fbpx
Generic filters
Search in title

CISA Sınavına Hazırlık Programı Eğitimi

Eğitim Hakkında

CISA Sınavına Hazırlık Programı Eğitimi bilgi sistemleri ve teknolojileri, modern iş dünyasının temel taşlarından biri haline gelmiştir. Özellikle dijitalleşen dünyamızda, bu sistemlerin doğru ve etkili bir şekilde yönetilmesi, iş süreçlerinin sürekli ve verimli bir şekilde işlemesini, müşteri bilgilerinin güvenliğini ve bir organizasyonun genel başarısını doğrudan etkiler. Günümüzde işletmeler, bilgi teknolojilerini stratejik bir avantaj olarak kullanmaktadır. Ayrıca, rekabetçi bir pazarda öne çıkmak için bu teknolojileri merkeze almaktadır. Bu bağlamda, bilgi sistemleri denetçilerinin rolü, her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır.

Bilgi sistemleri denetçileri, bir organizasyonun IT altyapısını, uygulamalarını ve operasyonlarını değerlendirir. Bununla birlikte, bu sistemlerin işletme hedeflerine uygunluğunu, güvenliğini ve verimliliğini sağlamakla görevlidir. Bu profesyoneller, teknolojik riskleri analiz eder. Bunun yanı sıra, güvenlik ihlallerini önlemek için kontrolleri değerlendirir. İş sürekliliği planlarının etkinliğini test eder. Ayrıca, IT projelerinin yönetimini, uygulanmasını ve performansını denetler ve bu projelerin iş stratejileriyle uyumlu olup olmadığını belirler. Bu kapsamlı denetim süreci, işletmelerin IT yatırımlarından maksimum fayda sağlar. Ve potansiyel IT risklerini azaltmalarına yardımcı olur.

Bilgi sistemleri denetimi, sadece teknik bir disiplin değildir. Aynı zamanda iş süreçlerinin ve yönetişimin anlaşılmasını da gerektirir. Denetçiler, teknolojik sistemlerin işletmenin genel stratejisine ve hedeflerine nasıl entegre edildiğini değerlendirir. Bu entegrasyon, iş süreçlerinin verimliliğini artırır. Maliyetleri düşürür ve müşteri memnuniyetini iyileştirir. Ayrıca, bilgi sistemleri denetçileri, veri yönetimi ve veri koruma konularında da önemli bir rol oynar. Müşteri verilerinin korunması ve gizliliğin sağlanması, günümüzün dijital çağında işletmeler için hayati bir önem taşır.

Bilgi sistemleri denetimi eğitim programları, bu alanda uzmanlaşmak isteyen bireylere yöneliktir. Ayrıca, bu programlar, katılımcılara IT denetimi, risk değerlendirme, güvenlik kontrolleri, iş sürekliliği planlaması ve IT yönetişimi gibi konularda detaylı bilgi ve beceriler sunar. Eğitimler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları ve vaka çalışmalarını da içerir.

Sonuç:

CISA Sınavına Hazırlık Programı Eğitimi denetçilerinin rolü, işletmelerin IT sistemlerinin etkinliğini, güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamada kritiktir. Bu profesyoneller, teknolojik değişimlere ve zorluklara hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verir. İşletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında başarılı olmalarını sağlar. Bilgi sistemleri denetimi eğitim programları,  kariyer yapmak isteyenler için  başlangıç noktası sunar. Onlara bu dinamik ve sürekli gelişen alanda rekabet avantajı sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

CISA eğitimi, ISACA’nın belirlediği temel beş bölüme odaklanır: • IS Denetiminin İşlevi ve Özelliği • IT Yönetimi ve Yönetişimi • Bilgi Sistemlerinin Edinimi, Geliştirilmesi ve Bakımı • Bilgi Varlıklarının Korunması • Operasyonel ve İş Sürekliliği

Ön Koşullar

Kimler Katılmalı

• Bilgi sistemleri ve IT denetçileri • IT yöneticileri ve danışmanları • Risk ve uyumluluk profesyonelleri • Herhangi bir şekilde IT denetim süreçleriyle ilgilenen veya bu alanda kariyer yapmayı planlayan bireyle

Outline

General Information About the Exam • About the CISA Exam • Answering Questions • Exam Scoring • Certification Steps • Example Questions Domain 1: Information System Auditing Process • Planning o IS Audit Standards, Guidelines and Codes of Ethics o Business Processes o Types of Controls o Risk-based Audit Planning o Types of Audits and Assessments • Execution o Audit Project Management o Sampling Methodology o Audit Evidence Collection Techniques o Data Analytics o Reporting and Communication Techniques o Quality Assurance and Improvement of the Audit Process Domain 2: Governance and Management of IT • IT Governance and IT Strategy o IT-related Frameworks o IT Standards, Policies and Procedures o Organizational Structure o Enterprise Architecture o Enterprise Risk Management o Maturity Models o Laws, Regulations and Industry Standards Affecting the Organization • IT Management o IT Resource Management o IT Service Provider Acquisition and Management o IT Performance Monitoring and Reporting o Quality Assurance and Quality Management of IT Domain 3: Information Systems Acquisition, Development and Implementation • Information Systems Acquisition and Development o Project Governance and Management o Business Case and Feasibility Analysis o System Development Methodologies o Control Identification and Design • Information Systems Implementation o Testing Methodologies o Configuration and Release Management o System Migration, Infrastructure Deployment and Data Conversion o Post-implementation Review Domain 4: IS Operations and Business Resilience • Information Systems Operations o Common Technology Components o IT Asset Management o Job Scheduling and Production Process Automation o System Interfaces o End-user Computing o Data Governance o Systems Performance Management o Problem and Incident Management o Change, Configuration, Release and Patch Management o IT Service Level Management o Database Management • Business Resilience o Business Impact Analysis o System Resiliency o Data Backup, Storage and Restoration o Business Continuity Plan o Disaster Recovery Plans Domain 5: Information Asset Security and Control • Information Asset Security Frameworks, Standards and Guidelines o Privacy Principles o Physical Access and Environmental Controls o Identity and Access Management o Network and End-point Security o Data Classification 5 o Data Encryption and Encryption-related Techniques o Public Key Infrastructure o Web-based Communication Technologies o Virtualized Environments o Mobile, Wireless and Internet-of-things Devices • Security Event Management o Security Awareness Training and Programs o Information System Attack Methods and Techniques o Security Testing Tools and Techniques o Security Monitoring Tools and Techniques o Incident Response Management o Evidence Collection and Forensics

Eğitim Talep Formu