fbpx
Generic filters
Search in title

Kubernetes ile Docker Orkestrasyonu Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kubernetes ile Docker Orkestrasyonu Eğitimi“, IT profesyonellerine yöneliktir. Bu eğitim, Kubernetes kullanarak Docker konteynerlerinin yönetimine odaklanır. Katılımcılar, Kubernetes’in temel prensiplerini ve özelliklerini öğrenirler. Eğitim, Docker konteyner orkestrasyonunu, yük dengelemeyi ve otomatik ölçeklendirmeyi kapsar.

Katılımcılar, Kubernetes ile uygulama dağıtımı yapmayı öğrenirler. Eğitim, servislerin yönetimi ve güncellenmesi üzerine odaklanır. Ayrıca, güvenlik ve ağ yapılandırmaları da ele alınır. Katılımcılar, Kubernetes cluster’larını nasıl kuracaklarını ve yöneteceklerini öğrenirler.

Eğitim, pod’lar, servisler ve yük dengeleyiciler gibi Kubernetes kaynaklarını detaylandırır. Katılımcılar, dağıtım stratejilerini ve canlılık/uygunluk kontrollerini anlarlar. Eğitim, veri saklama çözümleri ve devamlılık yönetimi konularını da içerir.

Katılımcılar, Kubernetes ile mikro hizmet mimarilerini nasıl destekleyeceklerini öğrenirler. Eğitim, Kubernetes ve Docker’ın birlikte nasıl kullanılacağını gösterir. Bu, uygulamaların daha esnek ve ölçeklenebilir olmasını sağlar. Eğitim, Kubernetes orkestrasyon araçlarını ve tekniklerini tanıtır.

Docker Orkestrasyonu Eğitimi” teorik bilgilerle pratik uygulamaları birleştirir. Gerçek dünya senaryoları üzerinden uygulamalı öğrenme sağlanır. Bu yaklaşım, öğrendiklerini pekiştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca eğitim, Kubernetes’in kurulumundan gelişmiş kullanıma kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Eğitim sonunda, katılımcılar Kubernetes ile Docker orkestrasyonunda yetkinlik kazanır. Kubernetes kullanarak, konteyner tabanlı uygulamaların yönetimini iyileştirirler. Eğitim, işletmelerin teknoloji altyapısını güçlendirir ve operasyonel verimliliğini artırır. Bu sayede katılımcılar, Kubernetes ve Docker konteyner teknolojisini iş süreçlerine etkin bir şekilde entegre eder.

Sonuç olarak, “Kubernetes ile Docker Orkestrasyonu Eğitimi”, Kubernetes ve Docker kullanımı konusunda kapsamlı bilgi sunar. IT profesyonelleri için değerlidir. Eğitim, konteyner teknolojilerinin etkin kullanımını sağlar. Katılımcılar, modern uygulama dağıtım ve yönetim süreçlerinde uzmanlaşır. Bu sayede, işletmelerin teknoloji altyapısını modernize eder ve pazar taleplerine hızla yanıt verme kapasitesini artırır. Eğitim, Kubernetes ve Docker konteyner teknolojisinin uygulamalı ve teorik yönlerini kapsar. Bu bağlamda, katılımcıların işletmelerde Kubernetes ve Docker’ı etkili bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Neler Öğreneceksiniz?

 1. Kubernetes Temelleri
  • Kubernetes Mimari Yapısı
  • Cluster Oluşturma ve Yönetme
 2. Docker ve Kubernetes Entegrasyonu
  • Docker ve Kubernetes Arasındaki İletişim
  • Docker Swarm ve Kubernetes Karşılaştırması
 3. Pod ve Konteyner Yönetimi
  • Pod Oluşturma ve Yönetme
  • Konteyner Hayat Döngüsü ve Kontrol
 4. Deployments ve ReplicaSets
  • Deployments Kullanımı
  • ReplicaSets ve Yük Dengeleme
 5. Servis ve Networking
  • Kubernetes Servis Modelleri
  • Ağ Politikaları ve Güvenlik
 6. Orkestrasyon Stratejileri
  • Canary Deployment ve Blue-Green Deployment
  • Otomatik Ölçeklendirme ve Yük Dengeleme

Ön Koşullar

 • Temel Docker bilgisi ve konteyner kavramlarına hakim olmak
 • Linux sistemleri veya Windows Server işletim sistemleri hakkında temel bilgi
 • Temel ağ ve güvenlik konularında anlayış

Kimler Katılmalı

 • Sistem yöneticileri ve ağ uzmanları
 • Yazılım geliştiriciler ve uygulama mimarları
 • Docker kullanarak mikroservis uygulamalarını dağıtmak isteyen ekipler
 • Kubernetes’i kullanarak konteyner orkestrasyonunu öğrenmek isteyen profesyoneller

Outline

 1. Giriş ve Kubernetes Temelleri
  • Kubernetes Nedir ve Neden Kullanılır?
  • Kubernetes Mimari Yapısı ve Temel Kavramlar
 2. Docker ve Kubernetes Entegrasyonu
  • Docker ve Kubernetes Arasındaki İletişim
  • Docker Swarm ve Kubernetes Karşılaştırması
 3. Pod ve Konteyner Yönetimi
  • Pod Oluşturma ve Yönetme
  • Konteyner Hayat Döngüsü ve Kontrol
 4. Deployments ve ReplicaSets
  • Deployments Kullanımı ve Konfigürasyon
  • ReplicaSets ve Yük Dengeleme Stratejileri
 5. Servis ve Networking
  • Kubernetes Servis Modelleri ve Kullanımı
  • Ağ Politikaları ve Güvenlik Kuralları
 6. Orkestrasyon Stratejileri
  • Canary Deployment ve Blue-Green Deployment Uygulamaları
  • Otomatik Ölçeklendirme ve Yük Dengeleme Best Practices

Eğitim Talep Formu