fbpx
Generic filters
Search in title

Developing Windows Azure and Web Services Eğitimi

Eğitim Hakkında

“Developing Windows Azure and Web Services Eğitimi”, Microsoft’un bulut hizmetleri platformu Azure ve Web hizmetlerini kullanır. Bu platformda çözümler geliştirmeyi ayrıntılı olarak öğreten bir eğitimdir. Bu eğitim, Azure ve Web hizmetleri teknolojilerini kullanarak çözümler geliştirmek isteyen geliştiricilere yöneliktir.

Eğitim, Azure ve Web hizmetlerinin temel özelliklerini, kullanımını ve uygulamaları konusunda bilgi sunar. Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve projeler aracılığıyla Azure ve Web hizmetleri kullanımındaki bilgilerini genişletirler.

Ayrıca, eğitim Azure ve Web hizmetleri tabanlı çözümlerin tasarımı ve geliştirilmesi sürecinde hangi araç ve teknolojilerin kullanılacağını öğretir. Katılımcılar, bulut hizmetleri, veri işleme, web hizmetleri ve diğer temel özelliklerin nasıl yönetileceğini öğrenirler. Ayrıca, Azure ve Web hizmetleri ile çözümlerin nasıl tasarlanacağını ve yönetileceğini anlarlar.

“Developing Windows Azure and Web Services Eğitimi”, Azure ve Web hizmetleri ile çözüm geliştirme sürecinin tüm temel yönlerini kapsar. Katılımcılar, etkili Azure çözümleri oluşturmayı ve geliştirmeyi başlatmadan önce ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanırlar.

Eğitim programı, Azure ve Web hizmetlerinin temelleri ile başlar. Katılımcılar, bulut hizmetleri, veri işleme, web hizmetleri gibi temel kavramları öğrenirler. Ayrıca, Azure ve Web hizmetleri tabanlı çözümlerin tasarımı ve yönetilmesi konusunda nasıl bir rol oynayacaklarını da öğrenirler.

Son olarak, bir Azure çözümünün nasıl Web hizmetleri tabanlı geliştirileceği hakkında bilgi veriyoruz. Bu süreç, çözümün tasarımını, testlerini ve en sonunda Azure çözümünün Web hizmetleri tabanlı geliştirilmesini içerir. Bu bilgiler, katılımcıların Azure çözümlerini başarılı bir şekilde Web hizmetleri ile tasarlamalarını sağlar. Ayrıca geliştirmelerine yardımcı olur.

Diğer tüm Azure ve Web hizmetleri eğitimlerimiz için buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

“Developing Windows Azure and Web Services” eğitimi kapsamında öğreneceğiniz bazı konular şunlardır:
 • Microsoft Azure platformu hakkında bilgi edinme
 • Azure üzerinde web uygulamaları ve hizmetleri oluşturma
 • Web hizmetleri için temel kavramlar (RESTful hizmetler, SOAP hizmetleri, XML hizmetleri, JSON hizmetleri, vb.)
 • Web hizmetleri güvenliği, hata yönetimi ve doğrulama konuları
 • Windows Communication Foundation (WCF) hizmetleri hakkında bilgi edinme
 • WCF hizmetleri oluşturma, dağıtma ve kullanma
 • .NET Framework ve C# programlama dili konuları
 • Visual Studio geliştirme ortamı kullanımı
 • Web hizmetleri ve WCF hizmetleri arasında veri değişimi yapma
Bu eğitim, öğrencilere web geliştirme konusunda kapsamlı bir anlayış kazandırmayı amaçlar ve Microsoft Azure ile web hizmetleri oluşturma konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Ayrıca, bu eğitim Microsoft sertifikası için bir hazırlık olabilir ve web geliştirme konusunda bilgi ve becerilerinizi işverenlerinize kanıtlamanıza yardımcı olabilir.

