fbpx
Generic filters
Search in title

Kriz Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kriz yönetimi eğitimi, bir organizasyon veya şirketin kriz durumlarıyla nasıl baş edebileceği konusunda eğitim ve rehberlik sağlar. Bu eğitim, kriz durumlarında işletmenin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için bir dizi adımı ve stratejileri içerir. Kriz yönetimi eğitimi, şirket yöneticilerine, çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara kriz durumlarında nasıl hareket edileceği konusunda bilgi ve beceri sağlar. Bu eğitim, kriz durumlarına hazırlık, risk analizi, iletişim stratejileri, kriz yönetim planları, kriz durumlarında liderlik, kriz sonrası değerlendirme gibi konuları kapsayabilir. Kriz yönetimi eğitimi, kriz durumlarına karşı hazırlıklı olmak için kritik bir öneme sahiptir ve işletmelerin kriz yönetimi stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Kriz yönetimi eğitimi sunan birçok kuruluş ve eğitim programı bulunmaktadır. Bu eğitimler, online veya yüz yüze şeklinde sunulabilir ve genellikle bir sertifika programı ile tamamlanabilir.

Neler Öğreneceksiniz?

Kriz yönetimi eğitimi içeriği genellikle aşağıdaki konuları kapsar:  
 1. Kriz durumlarına hazırlık: Eğitimde, kriz durumlarını öngörebilmek, risk analizi yapabilmek, kriz durumlarına karşı hazırlıklı olabilmek için gerekli adımlar ve stratejiler anlatılır.
 2. Kriz yönetim planı: Eğitimde, kriz durumlarına karşı hazırlıklı olmak için bir kriz yönetim planı nasıl oluşturulur, bu planın nasıl uygulanacağı anlatılır.
 3. İletişim stratejileri: Kriz durumlarında, etkilenen taraflarla (çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, basın vb.) etkili iletişim kurmak ve doğru mesajları iletmek çok önemlidir. Eğitimde, kriz durumlarında nasıl iletişim stratejileri belirlenir ve uygulanır anlatılır.
 4. Kriz durumlarında liderlik: Kriz durumlarında liderlerin nasıl hareket etmesi gerektiği, işletmenin faaliyetlerini yönetebilmek için liderlerin ne tür kararlar almaları gerektiği, nasıl bir yönetim anlayışı benimsemeleri gerektiği eğitimde anlatılır.
 5. Kriz sonrası değerlendirme: Eğitimde, kriz durumları sonrasında, yapılan işlerin ve alınan kararların nasıl değerlendirileceği, kriz sonrasında işletmenin normal faaliyetlerine nasıl dönüleceği gibi konular ele alınır.
  Bu konuların yanı sıra, eğitimde, kriz durumlarına karşı farkındalık oluşturmak, kriz durumlarında ekip çalışması, kriz durumlarında psikolojik destek, yasal ve etik konular gibi diğer önemli konular da ele alınabilir.  

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

Kriz yönetimi eğitimine birçok farklı sektörden, farklı pozisyonlardaki kişiler katılabilir. Özellikle aşağıdaki grupların kriz yönetimi eğitimine katılması önerilir:  
 1. Üst düzey yöneticiler: Kriz yönetimi eğitimi, üst düzey yöneticilere, işletmenin tüm departmanları arasında koordinasyon sağlayacak ve kriz durumlarına hazırlık konusunda liderlik rolü üstlenecek beceriler kazandırır.
 2. İşletme sahipleri: İşletme sahipleri, işletmelerinin kriz yönetimi stratejilerini geliştirmek ve işletmenin kriz durumlarına hazırlıklı olmasını sağlamak için kriz yönetimi eğitimine katılabilirler.
 3. İşletmenin kriz yönetim ekipleri: İşletmenin kriz yönetim ekipleri, kriz durumlarında nasıl hareket edeceklerine dair bilgi ve beceriler kazanmak için kriz yönetimi eğitimine katılmalıdırlar.
 4. İnsan Kaynakları Yöneticileri: İnsan kaynakları yöneticileri, kriz durumlarında çalışanların psikolojik ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için kriz yönetimi eğitimine katılmalıdırlar.
 5. Proje yöneticileri: Proje yöneticileri, kriz durumlarında projeleri yönetebilmek ve proje takımını yönlendirebilmek için kriz yönetimi eğitimine katılabilirler.
 6. İletişim uzmanları: İletişim uzmanları, kriz durumlarında işletmenin iletişim stratejilerini planlayabilmek, medya ile iletişim kurabilmek ve doğru mesajları iletebilmek için kriz yönetimi eğitimine katılabilirler.
  Bu listede yer almayan ancak işletmenin kriz yönetimi sürecinde yer alacak diğer departmanlardan çalışanlar da kriz yönetimi eğitimine katılabilirler.

Outline

Kriz yönetimi eğitiminin kapsamı, kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Ancak genellikle aşağıdaki konuları içerir:   Giriş  
 • Kriz yönetiminin tanımı
 • Kriz yönetimi süreci
 • Neden kriz yönetimi önemlidir?
  Kriz Durumlarına Hazırlık  
 • Kriz durumlarının öngörülmesi
 • Risk analizi
 • Acil durum planları
  Kriz Yönetim Planı  
 • Kriz yönetim planının hazırlanması
 • Kriz yönetim ekibi
 • Kriz durumlarında karar verme süreci
  İletişim Stratejileri  
 • İletişim stratejileri planlaması
 • Medya ilişkileri yönetimi
 • Sosyal medya yönetimi
  Kriz Durumlarında Liderlik  
 • Kriz durumlarında liderlik özellikleri
 • Kriz durumları için liderlik stratejileri
 • Ekip yönetimi
  Kriz Sonrası Değerlendirme  
 • Kriz sonrası değerlendirme
 • Öğrenme fırsatları ve iyileştirme önerileri
  Diğer Konular  
 • Kriz durumlarına karşı farkındalık oluşturma
 • Kriz durumlarında psikolojik destek
 • Yasal ve etik konular
 • Eğitim süresi ve kapsamı, eğitimin verileceği kurumun ihtiyaçlarına ve taleplerine göre değişebilir.
 

Eğitim Talep Formu

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi

Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi, politika yapıcıları ve düzenleyici kurum çalışanlarının, yasal ve düzenleyici girişimlerin etkilerini değerlendirme ve analiz etme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, düzenleyici değişikliklerin

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.