yönetim becerileri

Ön Koşullar

PMI-ACP sertifikasyonuna başvurmak için belirli bir öncelik koşulu yoktur. Ancak, PMI-ACP sınavına hazırlanmak isteyenlerin Agile proje yönetimi hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları önerilir. PMI-ACP eğitim programına katılmak için herhangi bir öncelik koşulu da yoktur. Ancak, eğitim programı, Agile proje yönetimi hakkında temel bir anlayışa sahip olanlar için daha verimli olabilir. PMI-ACP sertifikasyonu, proje yönetiminde birkaç yıllık deneyime sahip olanlar için uygundur. PMI, en az 2.000 saat Agile proje yönetimi deneyimi veya son 5 yıl içinde en az 1.500 saat Agile proje yönetimi deneyimi şartı koşar. Ayrıca, PMI-ACP sınavına başvurmadan önce en az 21 saat Agile proje yönetimi eğitimi almış olmanız gerekmektedir.

Kimler Katılmalı

PMI-ACP eğitimi, Agile proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyen veya PMI-ACP sertifikasyonu almayı hedefleyen profesyoneller için uygundur. PMI-ACP sertifikasyonu, proje yöneticileri, proje liderleri, ürün yöneticileri, yazılım geliştiricileri, iş analistleri, test mühendisleri, proje yönetimi danışmanları ve proje yönetimi alanında çalışan herkes için faydalıdır. Eğitim ayrıca, Agile proje yönetimi konseptlerini öğrenmek isteyen veya bu alanda kariyer yapmak isteyenler için de uygun bir seçenektir. Ayrıca, Agile proje yönetimi metodolojileriyle çalışan veya bu metodolojileri kullanan proje ekipleri için de faydalı olabilir.

Outline

Agile Principles and Mindset

Delegates will explore and apply the different agile principles and mindsets within the context of the project team and organisation.
 

Value Driven Delivery

Delegates will learn how to deliver valuable results by producing high value increments for review.
 

Stakeholder Engagement

Delegates will understand current and future stakeholder engagements by building a trusting environment that aligns to their needs and expectations.
 

Team Performance

Delegate will learn how to create an environment of trust, learning, collaboration, and conflict resolution that is promotes self-organisation whilst enhancing relationships among team members.
 

Adaptive Planning

Delegates will explore how to produce and maintain an evolving plan, from initiation to closure. This can be based on goals, values, risks, constraints, stakeholder feedback, and review findings.
 

Problem Detection and Resolution

Delegates will understand how to continuously identify problems, impediments, and risk. You will also learn how to prioritize and resolve in a timely manner.
 

Continuous Improvement

Delegates will understand how to continuously improve the quality, effectiveness, and value of the product, the process, and the team.

Eğitim Talep Formu

PMI-PMP Eğitimi

PMI-PMP Eğitimi PMI (Project Management Institute) tarafından sunulan PMP (Project Management Professional) sertifikasyonu, proje yönetimi alanında uluslararası olarak tanınan bir sertifikadır. Yani, PMI-PMP Eğitimi, katılımcılara

Eğitimi İncele »