Ön Koşullar

“Developing Windows Azure and Web Services” eğitimine başlamadan önce aşağıdaki ön koşulları bilmekte fayda vardır:
 • Temel web geliştirme konuları (HTML, CSS, JavaScript, web sunucusu yapılandırması vb.)
 • C# programlama diline aşina olmak ve .NET Framework konularında temel bilgi sahibi olmak
 • Visual Studio geliştirme ortamını kullanma konusunda temel bilgi sahibi olmak
Bu ön koşullar, eğitim sürecinde sizin için faydalı olacaktır, ancak mutlak bir gereklilik değildir. Ayrıca, Microsoft’un eğitim kaynaklarından ve diğer kaynaklardan yararlanarak bu konularda kendinizi geliştirebilirsiniz.

Kimler Katılmalı

“Developing Windows Azure and Web Services” eğitimi, web uygulama ve hizmetleri geliştirme konusunda kariyerlerine yön vermek isteyen herkes için uygundur. Özellikle aşağıdaki kişilerin eğitime katılması önerilir:
 • Yazılım geliştiricileri: Bu eğitim, web uygulama ve hizmetleri geliştirme konusunda yazılım geliştiricileri için bir adım taşıyabilir ve Microsoft Azure üzerinde uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlar.
 • Web geliştiricileri: Bu eğitim, web geliştirme konularına ilgi duyan ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyen web geliştiricileri için de faydalıdır. Microsoft Azure platformunda web uygulama ve hizmetleri geliştirme konusunda bilgi sahibi olacaklarından, kariyerlerinde bir adım öne çıkmalarına yardımcı olabilir.
 • BT profesyonelleri: BT profesyonelleri, bu eğitim sayesinde web uygulama ve hizmetleri geliştirme konusunda bilgi sahibi olabilirler. Microsoft Azure platformunun işletmelerdeki rolü hakkında bilgi edinerek, bu platformun yönetimini sağlama konusunda daha bilgili hale gelebilirler.
Eğitim, web uygulama ve hizmetleri geliştirme konusunda ileri seviyede bir anlayışa sahip olmak isteyen herkes için uygundur.

Outline

Overview of service and cloud technologies

This module provides an overview of service and cloud technologies using the Microsoft .NET Core and the Azure. The first lesson, “Key Components of Distributed Applications,” discusses characteristics that are common to distributed systems, regardless of the technologies they use. Lesson 2, “Data and Data Access Technologies” describes how data is used in distributed applications. Lesson 3, “Service Technologies,” discusses two of the most common protocols in distributed system and the .NET Core technologies used to develop services based on those protocols. Lesson 4, “Cloud Computing,” describes cloud computing and how it is implemented in Azure. Lessons
 • Key Components of Distributed Applications
 • Data and Data Access Technologies
 • Service Technologies
 • Cloud Computing
 • Manipulating Data
Lab: Exploring the Work Environment
 • Creating an ASP.NET Core project
 • Create a simple Entity Framework model
 • Create a web API class
 • Deploy the web application to Azure
  After completing this module, students will be able to:
 • Explain services architecture and hosting environments
 • Explain cloud computing and the Microsoft Azure cloud platform
 • Explain data access strategies
 
 

Querying and Manipulating Data Using Entity Framework

In this module, you will learn about the Entity Framework data model, and about how to create, read, update, and delete data. Entity Framework is a rich object-relational mapper, which provides a convenient and powerful application programming interface (API) to manipulate data. This module focuses on the Code First approach with Entity Framework.   Lessons
 • NET Overview
 • Creating an Entity Data Model
 • Querying Data
Lab: Creating a Data Access Layer using Entity Framework
 • Creating a data model
 • Query the Database
Lab: Manipulating Data
 • Create repository methods
 • Test the model using SQL Server and SQLite
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe basic objects in ADO.NET and explain how asynchronous operations work.
 • Create an Entity Framework Core data model.
 • Query data by using Entity Framework Core.
 • Insert, delete, and update entities by using Entity Framework Core.
 
