Generic filters
Search in title

Enterprise Design Patterns & Architectures (Kurumsal Yazılım Mimarileri) Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Enterprise Design Patterns & Architectures (Kurumsal Yazılım Mimarileri) Eğitimi,” kurumsal yazılım geliştirme alanında uzmanlaşmak isteyen profesyoneller için özel olarak hazırlanmıştır. Üç günlük yoğun bir programdır. Bu eğitim, modern yazılım mimarilerini ve tasarım desenlerini anlamak ve uygulamak üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, katılımcıların büyük ölçekli yazılım projelerinde daha etkili ve sürdürülebilir çözümler tasarlamalarını hedefler. Program, katılımcılara, karmaşık yazılım sistemlerinin yönetimi ve tasarımı için gerekli olan temel kavramları ve teknikleri öğretir.

Eğitim süresince, katılımcılar, kurumsal yazılım tasarımının temel ilkelerini, modern yazılım mimarilerinin yapısını ve tasarım desenlerinin nasıl uygulanacağını öğrenirler. Bu program, yazılım tasarımcıları, mimarları ve geliştiricilerine yöneliktir. Bu nedenle, büyük ve karmaşık sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırır. Ayrıca, yazılım tasarım süreçlerinde karşılaşılan yaygın sorunları çözme ve bu sorunlara yenilikçi çözümler bulma üzerine odaklanır.

“Enterprise Design Patterns & Architectures” eğitimi, katılımcılara, yazılım projelerinde karşılaşılabilecek zorlukları anlama üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, bu zorluklara etkili çözümler geliştirme konusunda kritik düşünme becerileri kazandırır. Eğitim, yazılım tasarım desenlerinin ve mimarilerinin uygulanmasını ele alır. Bunun yanı sıra, bu desenlerin ve mimarilerin iş süreçlerine nasıl entegre edileceğini de kapsar. Katılımcılar, yazılım tasarımı ve mimarisi konusunda güncel trendleri ve en iyi uygulamaları öğrenirler.

Bu eğitim programı, kurumsal yazılım geliştirme alanında çalışan her düzeydeki profesyonel için mükemmeldir. Enterprise Design Patterns & Architectures (Kurumsal Yazılım Mimarileri) Eğitimi, katılımcıların büyük ölçekli yazılım projelerinde başarılı olmalarını sağlamaktadır.  Bununla birlikte, kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur. “Enterprise Design Patterns & Architectures” eğitimi, yazılım sektöründe çalışan profesyoneller için değerli bir yatırımdır. Bununla birlikte, katılımcıların sektördeki rekabet gücünü artırır.

ASP.NET Eğitimlerimiz için tıklayınız.

Eğitim İçeriği

Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitimi tamamladığınızda aşağıdaki konuları öğrenmiş olacaksınız:
 • Kurumsal yazılım tasarımının temel kavramları ve prensipleri.
 • Yazılım tasarımında kullanılan yaygın tasarım desenleri.
 • Büyük ölçekli yazılım projelerini başarıyla yönetmek için gereken stratejiler.
 • Kurumsal yazılım mimarilerinin avantajları ve dezavantajları.

Ön Koşullar

Bu eğitim için özel bir ön koşul bulunmamaktadır. Ancak katılımcıların temel yazılım geliştirme bilgisine sahip olmaları faydalı olacaktır.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim programı, aşağıdaki kişiler için uygundur:
 • Yazılım mimarları ve geliştiricileri.
 • Kurumsal yazılım projelerinde çalışan profesyoneller.
 • Yazılım tasarımı ve geliştirme konusunda kariyerlerini ilerletmek isteyenler.

Outline

Eğitim boyunca işlenecek başlıklar şu şekildedir: Kurumsal Yazılım Tasarımının Temelleri
 • Kurumsal Yazılım Mimarisi Nedir?
 • Kurumsal Yazılım Tasarım Prensipleri
 • Temel Tasarım Desenleri
Yaygın Tasarım Desenleri
 • Singleton, Factory, Builder gibi desenler
 • Adapter, Decorator, Observer gibi desenler
 • MVC, MVP, MVVM gibi desenler
Kurumsal Yazılım Mimarileri
 • Katmanlı Mimariler
 • Mikroservis Mimarileri
 • Dağıtık Sistemler ve İletişim
 • Etkinlik Tabanlı Mimariler
Bu eğitim, katılımcıların kurumsal yazılım tasarımı ve mimarileri konusundaki bilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur ve büyük ölçekli projelerde başarıya ulaşmalarını sağlar.

Eğitim Talep Formu