fbpx
Generic filters
Search in title

BigQuery ve Veri Depolama Stratejileri Eğitimi

Eğitim Hakkında

BigQuery ve Veri Depolama Stratejileri Eğitimi, veri analizini dönüştürür. Bu eğitim, Google Cloud’un BigQuery hizmetini kullanarak veri depolama ve analiz süreçlerine odaklanır. Katılımcılar, büyük veri setlerini etkili bir şekilde saklama, sorgulama ve analiz etme yöntemlerini öğrenirler. Aynı zamanda, veri depolama stratejileri ve verimlilik artırma tekniklerini keşfederler. Bu keşif, veriye dayalı karar alma süreçlerini iyileştirir ve iş zekası çözümlerini güçlendirir.

Eğitim, veri şemaları ve tablo yönetimi üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, veri modellerini nasıl tasarlayacaklarını ve BigQuery’de tabloları nasıl optimize edeceklerini öğrenirler. Bu öğrenim, veri erişimini hızlandırır ve sorgu maliyetlerini düşürür.

Veri yükleme ve dönüştürme teknikleri de eğitimde yer alır. Katılımcılar, çeşitli kaynaklardan BigQuery’ye veri nasıl aktarılacağını ve verilerin nasıl hazırlanacağını öğrenirler. Bu bilgi, veri entegrasyonunu kolaylaştırır ve analiz için veri kalitesini artırır.

Eğitim, ayrıca, sorgu performansı optimizasyonu ve maliyet yönetimi üzerine de odaklanır. Katılımcılar, BigQuery’de maliyet etkin sorgulama tekniklerini ve kaynak kullanımını nasıl izleyeceklerini öğrenirler. Bu optimizasyon ve yönetim, bütçe dostu ve yüksek performanslı analiz çözümleri sunar.

BigQuery ve Veri Depolama Stratejileri Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların BigQuery platformunu kullanarak veri depolama ve analiz çözümlerini etkili bir şekilde tasarlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur. Eğitim, veri modelleri, veri aktarımı, sorgu optimizasyonu ve maliyet yönetimi konularında derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, bu sayede eğitimle birlikte, geniş veri setleri üzerinde etkili ve maliyet etkin analizler gerçekleştirebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, BigQuery ve veri depolama stratejileri konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, büyük veri analizleri, veri yönetimi ve optimizasyon teknikleri konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, veri depolama ve analiz süreçlerini etkin bir şekilde yönetme becerilerine sahip olurlar. Dolayısıyla beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. BigQuery’nin Temelleri ve Veri Depolama Mimarisi
 2. Veri Modelleme ve Tablo Tasarımı
 3. Verimli Sorgulama ve Performans Optimizasyonu
 4. Veri İçe Aktarma ve Dışa Aktarma İşlemleri
 5. Maliyet Yönetimi ve Optimizasyon Stratejileri
 6. Güvenlik ve Erişim Kontrolleri
 7. BigQuery’de Veri Bütünlüğü ve Yedekleme
 8. Gerçek Dünya Uygulamaları ve Case Study’ler

Ön Koşullar

 • Temel SQL bilgisi ve veritabanı kavramlarına aşinalık
 • Veri analizi ve iş zekası konularında temel bilgi
 • Bulut tabanlı hizmetler hakkında genel bir anlayış

Kimler Katılmalı

 • Veri analistleri ve veri mühendisleri
 • Bulut tabanlı veri depolama ve analizine ilgi duyan profesyoneller
 • BigQuery kullanarak veri yönetimi ve analizi yapmak isteyen her seviyeden bireyler
 • Veri yönetimi stratejilerini geliştirmek isteyen iş analistleri ve yöneticiler

Outline

 1. BigQuery’nin Temelleri
  • BigQuery’ye Genel Bakış
  • Veri Depolama Mimarisi ve İlkeleri
 2. Veri Modelleme ve Tablo Tasarımı
  • Etkili Veri Modelleri Oluşturma
  • Tablo Tasarımı ve Veri Yapılandırması
 3. Verimli Sorgulama ve Performans
  • Sorgulama Teknikleri ve İpuçları
  • Performans Optimizasyonu Stratejileri
 4. Veri İçe Aktarma ve Dışa Aktarma
  • Veri Aktarma İşlemleri
  • Veri Entegrasyonu ve İş Akışları
 5. Maliyet Yönetimi ve Optimizasyonu
  • Maliyet Etkili Veri Depolama ve Sorgulama
  • Kaynak Yönetimi ve Maliyet Analizi
 6. Güvenlik ve Erişim Kontrolleri
  • Veri Güvenliği İlkeleri
  • Erişim İzinleri ve Kullanıcı Yönetimi
 7. Veri Bütünlüğü ve Yedekleme
  • Veri Bütünlüğü Stratejileri
  • Yedekleme ve Felaket Kurtarma Planlaması
 8. Gerçek Dünya Uygulamaları
  • Sektörel BigQuery Uygulamaları
  • Case Study’ler ve Başarı Hikayeleri

Eğitim Talep Formu