fbpx
Generic filters
Search in title

Satış Sonrası Hizmet Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Satış sonrası hizmet yönetimi, müşteri memnuniyeti ve sadakati oluşturma, marka itibarını koruma ve tekrar satın alma oranlarını artırma açısından işletmeler için hayati önem taşır. Bu hizmetler, ürün veya hizmet satışının ardından müşterilere sunulan destek, bakım, garanti ve iade işlemleri gibi çeşitli faaliyetleri kapsar. “Satış Sonrası Hizmet Yönetimi Eğitimi”, katılımcılara satış sonrası hizmetlerin etkili bir şekilde planlanması, uygulanması ve yönetilmesi konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler sunan iki günlük yoğun bir programdır. Eğitim, satış sonrası hizmetlerin işletmelerin genel başarısı üzerindeki stratejik önemine odaklanır ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve sadakati sağlamak için gereken araçları ve teknikleri katılımcılara aktarır.

Eğitim süresince, katılımcılar, satış sonrası hizmet süreçlerinin tasarımı, müşteri geri bildirimlerinin etkili bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi, hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, ve müşteri şikayetlerinin yönetimi gibi konularda kapsamlı bilgi edinecekler. Program, satış sonrası hizmetlerin müşteri deneyimine ve işletmenin uzun vadeli başarısına olan etkisini vurgular.

Neler Öğreneceksiniz?

 • Satış sonrası hizmet yönetiminin temelleri ve işletmeler için önemi
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakati oluşturma stratejileri
 • Satış sonrası hizmet süreçlerinin etkili planlanması ve yönetimi
 • Müşteri geri bildirimlerinin toplanması, analizi ve eyleme dönüştürülmesi
 • Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve en iyi uygulamalar
 • Müşteri şikayetleri ve itirazlarının profesyonel yönetimi
 • Satış sonrası hizmetlerin dijital araçlar ve sosyal medya ile desteklenmesi
 • Satış sonrası hizmetlerin marka itibarı ve müşteri ilişkileri üzerindeki etkisi

Ön Koşullar

Bu eğitim programına katılmak için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların temel müşteri hizmetleri ve satış süreçleri hakkında bir anlayışa sahip olmaları faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

 • Satış ve müşteri hizmetleri yöneticileri
 • Müşteri ilişkileri ve deneyimi yönetimi ile görevli profesyoneller
 • Satış sonrası hizmet departmanında çalışanlar
 • İş geliştirme ve operasyon yöneticileri
 • İşletme sahipleri ve girişimciler

Outline

1. Gün:
 • Satış Sonrası Hizmet Yönetiminin Temelleri
  • Satış sonrası hizmetlerin stratejik önemi
  • Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin oluşturulması
 • Müşteri Geri Bildirim Yönetimi
  • Geri bildirim toplama yöntemleri
  • Müşteri geri bildirimlerinin analizi ve eyleme dönüştürülmesi
2. Gün:
 • Müşteri Şikayetleri ve İtiraz Yönetimi
  • Şikayet yönetimi süreçleri
  • Müşteri itirazlarına profesyonel yaklaşımlar
 • Satış Sonrası Hizmetlerin Kalitesinin İyileştirilmesi
  • Hizmet kalitesi ölçümü ve iyileştirme teknikleri
  • En iyi uygulamalar ve sürekli iyileştirme stratejileri
“Satış Sonrası Hizmet Yönetimi Eğitimi” katılımcılara, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırma, satış sonrası hizmet süreçlerini etkin bir şekilde yönetme ve işletmelerinin genel başarısını iyileştirme konusunda derinlemesine bilgi ve pratik beceriler sunar. Bu eğitim, müşteri deneyimini zenginleştirme ve marka itibarını koruma konularında katılımcıları donatmayı hedefler.

Eğitim Talep Formu

Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarındaki stresi tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerilerini geliştirir. Bu eğitim, stresin fiziksel, duygusal ve bilişsel

Eğitimi İncele »

Kurum içi İletişim Eğitimi

Kurum İçi İletişim Eğitimi, organizasyonların iç iletişim stratejilerini güçlendirir. Bu eğitim, etkili iletişim tekniklerine ve kurum içi bilgi akışını optimize etme yöntemlerine odaklanır. Katılımcılar, çalışanların

Eğitimi İncele »

İleri Seviye Xamarin Eğitimi

İleri Seviye Xamarin Eğitimi, mobil uygulama geliştirme dünyasında uzmanlaşmak ve ileri seviye yetenekler kazanmak isteyen yazılım geliştiriciler için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Xamarin, platformlar arası

Eğitimi İncele »

Kamuda Girişimcilik Eğitimi

Kamuda Girişimcilik Eğitimi, kamu sektöründe yenilikçilik ve proaktif yaklaşımları teşvik eder. Bu eğitim, kamu hizmetlerinde girişimcilik ruhunun nasıl entegre edileceğine odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirler geliştirme,

Eğitimi İncele »

Bütçe Yönetimi Eğitimi

Bütçe Yönetimi Eğitimi, finansal planlama ve analiz becerilerini geliştirir. Bu eğitim, bütçe hazırlama süreçlerinin temel ve ileri düzey özelliklerine odaklanır. Katılımcılar, gelir ve gider tahminleri

Eğitimi İncele »

Gümrük Mevzuatı Eğitimi

Gümrük Mevzuatı Eğitimi, uluslararası ticaretin yasal çerçevesini anlamayı sağlar. Bu eğitim, gümrük mevzuatının temel ve ileri düzey konularına odaklanır. Katılımcılar, ithalat ve ihracat işlemleri için

Eğitimi İncele »

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

Proje Döngüsü Eğitimi, proje yönetimi becerilerini temelden ileri seviyeye taşır. Bu eğitim, proje döngüsünün tüm aşamalarına odaklanır. Katılımcılar, projelerin kavramsallaştırılmasından kapanışına kadar olan süreci öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi, şirketlerin rekabetçiliklerini artırır. Bu eğitim, teknolojik gelişmelerin iş stratejileriyle entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar, yenilikçi fikirlerin nasıl keşfedileceğini, geliştirileceğini ve ticarileştirileceğini öğrenirler.

Eğitimi İncele »

Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, bireylerin zamanlarını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlayarak profesyonel ve kişisel hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu eğitim, zaman yönetimi teknikleri,

Eğitimi İncele »
Benzer tüm eğitimleri görüntülediniz.