fbpx
Generic filters
Search in title

Managing Organisational Change Effectively Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Managing Organisational Change Effectively” (Organizasyonel Değişimi Etkin Yönetme) eğitimi, bir organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak için gereken değişiklikleri yönetmeyi öğretir. Genellikle yöneticiler, liderler ve değişim ajanlarına yönelik olan bu program, değişim süreçlerini yönetme ve çalışanları bu süreçlerde destekleme becerilerini geliştirir.

Eğitim genellikle aşağıdaki konuları ele alır:

1. Değişim Yönetimi Modelleri ve Teorileri: Katılımcılar, çeşitli teorik modeller ve çerçeveler kullanır. Bu sayede değişim yönetimi süreçlerini anlarlar.

2. Liderlik ve Değişim: Liderlerin değişim süreçlerinde etkili olmayı ve değişim yönetiminde liderlik için gereken becerileri burada öğrenirler.

3. Değişim Stratejileri: Etkili değişim stratejilerinin nasıl oluşturulacağı ve uygulanacağı konusu burada ayrıntılı olarak işlenir.

4. İletişim ve Değişim: Katılımcılar, değişim süreçlerinde hangi iletişim stratejilerinin kullanılacağını ve etkili iletişimin önemini öğrenirler.

5. Değişimin Ölçümü ve Değerlendirilmesi: Değişim yönetimi programlarının etkinliğini nasıl ölçeceklerini ve değerlendireceklerini burada öğrenirler.

6. Değişime Direnç: Katılımcılar, değişime direnci nasıl anlayacaklarını ve yöneteceklerini bu bölümde öğrenirler.

Eğitim sürecinin sonuna geldiğinde, katılımcıların eğitimden edindikleri bilgi ve becerileri ne kadar iyi anladıkları ve uygulama yeteneklerine sahip oldukları, kapsamlı bir değerlendirme ile test edilir. Bu değerlendirme, genellikle teorik bilginin yanı sıra pratik uygulama ve problem çözme yeteneklerini de içerir.

Bu değerlendirme, katılımcıların eğitim boyunca edindikleri bilgiyi ne ölçüde sindirdiklerini ve uygulama becerilerini ne dereceye kadar geliştirdiklerini belirlemek için önemlidir. Ayrıca, katılımcıların öğrenme sürecinde hangi alanlarda güçlü olduklarını vurgular. Hangi alanlarda daha fazla gelişim ihtiyaçları olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

Değerlendirmenin sonucuna göre, başarılı olan katılımcılar, organizasyonel değişimi etkili bir şekilde yönetme konusundaki bilgi ve yeteneklerini belgeleyen bir sertifika alırlar. Bu sertifika, katılımcının bu alanda bilgili ve yetenekli olduğunu resmi olarak tanır. Genellikle iş piyasasında rekabet avantajı sağlar.

Managing Organisational Change Effectively Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz

Neler Öğreneceksiniz?

“Managing Organisational Change Effectively” eğitimi ile şunları öğrenebilirsiniz:
 1. Değişimin tanımı ve nedenleri: Organizasyonlarda neden değişime ihtiyaç duyulduğunu ve değişimin nasıl tanımlandığını öğrenebilirsiniz.
 2. Değişim yönetim teorileri: Değişim yönetimi teorileri hakkında bilgi edinebilirsiniz, böylece organizasyonunuzda değişiklikler yapmak için en iyi yaklaşımı belirleyebilirsiniz.
 3. Değişim yönetimi planlama: Değişimin yönetimi için bir plan hazırlamayı öğrenebilirsiniz. Bu, değişiklikleri nasıl uygulayacağınızı, kimin sorumlu olacağını ve değişimin etkisini nasıl ölçeceğinizi belirlemenize yardımcı olur.
 4. Değişim süreci: Değişim sürecinde nelerin yapılması gerektiğini ve değişimin nasıl yönetileceğini öğrenebilirsiniz.
 5. Değişim iletişimi: Değişim iletişimi nasıl yapılır, değişikliklerin çalışanlarınız ve paydaşlarınız tarafından nasıl anlaşılacağı ve kabul edileceği hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 6. Değişim yönetiminde liderlik: Değişim yönetiminde liderlik becerilerini geliştirebilirsiniz. Bu, değişim sürecinde takımınızı yönlendirmenize, motive etmenize ve desteklemenize yardımcı olur.
 7. Değişim yönetiminde engeller: Değişim yönetiminde karşılaşılabilecek engelleri tanımlayabilir ve bu engelleri nasıl aşabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Ön Koşullar

“Managing Organisational Change Effectively” eğitimi için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, bu eğitim organizasyonel değişim konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler, değişim yönetimi sorumluları, yöneticiler veya değişim projelerinde çalışanlar için özellikle faydalı olabilir. Ayrıca, bu eğitimde öğrenilenlerin uygulanabilmesi için işletme, yönetim veya ilgili bir alanda deneyime sahip olmak faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

“Managing Organisational Change Effectively” eğitimine aşağıdaki kişiler katılabilir:
 1. Değişim projelerinde çalışanlar: Bu eğitim, değişim projelerinde yer alan ve organizasyonlarında değişimi yönetmek isteyen çalışanlar için özellikle faydalı olabilir.
 2. Yöneticiler: Bu eğitim, yöneticilerin organizasyonlarında değişimi planlama, uygulama ve yönetme konularında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olabilir.
 3. Değişim yönetimi sorumluları: Bu eğitim, organizasyonlarında değişimi yönetmekten sorumlu olan kişiler için özellikle faydalıdır.
 4. İşletme veya yönetim alanında çalışanlar: Bu eğitim, organizasyonlarda değişimi yönetmek için gereken genel yönetim becerilerine sahip olmayan işletme veya yönetim alanında çalışanlar için faydalı olabilir.
 5. Değişim yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkes: Bu eğitim, değişim yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkes için faydalıdır.

Outline

 • An Introduction to Managing Organisational Change
 • Why is Change Necessary?
 • The Effects of Change
 • The Nature of Organisational Change
 • Change Processes
 • Required Leader Behaviour (Role Model)
 • Schein’s Primary Embedding Mechanisms
 • How leaders spend their time
 • How leaders react to problems
 • How leaders allocate resources
 • How leaders reward/penalise
 • Leading People Through Change
 • People-Centred Approaches
 • Interpreting Behaviour
 • Encountering and Dealing with Resistance
 • Why is there Resistance?
 • Challenging Attitudes and Beliefs
 • Motivating Individuals
 • Effective Communication Techniques
 • Setting and Working Towards Goals
 • Clear Visions
 • Converting New Practices into Habits
 • Prioritising
 • Providing Support
 • Coaching and Feedback
 • Monitoring Organisational Change
 • Evaluating Organisational Change
 • Learning from Experience

Eğitim Talep Formu

Change Management Eğitimi

 BChange Management Eğitimi Her şeyden önce, Change Management (Değişim Yönetimi),, organizasyonlarda gerçekleşen değişimleri planlama, uygulama ve yönetme sürecidir. Bu nedenle, Change Management Eğitimi, katılımcılara değişim

Eğitimi İncele »