fbpx
Generic filters
Search in title

Developing in ASP.NET MVC 6 Development Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Developing in ASP.NET MVC 6 Eğitimi”, ASP.NET MVC 6 platformunda web uygulamaları geliştirme becerilerini kazanmanıza yardımcı olur. Bu eğitim, temel ASP.NET MVC 6 konularını ve bu platformda web uygulamaları geliştirmede gereken becerileri ele alır.

Eğitim, ASP.NET MVC 6’nın temel özelliklerini, web uygulaması tasarımı, performans iyileştirme, güvenlik ve diğer kilit kavramları öğretir. Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve projeler aracılığıyla ASP.NET MVC 6 bilgilerini artırırlar.

Eğitim ayrıca, web çözümlerinin ASP.NET MVC 6 tabanlı olarak geliştirilmesi sürecinde hangi araçların ve teknolojilerin nasıl kullanılabileceğini de öğretir. Katılımcılar, veri işleme, real-time analiz, web uygulaması tasarımı ve güvenlik ve diğer temel özelliklerin nasıl yönetileceğini öğrenirler. Ayrıca, ASP.NET MVC 6 ile web çözümlerinin nasıl geliştirileceğini de anlarlar.

“Developing in ASP.NET MVC 6 Eğitimi”, ASP.NET MVC 6 tabanlı web çözümleri geliştirme sürecinin tüm temel yönlerini kapsar. Katılımcılar, etkili web çözümleri geliştirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanırlar.

Eğitim programı, ASP.NET MVC 6 konularının temelleriyle başlar. Katılımcılar, web uygulaması tasarımı, performans iyileştirme ve güvenlik gibi temel kavramları öğrenirler. Ayrıca, ASP.NET MVC 6 tabanlı web çözümlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi konusunda nasıl bir rol oynadıklarına dair bilgi sahibi olurlar. Bu bilgiler, katılımcıların web uygulamaları geliştirme sürecinde ihtiyaç duyacakları temel yapı taşlarını oluşturur.

Eğitimde, ASP.NET MVC 6 ve bununla ilişkili temel özellikler ve bileşenler üzerinde duruyoruz. Bu, katılımcılara real-time veri işleme, web uygulaması tasarımı ve güvenlik gibi temel yetenekleri kazandırır. Konu akışları, web uygulaması geliştirme ve web uygulaması yönetimi gibi temel konuları işler.

Son olarak, bir web uygulamasının nasıl ASP.NET MVC 6 tabanlı geliştirileceği hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreç, çözümün tasarımını, testlerini yapmayı, ve en sonunda web uygulamasının ASP.NET MVC 6 tabanlı geliştirilmesini içerir. Bu bilgiler, katılımcıların web uygulamalarını başarılı bir şekilde ASP.NET MVC 6 ile geliştirmelerine yardımcı olur.

Diğer tüm ASP.NET ve web uygulamaları geliştirme eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

C# 6 Development eğitimi süresince aşağıdaki konuları öğrenebilirsiniz:  
 • C# 6 programlama dilinin temel kavramlarını ve yapılarını
 • C# ile Windows, Web ve Mobil uygulamaların geliştirmesini
 • Sınıflar, nesneler, diziler, koleksiyonlar, dosya işlemleri ve veritabanı işlemlerini
 • C# ile güncel yazılım geliştirme trendleri ve uygulamalarını
 • Proje tabanlı uygulamalı çalışma ve beceri geliştirmeyi
 • C# kullanımıyla ilgili sorunlar ve çözüm yollarını
 • C# 6 sürümünün tüm özelliklerinin etkin bir şekilde kullanılmasını öğreneceksiniz.
Bu konular, eğitimin amacına göre değişebilir ve eğitim verenin yapısına göre farklılaşabilir. Ancak yukarıdaki konular, genellikle C# 6 Development eğitimlerinde ele alınan konular arasındadır.

Ön Koşullar

C# 6 Development eğitimine katılmak için şu ön koşullar gerekli olabilir:  
 • Temel programlama kavramlarının bilinmesi: Değişkenler, döngüler, fonksiyonlar, diziler gibi programlama kavramlarının bilinmesi eğitimin anlaşılmasını kolaylaştırır.
 • Programlama dillerine olan ilginin olması: Eğitim süresince sürekli olarak programlama yapmak gerekeceği için, programlama diline olan ilginin ve isteğin olması önemlidir.
 • Bilgisayar ve yazılım bilgisi: Eğitimde kullanılan yazılımların ve araçların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak ve bilgisayarın temel işlemlerini yapabilmek gereklidir.
  Bu ön koşullar, eğitim verilen yer ve eğitim verenin yapısına göre değişebilir. Ancak yukarıdaki ön koşullar, genellikle C# 6 Development eğitimlerinin ön koşulları arasındadır.

Kimler Katılmalı

C# 6 Development eğitimine katılmak isteyenler şunlar olabilir:  
 • Programlama dillerine ilgi duyan ve kariyerinde bu alanda yol almak isteyen kişiler.
 • İşletmelerin yazılım ihtiyaçlarını karşılamak için uygulamalar geliştirmek isteyen yazılım geliştiricileri.
 • Web, masaüstü ve mobil uygulamaların geliştirilmesine ilgi duyan yazılım profesyonelleri.
 • Bilgisayar mühendisliği, bilişim veya benzeri alanlarda eğitim alan ve yazılım geliştirme konularında beceri kazanmak isteyen öğrenciler.
Eğitim, C# 6 programlama dilini etkin bir şekilde kullanmak isteyen ve bu alanda ileri düzey beceri kazanmak isteyen herkes için uygun olabilir. Ancak, öncelikle programlama dillerine ve yazılım geliştirmeye ilgi duyan ve bu konuda beceri kazanmak isteyen kişiler eğitimden fayda sağlayacaktır.

Outline

 • Getting Started with ASP.NET MVC: NET MVC in context; What’s new in MVC 6; MVC project templates; Understanding the structure of an ASP.NET MVC project; Naming conventions; Creating views; Defining controllers; Defining a data model
 • Creating a Complete ASP.NET MVC Application: Strongly-typed views; Razor syntax; Understanding URLs and action methods; MVC6 tag helpers; Form post-backs; Data validation
 • Industrial-Strength ASP.NET MVC Applications: NET application architecture best practices; Implementing a repository and EF data model; ASP.NET Dependency Injection; Custom controller factories
 • View Techniques: Defining custom tag helpers; Defining a layout page; Using styles; Defining and using partial views
 • Implementing Navigation: Defining view-model classes; Implementing data filtering in a controller; Understanding the routing mechanism; Adding custom entries to a route table; Defining defaults, parameters, and validation; Generating URLs and hyperlinks; Custom route constraints
 • State Management: Using hidden fields; Session and application state; Custom model bindings
 • Creating RESTful Services using Web API: Overview of Web API; Building servers and clients; Content negotiation; Attribute routing; Custom model binding; Invoking RESTful services from Ajax clients
 • Creating Single Page Applications: Overview of SPAs; Using GruntJS, NPM, and Bower support; Overview of AngularJS and Bootstrap

Eğitim Talep Formu