fbpx
Generic filters
Search in title

ES6 ve Modern JavaScript Özellikleri Eğitimi

Eğitim Hakkında

ES6 ve Modern JavaScript Özellikleri Eğitimi“, web geliştiricilerini güncel tutar. Bu eğitim, JavaScript’in en yeni özelliklerini kapsar. ES6, kod yazımını kolaylaştırır. Ayrıca, daha okunabilir ve modüler kodlar sağlar. Katılımcılar, modern JavaScript tekniklerini öğrenirler. Böylece, daha etkili uygulamalar geliştirebilirler.

Eğitim, temel ES6 özelliklerine odaklanır. Örneğin, let ve const değişkenleri ele alınır. Bu, kodun daha güvenli olmasını sağlar. Ayrıca katılımcılar, arrow fonksiyonları öğrenir. Bu, fonksiyon yazımını daha sadeleştirir. Template literals, kod okunabilirliğini artırır. Bu özellikler, kod yazımını daha verimli hale getirir.

Eğitim, ES6’nın gelişmiş özelliklerini de içerir. Spread ve rest operatörleri gibi. Bu operatörler, dizilerle çalışmayı kolaylaştırır. Ayrıca, destructuring, kodu daha anlaşılır yapar. Promises ve async/await, asenkron işlemleri basitleştirir. Bu özellikler, modern web uygulamalarının temelidir.

Katılımcılar, ES6 modüllerini de öğrenirler. Bu, kodun daha modüler olmasını sağlar. Modüller, projeleri daha yönetilebilir hale getirir. Eğitim, ayrıca, yeni JavaScript API’lerini de kapsar. Bu API’ler, web uygulamalarını daha güçlü yapar. Örneğin, Fetch API, ağ isteklerini daha basit hale getirir.

ES6 ve Modern JavaScript Özellikleri Eğitimi”, pratik uygulamalara ağırlık verir. Katılımcılar, gerçek dünya projeleri üzerinde çalışır. Bu, öğrendiklerini pekiştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, eğitim, problem çözme becerilerini geliştirir. Katılımcılar, zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenirler.

Eğitim, web geliştiricileri için vazgeçilmezdir. JavaScript, web geliştirmede merkezi bir rol oynar. ES6 ve modern JavaScript özellikleri, kod kalitesini artırır. Bu eğitim, katılımcıların kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur. Sonuç olarak, “ES6 ve Modern JavaScript Özellikleri Eğitimi”, web geliştirme becerilerini geliştirmek isteyen herkes için idealdir. Bu eğitim, teknoloji dünyasındaki yeniliklere ayak uydurmanın anahtarıdır.

Neler Öğreneceksiniz?

 • ES6 Syntax ve Yapıları: let, const, arrow functions, template literals ve diğer yeni syntax yapıları.
 • Modüller ve Sınıflar: JavaScript modülleri, sınıflar ve inheritance.
 • Asenkron Programlama: Promises, async/await ve asenkron programlamanın incelikleri.
 • Yeni Koleksiyonlar: Map, Set, WeakMap ve WeakSet gibi yeni koleksiyon türleri.
 • Diğer Modern JavaScript Özellikleri: Spread/rest operator, destructuring, for…of loops, symbols ve diğer modern özellikler.

Ön Koşullar

 • JavaScript temellerine hakimiyet.
 • HTML ve CSS hakkında temel bilgi.
 • Programlama kavramlarına genel bir anlayış.

Kimler Katılmalı

 • Front-end geliştiricileri ve web tasarımcıları.
 • JavaScript bilgisini güncel tutmak ve modern uygulamalar geliştirmek isteyen yazılım geliştiricileri.
 • ES6 ve modern JavaScript özelliklerini öğrenmek ve kariyerlerine değer katmak isteyen her seviyeden programcılar.

Outline

 1. Giriş:
  • Modern JavaScript ve ES6’nın Önemi
 2. ES6 Syntax ve Yapıları:
  • let, const ve Block Scoping
  • Arrow Functions ve Template Literals
 3. Modüller ve Sınıflar:
  • JavaScript Modülleri
  • Sınıflar ve Inheritance
 4. Asenkron Programlama:
  • Promises ve Error Handling
  • Async/Await Kullanımı
 5. Yeni Koleksiyonlar ve Diğer Özellikler:
  • Yeni Koleksiyon Türleri: Map, Set ve WeakMap
  • Spread/Rest Operator, Destructuring ve Diğer Modern Özellikler

Eğitim Talep Formu