fbpx
Generic filters
Search in title

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) Eğitimi

Eğitim Hakkında

“ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI)” eğitimi, ITIL çerçevesinin bir parçasıdır. IT hizmet yönetimi (ITSM) konularında daha ileri düzey bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim, özellikle IT stratejilerini planlama, yönetme ve geliştirme konularına odaklanır.

Eğitimin temel alanları şunları içerir:

1. Strateji Yönetimi: Katılımcılar, IT hizmetleri ve işlemleri için etkili stratejiler geliştirmeyi ve bunları yönetmeyi öğrenirler.

2. Planlama: Katılımcılar,  IT hizmetlerinin planlanması ve yönetilmesi konularına ayrıntılı bir şekilde girerler.

3. İyileştirme: İyileştirme süreçleri ve tekniklerini tanımlama, uygulama ve yönetme konularında bilgi ve beceri kazanılır. Bu, ayrıca hizmetlerin sürekli iyileştirilmesini içerir.

4. Yönlendirme: Katılımcılar, IT hizmetlerinin organizasyonel hedeflerle uyumlu olmasını sağlar. Bu eğitimde, için gereken liderlik ve yönetişim becerilerini öğrenirler.

Bu eğitim genellikle, katılımcıların öğrendikleri konuları test eden bir sınavla sona erer. Sınavı başarıyla tamamlayanlar, IT hizmetlerini etkili bir şekilde yönetme, planlama ve iyileştirme konularında yetkin olduklarını gösteren “ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI)” sertifikasını alırlar. Bu sertifika, katılımcıların IT hizmetlerinin stratejik yönetimi konusundaki yeteneklerini belgeler.

Sertifika ayrıca, IT hizmetlerinin ve süreçlerinin sürekli iyileştirilmesinde kritik olan metodolojilerin ve en iyi uygulamaların anlaşılmasını da belgeler. Bu, risk yönetimi, değer akışı ve süreç iyileştirme gibi konuları içerir.

Ayrıca, sertifika sahipleri genellikle bir organizasyonun IT hizmetlerini nasıl daha etkili ve verimli hale getirebilecekleri konusunda stratejik tavsiyelerde bulunmak için yöneticilere ve paydaşlara rehberlik etmekle görevlendirilirler. Bu, hizmet tasarımı ve geçiş süreçlerinin optimizasyonunu, hizmet düzeyi yönetimi ve performans ölçümünün geliştirilmesini içerir.

Sonuç olarak, “ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI)” sertifikası, IT hizmet yönetimi profesyonellerinin stratejik düzeyde etkili bir rol oynamalarını sağlayacak bilgi ve becerileri kanıtlar. Bu sertifikayı alanlar genellikle IT liderleri, yöneticiler, stratejik planlamacılar ve değişim yöneticileri gibi rollerde bulunurlar.

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) Eğitimine buradan ulaşabilirsiniz.

Neler Öğreneceksiniz?

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) eğitiminde, aşağıdaki becerileri ve konuları öğrenebilirsiniz:  
 1. IT hizmet yönetimi kavramları ve süreçlerini
 2. IT hizmet yönetimi stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasını
 3. IT hizmet yönetimi sürecinin iyileştirilmesi için araçlar ve tekniklerini
 4. Liderlik, yönetim ve proje yönetimi becerilerini
 5. IT hizmet yönetimi ile ilgili standartları ve regülasyonlarını
 6. İşletmelerin genel stratejik hedeflerini ve fırsatlarını dikkate alma becerilerini
 7. IT hizmet yönetimi sürecinin performansının değerlendirilmesi ve raporlanmasını
 8. IT hizmetlerin verimliliğini ve müşteri memnuniyetini artırma yollarını öğreneceksiniz.
Bu eğitim, IT hizmet yönetimi alanında kariyerine devam etmek isteyen veya ITIL sertifikasyonuna hazırlanmak isteyen IT profesyonelleri için faydalı olabilir.  

Ön Koşullar

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) eğitimi için belirli bir ön koşul bulunmaz. Ancak, IT hizmet yönetimi konularına hakimiyet veya daha önceki ITIL eğitimlerine katılmış olmak katılımcıların eğitimden daha fazla yararlanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, IT çalışanları, proje yönetimi veya liderlik gibi ilgili alanlarda deneyim kazanmış olsalar da eğitimden faydalanabilirler. Eğitim verilen kurumun önerilerine göre, eğitim için belirli bir sertifika ya da lisans gerektiği de olabilir. Lütfen eğitim verilen kurumun web sitesine veya danışmanına başvurunuz.

Kimler Katılmalı

ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) eğitimi, IT hizmet yönetimi konularına hakim olmak isteyen veya ITIL sertifikasyonu almak isteyen IT profesyonelleri için uygun bir seçenektir. Aşağıdaki profesyonel gruplar eğitimden yararlanabilir:  
 1. IT yöneticileri
 2. IT hizmet yönetimi süreçleri ve stratejileri konularında sorumlu çalışanlar
 3. IT proje yöneticileri
 4. IT hizmet yönetimi sürecinin iyileştirilmesi ve performansının değerlendirilmesi konularında sorumlu çalışanlar
 5. IT hizmet yönetimi alanında kariyerine devam etmek isteyen veya ITIL sertifikasyonuna hazırlanmak isteyen IT profesyonelleri.
Katılımcıların eğitimden daha fazla yararlanması için IT hizmet yönetimi konularına veya ITIL sertifikasyon sürecine hakimiyeti olması faydalı olabilir, ancak zorunlu değildir.

Outline

 • Understand the key concepts of Direct, Plan & Improve
 • Understand the scope of what is to be directed and/or planned, and know how to use key principles and methods of direction and planning in that context
 • Understand the role of Governance, Risk and Compliance (GRC) and know how to integrate the principles and methods into the service value system
 • Understand and know how to use the key principles and methods of continual improvement for all types of improvements
 • Understand and know how to use the key principles and methods of communication and organizational change management to direction, planning and improvement
 • Understand and know how to use the key principles and methods of measurement and reporting in direction, planning and improvement
 • Understand and know how to direct, plan, and improve value streams and practices

Eğitim Talep Formu

ITIL Eğitimi

 ITIL Eğitimi ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Eğitimi, bilgi teknolojileri hizmet yönetimi alanında uluslararası olarak kabul gören bir çerçevedir. Dolayısıyla eğitim, katılımcılara ITIL prensiplerini, süreçlerini

Eğitimi İncele »

ITIL 4 Foundation Eğitimi

ITIL 4 Foundation eğitimi, katılımcılara IT hizmet yönetimindeki en iyi uygulamaları ve ITIL 4 çerçevesinin temel kavramlarını öğretmek amacıyla tasarlanmış bir giriş seviyesi eğitimidir. Bu

Eğitimi İncele »