fbpx
Generic filters
Search in title

TOGAF 9 ve Agile Entegrasyonu Eğitimi

Eğitim Hakkında

TOGAF 9 ve Agile Entegrasyonu Eğitimi, stratejik adaptasyonu destekler. Bu eğitim, TOGAF 9 kurumsal mimari çerçevesi ile Agile metodolojilerinin nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, hızlı değişen iş gereksinimlerine uyum sağlama ve yenilikçi çözümler geliştirme yollarını öğrenirler. Aynı zamanda, esnek ve verimli proje yönetim süreçlerini keşfederler. Bu keşif, organizasyonların daha çevik ve dayanıklı olmasının yolunu açar.

Eğitim, Agile prensiplerinin TOGAF 9 çerçevesine entegrasyonu üzerine yoğunlaşır. Katılımcılar, kurumsal mimari planlamada Agile yaklaşımlarını nasıl uygulayacaklarını öğrenirler. Bu uygulama, projelerin daha hızlı teslim edilmesini ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlar. Aynı zamanda, değişen pazar koşullarına hızlı adaptasyonu kolaylaştırır. Bu kolaylık, rekabet avantajını güçlendirir.

Mimari geliştirme yöntemi (ADM) ve Agile iterasyonları da eğitimde yer alır. Katılımcılar, ADM sürecini Agile döngülerle nasıl birleştireceklerini öğrenirler. Bu birleştirme, mimari geliştirme sürecinin daha esnek ve iteratif olmasını sağlar. Aynı zamanda, proje risklerini azaltır ve değişim yönetimini iyileştirir. Bu iyileştirme, projelerin başarısını ve uygulanabilirliğini artırır.

Eğitim, ayrıca, paydaşların etkili bir şekilde yönetilmesine de odaklanır. Katılımcılar, Agile ve TOGAF 9 kullanarak paydaş beklentilerini nasıl yöneteceklerini ve karşılayacaklarını öğrenirler. Bu yönetim, projelerin paydaşlar arasında daha geniş kabul görmesini sağlar. Aynı zamanda, projelerin stratejik hedeflere daha uygun olmasını garantiler.

TOGAF 9 ve Agile Entegrasyonu Eğitimi, katılımcılara pratik beceriler kazandırır. Bu beceriler, onların kurumsal mimari ve proje yönetim süreçlerini etkili bir şekilde entegre etmelerine yardımcı olur. Eğitim, kurumsal strateji ve Agile uygulamaları konusunda derinlemesine uzmanlık kazandırır. Katılımcılar, eğitimle birlikte, organizasyonlarını daha esnek ve yenilikçi bir şekilde yönetebilirler.

Sonuç olarak, bu eğitim, TOGAF 9 ve Agile metodolojilerinin entegrasyonu konusunda kapsamlı bir bilgi sunar. Katılımcılar, esnek mimari planlama ve çevik proje yönetimi konusunda uzmanlaşır. Eğitim sonunda, katılımcılar, değişen iş ve teknoloji ortamlarına hızla adapte olma becerilerine sahip olurlar. Bu beceriler, onların profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. TOGAF 9’un Temel Kavramları: TOGAF 9 mimari çerçevesinin temel yapılarını, terminolojisini ve süreçlerini anlama.
 2. Agile Prensipleri ve Uygulamaları: Çevik metodolojilerin temel prensipleri, uygulamaları ve çerçeveleri.
 3. Entegrasyon Stratejileri: TOGAF 9 ve Agile metodolojilerin başarılı bir şekilde nasıl entegre edileceğine dair stratejik yaklaşımlar.
 4. Değişim Yönetimi: Hızlı değişen ihtiyaçlara uyum sağlama ve sürekli iyileştirme süreçlerini yönetme.
 5. Uygulamalı Atölye Çalışmaları: Gerçek dünya senaryoları üzerinden pratik uygulamalar ve grup tartışmaları.

Ön Koşullar

 • Temel düzeyde kurumsal mimari veya proje yönetimi bilgisi.
 • Çevik metodolojiler ve süreçler hakkında temel bir anlayış.

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal mimarlar, IT yöneticileri ve proje yöneticileri.
 • Çevik uygulama yöntemleri ile kurumsal mimari stratejilerini entegre etmek isteyen profesyoneller.
 • Kuruluşlarının çeviklik seviyesini artırmak ve hızlı değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak isteyen liderler.

Outline

 1. Giriş:
  • TOGAF 9 ve Agile Metodolojilerine Genel Bakış
  • Kurumsal Mimaride Çevikliğin Önemi
 2. TOGAF 9’un Temelleri:
  • Mimarlık Geliştirme Metodu (ADM)
  • Temel Terminoloji ve Yapılar
 3. Agile Prensipleri ve Uygulamaları:
  • Çevik Manifesto ve Temel Prensipler
  • Çevik Çerçeveler ve Uygulama Yöntemleri
 4. Entegrasyon Stratejileri:
  • TOGAF ve Agile’ın Entegrasyonu için En İyi Uygulamalar
  • Stratejik ve Taktik Entegrasyon Yaklaşımları
 5. Değişim Yönetimi ve Sürekli İyileştirme:
  • Değişim Yönetimi Stratejileri
  • Sürekli İyileştirme Süreçleri ve Metrikler
 6. Uygulamalı Atölye Çalışmaları ve Vaka Çalışmaları:
  • Gerçek Dünya Senaryoları Üzerinden Uygulamalar
  • Grup Tartışmaları ve Değerlendirmeler

Eğitim Talep Formu