fbpx
Generic filters
Search in title

Tasarım Odaklı Kapsam Belirleme Eğitimi

Eğitim Hakkında

Eğitim Hakkında

Tasarım Odaklı Kapsam Belirleme Eğitimi, projelerde tasarım düşünce yöntemlerini uygulayarak kapsam belirleme ve yönetimi konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler sunan bir programdır. Bu eğitim, projelerde tasarım düşüncesinin temel prensiplerini kullanarak kapsamın nasıl etkin bir şekilde tanımlanacağını öğretir. Ayrıca, yönetileceği ve doğrulanacağı konularına odaklanır. Eğitim, tasarım düşünce sürecinin ilk adımlarından başlamaktadır. Bununla birlikte, prototipleme, paydaş iletişimi ve kapsamın doğrulanması gibi önemli konuları kapsamlı bir şekilde ele alır.

Program, katılımcılara tasarım düşüncesinin temellerini, proje kapsamını belirleme ve geliştirme stratejilerini öğretir. Eğitim, yaratıcı problem çözme, kullanıcı ihtiyaçlarının anlaşılması, fikir oluşturma ve prototip geliştirme konularını içerir. Katılımcılar, tasarım düşüncesi yöntemlerini kullanarak projelerde kapsamı nasıl tanımlayacaklarını ve bu kapsamı nasıl yöneteceklerini öğrenecekler.

Eğitim, proje kapsamının tanımlanmasında kullanıcı odaklı yaklaşımları, paydaşların beklentilerini anlama ve bunları proje hedefleriyle uyumlu hale getirme tekniklerini de içerir. Program ayrıca, proje kapsamının doğrulanması, değişiklik yönetimi ve paydaşlarla etkili iletişim kurma tekniklerine de odaklanır.

Tasarım Odaklı Kapsam Belirleme Eğitimi, teorik bilgileri gerçek dünya senaryoları ve uygulamalı alıştırmalarla birleştirmektedir. Ayrıca, katılımcılara tasarım odaklı düşünme ve kapsam yönetimi konusunda pratik deneyim kazandırır. Böylece, katılımcılar, tasarım düşüncesini kullanarak proje kapsamını etkin bir şekilde tanımlama ve yönetme konusunda yetkinlik kazanacaklardır. Bu beceriler, katılımcıların proje yönetimi ve tasarım düşünce alanlarında daha rekabetçi ve etkili olmalarını sağlar. Aynı zamanda, kariyerlerinde önemli bir fark yaratma potansiyeline sahip olacaklardır. Eğitim, katılımcıların tasarım odaklı kapsam belirleme ve yönetme konularında kapsamlı bir anlayış geliştirmelerine olanak tanır.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim programı, katılımcılara aşağıdaki konularda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefler:
 • Tasarım düşünce yöntemlerinin temelleri
 • Proje kapsamının tanımlanması ve projenin başlatılması
 • Paydaş analizi ve kullanıcı araştırması
 • Proje kapsamı açıklamasının oluşturulması: hedefler, teslimatlar, kısıtlamalar
 • Kapsamın etkili bir şekilde tanımlanması için teknikler
 • Kapsamın genişlemesini yönetme stratejileri
 • Prototip oluşturma ve sürekli iyileştirme
 • Paydaşlarla kapsamın doğrulanması için teknikler

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

Tasarım Odaklı Kapsam Belirleme Eğitimi, aşağıdaki profesyoneller için uygundur:
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Yöneticileri
 • Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi Uzmanları
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Ürün Tasarımcıları
 • İş Süreç Analistleri
Bu eğitim, proje kapsamını daha iyi tanımlamak, tasarım düşünce yöntemlerini kullanmak ve projelerde daha etkili iletişim kurmak isteyen herkes için faydalıdır.

Outline

Modül 1: Introduction to Design Thinking and Scope Definition

Overview of Design Thinking
 • What is design thinking?
 • Principles and stages of design thinking
 • The role of empathy in design thinking
Scope Definition and Project Initiation
 • Understanding the problem space and defining project goals
 • Conducting stakeholder analysis and user research
 • Creating the project scope statement: objectives, deliverables, constraints
Techniques for Effective Scoping
 • Identifying project requirements
 • Methods for scope decomposition
 • Creating a Work Breakdown Structure (WBS)
Hands-on Exercise: Defining a Project Scope
 • Participants will work on a sample project to define the project scope, identify
requirements, and create a WBS.

Modül 2: Advanced Scope Management and Prototyping

Managing Scope Creep
 • What is scope creep and why does it happen?
 • Strategies for managing and controlling scope creep
 • Impact of scope changes on project schedule, cost, and quality
Prototyping and Iterative Design
 • Introduction to prototyping: benefits, types, and stages
 • The role of prototyping in the design process
 • Implementing an iterative design approach for continuous improvement
Techniques for Validating Scope with Stakeholders
 • Importance of stakeholder communication and engagement
 • Approaches for validating project scope: reviews, walkthroughs, inspections
 • Handling feedback and scope change requests
Hands-on Exercise: Scope Validation and Prototyping
 • Participants will validate their defined project scope with other teams (acting as
stakeholders) and create a simple prototype based on their project scope.

Eğitim Talep Formu