 

Creating and Consuming ASP.NET Core Web APIs

ASP.NET Core Web API provides a robust and modern framework for creating Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-based services. In this module, you will be introduced to the HTTP-based services. You will learn how HTTP works and become familiar with HTTP messages, HTTP methods, status codes, and headers. You will also be introduced to the Representational State Transfer (REST) architectural style and hypermedia. You will learn how to create HTTP-based services by using ASP.NET Core Web API. You will also learn how to consume them from various clients. After Lesson 3, in the lab “Creating an ASP.NET Core Web APIs”, you will create a web API and consume it from a client. Lessons
 • HTTP Services
 • Creating an ASP.NET Core Web API
 • Consuming ASP.NET Core Web APIs
 • Handling HTTP Requests and Responses
 • Automatically Generating HTTP Requests and Responses
Lab: Creating an ASP.NET Core Web API
 • Create a controller class
 • Use the API from a browser
 • Create a client
  After completing this module, students will be able to:
 • Design services by using the HTTP protocol.
 • Create services by using ASP.NET Core Web API.
 • Use the HttpRequest/IActionResult classes to control HTTP messages.
 • Consume ASP.NET Web API services.
 
 

Extending ASP.NET Core HTTP Services

ASP.NET Core Web API provides a complete solution for building HTTP services, but services often have various needs and dependencies. In many cases, you will need to extend or customize the way ASP.NET Core Web API executes your service. Handling needs such as applying error handling and logging integrate with other components of your application and supporting other standards that are available in the HTTP world. Understanding the way ASP.NET Core Web API works is important when you extend ASP.NET Core Web API. The division of responsibilities between components and the order of execution are important when intervening with the way ASP.NET Core Web API executes. Finally, with ASP.NET Core Web API, you can also extend the way you interact with other parts of your system. With the dependency resolver mechanism, you can control how instances of your service are created, giving you complete control on managing dependencies of the services. Lessons
 • The ASP.NET Core Request Pipeline
 • Customizing Controllers and Actions
 • Injecting Dependencies into Controllers
Lab: Customizing the ASP.NET Core Pipeline
 • Use Dependency Injection to Get a Repository Object
 • Create a Cache Filter
 • Create a Debugging Middleware
  After completing this module, students will be able to:
 • Extend the ASP.NET Web API request and response pipeline.
 • Customize Controllers and Actions.
 • Inject dependencies into ASP.NET Web API controllers.
 
 

Hosting Services On-Premises and in Azure

In this module you will learn how to host your application on-premises and on Azure. You will also learn about Docker containers, and writing serverless applications with Azure functions. Lessons
 • Hosting Services on-premises
 • Hosting Services in Azure App Service
 • Packaging Services in Containers
 • Implementing Serverless Services
Lab: Host an ASP.NET Core service in a Windows Service
 • Creating a new ASP.NET Core Application
 • Registering the Windows Service
Lab: Host an ASP.NET Core Web API in an Azure Web App
 • Create a Web App in the Azure portal
 • Deploy an ASP.NET Core Web API to the Web App
Lab: Host an ASP.NET Core service in Azure Container Instances
 • Publish the service to a Docker container
 • Host the service in Azure Container Instances
Lab: Implement an Azure Function
 • Develop the service locally
 • Deploy the service to Azure Functions
  After completing this module, students will be able:
 • Host services on-premises by using Windows services and Microsoft Internet Information Services (IIS).
 • Host services in the Azure cloud environment by using Web Apps, Docker containers, and Azure Functions.
 • Package services in containers.
 • Implement serverless services.
 

Deploying and Managing Services

In this module, you will learn about Web Deploy and how to deploy web applications by using Web Deploy in Visual Studio. You will also learn how to define continuous integration and continuous delivery pipelines and how to use Azure API Management and OpenAPI to provide robust, secure, and reliable APIs to your customers. Lessons
 • Web Deployment with Visual Studio 2017
 • Continuous Delivery with Visual Studio Team Services
 • Deploying Applications to Staging and Production Environments
 • Defining Service Interfaces with Azure API Management
Lab: Deploying an ASP.NET Core web service on Linux
 • Publish the ASP.NET Core web service for Linux
 • Configure Nginx as a reverse proxy
Lab: Deploying to Staging and Production
 • Deploy the application to production
 • Create a staging slot
 • Swap the Environments
Lab: Publishing a Web API with Azure API Management
 • Creating an Azure API Management instance
 • Testing and managing the API
  After completing this module, students will be able to:
 • Explain Microsoft Internet Information Services (IIS) Web Deploy.
 • Explain Azure Web Apps deployment by using a Microsoft Visual Studio Team Services build pipeline.
 • Explain how to deploy web services to Azure Container Instances.
 • Explain how to define service interfaces by using API Management and Swagger.
 • Explain how to define policies by using API Management.
 • Explain defining service interfaces using Azure API Management and Swagger
 
 

Implementing Data Storage in Azure

This module explains how to store and access data stored in Azure Storage. It also explains how to configure storage access rights for storage containers and content. Lessons
 • Choosing a Data Storage Mechanism
 • Accessing Data in Azure Storage
 • Working with Structured Data in Azure
 • Geographically Distributing Data with Azure CDN
 • Scaling with Out-of-Process Cache
Lab: Storing Files in Azure Storage
 • Store publicly accessible files in Azure Blobs
 • Generate and store private files in Azure Blobs
Lab: Querying Graph Data with CosmosDB
 • Create the CosmosDB graph database
 • Query the CosmosDB database
Lab: Caching out-of-process with Azure Redis cache
 • Create the Azure Redis Cache service
 • Access the cache service from code
 • Test the application
  After completing this module, students will be able to:
 • Describe the architecture of Storage.
 • Control access to your Storage items.
 • Cache data using Azure Cache for Redis.
 • Distribute data by using Microsoft Azure Content Delivery Network.
 
 

Diagnostics and Monitoring

This module explains how to monitor and log services, both on-premises and in Azure. Lessons
 • Logging in ASP.NET Core
 • Diagnostic Tools
 • Application Insights
Lab: Monitoring ASP.NET Core with ETW and LTTng
 • Collect and view ETW events
 • Collect and view LTTng events
Lab: Monitoring Azure Web Apps with Application Insights
 • Add the Application Insights SDK
 • Load test the web service
 • Analyze the performance results
  After completing this module, students will be able to:
 • Explain trace listeners
 • Explain performance counters
 • Explain ETW and LTTng events
 • Demonstrate using App Insights to monitor services
 
 

Securing services on-premises and in Microsoft Azure

This module describes claim-based identity concepts and standards, and how to implement authentication and authorization by using Azure Active Directory to secure an ASP.NET Core Web API service. Lessons
 • Explaining Security Terminology
 • Securing Services with ASP.NET Core Identity
 • Securing Services with Azure Active Directory
Lab: Using ASP.NET Core Identity
 • Add ASP.NET Core Identity middleware
 • Add authorization code
 • Run a client application to test the server
Lab: Using Azure Active Directory with ASP.NET Core
 • Authenticate a client application using AAD B2C and MSAL.js
 
 

Scaling Services

This module explains how to create scalable services and applications and scale them automatically using Web Apps load balancers, Azure Application Gateway and Azure Traffic Manager. Lessons
 • Introduction to Scalability
 • Automatic Scaling
 • Azure Application Gateway and Traffic Manager
Lab: Load Balancing Azure Web Apps
 • Prepare the application for load-balancing
 • Test the load balancing with instance affinity
 • Test the load balancing without affinity
Lab: Load Balancing with Azure Traffic Manager
 • Deploy an Azure Web App to multiple regions
 • Create an Azure Traffic Manager profile
  After completing this module, students will be able to:
 • Explain the need for scalability.
 • Describe how to use load balancing for scaling services.
 • Explain Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Azure Traffic Manager.

Eğitim Talep Formu

Azure Eğitimi

Azure Eğitimi: Bulut Hizmetleri ve Altyapı Yönetimi Kurumlar için Azure Eğitiminin Önemi Azure’nun Rolü Azure, Microsoft’un bulut hizmetleri platformudur. Azure, işletmelere uygulama geliştirme, veritabanı yönetimi,

Eğitimi İncele »